Franchisingavtalet

Sidan blev senast uppdaterad:

Franchisingavtalet

Läs igenom franchiseavtalet noga. Du måste veta exakt vad du avtalar om för att undvika obehagliga överraskningar och eventuella tvister i framtiden.

Det är en god idé att ta hjälp av en jurist när du ska gå igenom ett franchiseavtal. Det finns inga standardavtal för franchising. Alla avtal är individuella. Svenska Franchiseföreningen har tagit fram en checklista över de punkter som ett franchiseavtal bör innehålla:

 • avtalsparterna och syftet med avtalet
 • franchisetagarens rättigheter och inom vilka områden
 • franchisegivarens skyldigheter
 • franchisetagarens skyldigheter
 • förbindelser (bland annat lojalitet, sekretess och konkurrensförbud)
 • konfidentiell information/företagshemligheter
 • marknadsföring
 • ekonomi och administration
 • avgifter
 • avtalstid
 • tvistelösning.

Till sidans topp

Informationsplikt för franchisegivare

Franchisegivaren är skyldig att i god tid innan ett franchiseavtal ingås ge dig som franchisetagare begriplig information skriftligen om avtalets innehåll, och övriga förhållanden som är viktiga med hänsyn till omständigheterna.

Till sidans topp

Om ni inte kommer överens

 I början av ett samarbete tänker man i regel inte på vad som kan hända om man senare inte skulle komma överens med den andra parten. Därför är det viktigt att det tydligt framgår i franchiseavtalet hur en eventuell framtida tvist ska lösas.

Som franchisetagare bör du ha klart för dig innebörden av olika sätt att lösa en tvist, eftersom franchisetagaren ofta har en svagare ekonomisk ställning än franchisegivaren.

Alternativen är att föra tvisten till allmän domstol, att avgöra tvisten genom skiljedomsförfarande eller genom förenklat skiljeförfarande.

Till sidans topp

Om du vill lägga ner eller sälja företaget

Tänk på vad som kan hända om du av någon anledning vill lägga ner ditt företag. Ett franchiseavtal löper över viss tid. Villkoren för uppsägning och förnyelse av avtalet ska framgå av avtalet. Om du vill sälja verksamheten ska du tänka på att franchisegivaren har rätt att pröva köparens lämplighet som ny franchisetagare i ditt ställe. Franchisegivaren kan motsätta sig en försäljning till en viss person. Läs igenom avtalsvillkoren för försäljning av verksamheten noggrant, så att du vet vad som gäller redan från början.

Hjälpte den här informationen dig?

Ja Nej

Tack för din återkoppling!

Berätta gärna vad du tycker om sidan. Dina synpunkter hjälper oss att förbättra verksamt.se. Om du vill ha svar från oss, ange din e-postadress.