Information och analys

Sidan blev senast uppdaterad:

När du har hittat ett intressant objekt är det dags att läsa på. Ta reda på så mycket du kan om företaget, det gör det enklare för dig att förhandla om pris och villkor.

Börja med att ta reda på mer om företaget på egen hand. Det är lättare att göra ett trovärdigt intryck som köpare om du har skaffat dig lite kunskaper om företaget i förväg. Därefter kan du kontakta säljaren som kan hjälpa dig med mer information.

När du har tagit reda på det du kan om företaget kan du kontakta någon av de kostnadsfria rådgivare som finns för att få hjälp med att gå vidare. Kostnadsfria rådgivare som du kan använda är till exempel Almi, banker, branschorganisationer och Nyföretagarcentra.

Hitta rådgivare i din region

Due diligence

En due diligence är en undersökning som oftast sker vid en företagsöverlåtelse, en slags företagsbesiktning. Undersökningen kan ses som själva beslutsunderlaget som du utgår från för att förvissa dig om att företaget är rätt för dig och att allt är i sin ordning.

När parterna kommit överens om att en due diligence ska genomföras brukar köparen presentera det han vill undersöka. Som säljare är det ofta viktigt att genom ett avtal om tystnadsplikt försäkra sig om att köparen hemlighåller och inte utnyttjar den information om företaget som delas. Se till att de rådgivare du använder dig av står under sekretess så att du inte sviker säljarens förtroende.

En due diligence utförs av en revisor, jurist eller annan expert på företagsköp och omfattningen varierar beroende på företagets storlek och verksamhet samt köparens krav. Det kan vara ganska dyrt, men det är antagligen ännu dyrare att köpa ett företag som inte är vad som utlovats.

Vad ska du ta reda på?

Syftet med genomgången är att du ska ta reda på om företaget passar dig, verksamhetens förutsättningar på marknaden, om det finns tillståndskrav eller andra förhållanden som påverkar företaget. Stämmer företaget med din sökprofil?

Du ska också ta reda på företagets resultat, resurser, organisation, ingångna avtal och överenskommelser.

Vid köp av till exempel en restaurang eller en butik, gäller det att undersöka varför ägaren säljer. Det kan till exempel vara så att en konkurrent ska etablera sig eller att fastighetsägaren har andra planer. Sådana faktorer påverkar naturligtvis företagets värde, och om företaget överhuvudtaget är värt att satsa på.

Ibland kan säljaren få råd inför en försäljning om hur hen kan göra sitt företag ”vackrare” inför potentiella köpare. Granska därför både maskiner och lokaler såväl som räkenskaperna noggrant. Det går att visa bättre resultat genom att till exempel förskjuta underhåll av byggnader, gratisarbete från familjemedlemmar, mindre avsättning till ägarpension eller att lager som inte går att sälja ligger kvar i räkenskaperna.

Kommer du att hantera personuppgifter?

Inkråmsöverlåtelser som omfattar personuppgifter, till exempel i form av ett kundregister, måste du hantera enligt GDPR, dataskyddsreglerna. Lagen kräver ofta samtycke till hanteringen av personuppgifterna. Andra digitala tillgångar till exempel data och mjukvara kan också omfattas av begränsningar. Det är viktigt att du i förväg vet vad som gäller för alla delarna i det företag du köper eller tar över.

GDPR och hur du ska hantera personuppgifter

Checklista företagsköp

Hitta en checklista för företagsköp på Almis webbplats

Här hittar du mer information:

Hjälpte den här informationen dig?

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp