Ekonomisk trygghet

Sidan blev senast uppdaterad:

Ibland tar livet en ny vändning. Du kanske blir sjuk eller så får ditt företag in för lite pengar. Här kan du läsa om vad du behöver tänka på för att få ekonomisk trygghet från Socialförsäkringen. En dag kommer du också gå i pension. Du som är egenföretagare behöver ta ett större ansvar för din framtida pension än om du är anställd.

Om du inte kan arbeta på grund av sjukdom, eller om du ska vara ledig för att ta hand om ditt barn, kan du få ersättning från Försäkringskassan. Ersättningen baseras på din sjukpenninggrundande inkomst (SGI). Din SGI räknas ut på olika sätt beroende på om du har ett aktiebolag eller om du har en enskild näringsverksamhet, ett handelsbolag eller ett kommanditbolag.

För dig som har ett aktiebolag

Du som har ett aktiebolag räknas som anställd i ditt eget företag. Ersättningar från Försäkringskassan beräknas på den lön du tar ut från aktiebolaget. Tar du ut en låg lön eller ingen lön alls, riskerar du att inte få någon ersättning om du blir sjuk. Därför är det viktigt att du tar ut lön från företaget.

Om du har ett nystartat företag och låga inkomster får du under de första tre åren en SGI som motsvarar den som en anställd med samma arbetsuppgifter, utbildning och erfarenhet skulle ha fått.

Du som har ett aktiebolag, och därmed är anställd i ditt eget företag, betalar din egen sjuklön de första 14 dagarna när du är sjuk. Efter 14 dagar kan du få ersättning från Försäkringskassan.

Vad gäller om du skulle bli sjuk, Försäkringskassan

Räkna ut hur mycket du kan få i föräldrapenning i Försäkringskassans tjänst Föräldrakollen

För dig med enskild näringsverksamhet eller handelsbolag

Om du blir sjuk eller ska vara föräldraledig får du ersättning från Försäkringskassan. Din sjukpenning eller föräldrapenning baseras på din sjukpenninggrundande inkomst (SGI). Om du inte har någon SGI kan du ändå få föräldrapenning, men den är inte så hög.

Sjukpenninggrundande inkomst (SGI)

När du har enskild näringsverksamhet eller ett handelsbolag fastställer Försäkringskassan din SGI utifrån din förväntade inkomst från verksamheten. Inkomst av näringsverksamhet är företagets resultat efter avdrag och före skatt. Exempel på avdrag som görs för att räkna ut resultatet är avdrag för kostnader och avgifter. Det är Skatteverket som fastställer inkomsten av näringsverksamhet med hjälp av deklarationen.

Nyregistrerade företag

Du som har ett nystartat företag och låga inkomster kan under de första tre åren få en sjukpenninggrundande inkomst (SGI) som motsvarar den som en anställd med samma arbetsuppgifter, utbildning och erfarenhet skulle ha fått. Det kallas för uppbyggnadsskede. Det är Försäkringskassan som beslutar om du har rätt till ett uppbyggnadsskede.

Så beräknas din SGI

Svara på fyra frågor så får du reda på det viktigaste om SGI just för dig. Till exempel hur SGI beräknas och hur den påverkar din ersättning samt hur du kan skydda den i olika situationer.

SGI-guiden, Försäkringskassan 

Vad händer om din firma går med förlust?

Om din verksamhet går med förlust eller bedrivs passivt, har du ingen sjukpenninggrundande inkomst och betalar inga egenavgifter. Egenavgifter är de sociala avgifter som du som har enskild näringsverksamhet betalar till Skatteverket. De går bland annat till din sjukförsäkring och ålderspension. När du inte betalar egenavgifter har du inte rätt till inkomstbaserade ersättningar från Försäkringskassan, som till exempel sjukpenning.

En näringsverksamhet är aktiv om du både driver och i stor omfattning arbetar i verksamheten. Annars är verksamheten passiv.

Vad händer när ett företag börjar gå sämre hos Skatteverket

Karensdagar

Du som är egenföretagare kan välja hur många karensdagar du vill ha. Under karensdagarna får du ingen ersättning från Försäkringskassan. Ju fler karensdagar du väljer, desto lägre blir dina egenavgifter som du betalar till Skatteverket. Om du inte gör ett aktivt val har du automatiskt 7 dagars karens. Då är egenavgifterna i normalfallet 28,97 % av ditt överskott. Om du väljer 90 dagars karens är egenavgifterna 27,96 %.

Pension

För att du som företagare ska få samma pension som om du vore anställd, behöver du ta ut lön eller ha ett överskott samt betala in avgifter och skatter för att tjäna in till din allmänna pension från staten. För att kompensera den tjänstepension som de flesta anställda har via sina arbetsgivare, bör du även spara cirka 4,5 % av din inkomst.

Din allmänna pension och tjänstepension

Om du slutar med din verksamhet

Om du gör ett tillfälligt uppehåll i verksamheten, eller helt upphör med din verksamhet, kan du få ersättning från en arbetslöshetskassa (a-kassa). Alla a-kassor följer samma regler som beslutas av riksdagen. För att få ersättningen måste du uppfylla vissa villkor. Arbetslöshetsersättningen får inte vara en inkomstutfyllnad i mindre lönsamma företag och den får heller inte underlätta start av eget företag.

Du får högre ersättning om du har varit medlem i en a-kassa i minst ett år, men även om du inte är medlem i en a-kassa kan du få ersättning. Kontakta din a-kassa för att ta reda på vad som gäller för just dig.

Hitta din a-kassa, Sveriges a-kassor

Hjälpte den här informationen dig?

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp