Företagets värde

När du väl har hittat det företag du vill köpa är det dags att fastställa vad företaget kan vara värt. Det är svårt att fastställa ett objektivt pris.

Sidan blev senast uppdaterad:

Värderingsmetoder

Värdet bestäms under förhandling mellan köparen och säljaren. Värdet är beroende av bransch, verksamhetsinriktning, i vilken utvecklingsfas företaget befinner sig, om det är ett levebrödsföretag eller ett företag med en unik affärsidé.

Till hjälp finns olika värderingsmetoder. Olika metoder kan ge stora skillnader i värde. Det verkliga värdet kan därför ligga mellan två eller flera metoders värden.

I företagsmäklares uppdrag ingår att göra en värdering av företaget. Även revisorer och jurister kan erbjuda företagsvärdering.

Substansvärdering

Det är vanligt att börja med att göra en substansvärdering. Substansvärdet är skillnaden mellan företagets tillgångar och företagets skulder.

Metoden är enkel eftersom den inte kräver gissningar och antaganden. Den värderar bara de tillgångar och skulder som finns i företaget. För att metoden ska ge ett vettigt resultat krävs att det är relativt enkelt att få fram marknadsvärdet på tillgångarna.

Nackdelen med substansvärdering är att den inte tar hänsyn till hur företagets tillgångar används. Den behandlar varje tillgång enskilt och tar inte hänsyn till synergieffekter (positiva samordningseffekter). Den bortser även från affärsidén och dess möjligheter.

Avkastningsvärdering

Avkastningsvärdering är den mest använda värderingsmetoden eftersom den fungerar för praktiskt taget alla företagsformer och branscher, men den är mer komplicerad och baseras på gissningar och antaganden.

Avkastningsvärdering utgår från ett genomsnittligt resultat under två till tre år bakåt i tiden och något år framåt i tiden. Det sammanlagda resultatet räknas sedan upp med en faktor, oftast ett tal mellan 3 och 7. En låg faktor innebär att risken anses hög och att priset ska vara lågt.

Metoden används främst om du vill värdera ett företag som gör vinster som baseras på personal, affärsidé, marknad eller något annat som ligger utanför balansräkningen.

Marknadsvärdering

Marknadsvärdering innebär att företaget värderas till det pris som marknaden erfarenhetsmässigt är villig att betala för ett liknande företag. Du tittar alltså på hur mycket som har betalats för andra företag i samma bransch, storlek och ort.

Metoden fungerar bäst vid värdering av företag i branscher där företagsöverlåtelser är vanliga, till exempel butiker, taxi, restauranger och kiosker.

Likvidationsvärdering

Likvidationsvärde eller slaktvärde är vad man kan få betalt för tillgångarna om företaget upphör med sin verksamhet.

Metoden går ut på att ta reda på vad man skulle få vid en försäljning av alla tillgångar. Värdet på företaget är då det som återstår när alla tillgångar sålts, alla skulder betalats och avvecklingskostnader dragits av.

Vad kostar det att starta från grunden?

Gör också en jämförelse vad det skulle kosta att starta motsvarande företag från grunden. Du måste kanske köpa utrustning, anställa personal och bekosta viss marknadsföring för att få kunder.
 
Om företaget du funderar på att köpa tjänar pengar på kunskap och erfarenhet finns risken att kunskapen försvinner med ägaren och anställda som kanske väljer att sluta. Hur mycket är företaget då värt för dig?

Hjälpte den här informationen dig?

Ja Nej

Tack för din återkoppling!

Berätta gärna vad du tycker om sidan. Dina synpunkter hjälper oss att förbättra verksamt.se.