Egenanställning

Sidan blev senast uppdaterad:

Om du vill utföra tillfälliga uppdrag åt olika uppdragsgivare utan att starta eget företag är så kallad egenanställning ett alternativ. Som egenanställd är du ansluten till ett egenanställningsföretag som agerar ungefär som en arbetsgivare och sköter det administrativa för dina uppdrag mot viss provision.

Hur fungerar egenanställning?

Ett egenanställningsföretag fungerar ungefär som en arbetsgivare och sköter administrativa funktioner som fakturering, lön och skatter. Det är också egenanställningsföretaget som är godkänt för F-skatt. Du själv ansvarar för att söka kunder och uppdrag. När du är klar med uppdraget upphör anställningen hos egenanställningsföretaget. 

Egenanställningsföretag kallas även för plattformsföretag, faktureringsföretag eller självanställningsföretag.

Till sidans topp

Avtala först med egenanställningsföretaget 

När du ansluter dig till ett egenanställningsföretag är det du som utför arbetet men det är egenanställningsföretaget som är avtalspart mot kunderna. 

Det är viktigt att dina kunder vet att det är egenanställningsföretaget som är deras juridiska uppdragstagare och som är godkänt för F-skatt, även om det är du som ska utföra arbetet. Du måste därför först ansluta dig till egenanställningsföretaget och komma överens om de uppdrag som de ska faktura, innan du avtalar om ersättningen med din kund. 

Till sidans topp

Lön och fakturering

När du utfört arbetet lämnar du oftast in ett fakturaunderlag till egenanställningsföretaget som skickar ut en faktura till din kund. 

Din kund betalar egenanställningsföretaget som betalar ut lön till dig efter avdrag för provision, utlägg för eventuella kostnader, arbetsgivaravgifter och preliminärskatt. Det avtal som du har med egenanställningsföretaget styr när du får din löneutbetalning. 

Tänk på!

Det är viktigt att du läser villkoren noga så att du vet vad du säger ja till och hur hög avgiften till egenanställningsföretaget blir.

Till sidans topp

Kostnader

Egenanställningsföretaget får dra av kostnader åt dig för sådant som förbrukas under uppdraget, till exempel verktyg eller särskilda datorprogram. Men utgifter som inte gäller enbart för det speciella uppdraget, till exempel en dator, får du som regel inte avdrag för. 

Till sidans topp

Pension

Eftersom egenanställningsföretaget betalar arbetsgivaravgifter på din lön betalas också pensionsavgifter in till din allmänna pension. Hur mycket som betalas in till din pension beror på hur hög lön du har.

Utöver den allmänna pensionen brukar anställda också få tjänstepension, något som egenanställda kan sakna. Finns det ingen tjänstepensionslösning i din egenanställning är det bra att kompensera det genom eget sparande. Om du sparar cirka 4,5 procent av din inkomst i ett långsiktigt sparande motsvarar det vad de flesta anställda får inbetalt till tjänstepensionen.

Till sidans topp

A-kassa

Som egenanställd kan du i perioder stå utan uppdrag. Din rätt till ersättning mellan uppdragen avgörs genom en individuell bedömning. Fråga din A-kassa vad som gäller för dig.

Hjälpte den här informationen dig?

Berätta gärna mer om vad du tycker om sidan!

Fältet är obligatoriskt

Fältet är obligatoriskt

Behandling av personuppgifter

När du fyller i formuläret sparas de personuppgifter du lämnar hos Bolagsverket. Bolagsverket ansvarar för dessa uppgifter. Vi sparar uppgifterna för att vi ska kunna kontakta dig. Uppgifterna används inte för något annat ändamål.

Mer om personuppgifter, om dina rättigheter och hur du kan klaga

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp