Avdrag för kostnader

Sidan blev senast uppdaterad:

Alla kostnader som är nödvändiga för att kunna driva verksamheten är avdragsgilla. Det betyder att du får dra av alla kostnader som har anknytning till den verksamhet du bedriver.

Maskiner och annan utrustning

Utgifter för maskiner och andra inventarier ska du som huvudregel inte dra av direkt. Du ska istället fördela och dra av utgifterna under flera år. Det kallas avskrivning eller värdeminskningsavdrag. Det finns två olika metoder för avskrivning; räkenskapsenlig avskrivning och restvärdesavskrivning.

Utgifterna får dras av omedelbart om de har en ekonomisk livslängd på högst tre år eller om värdet understiger ett halvt prisbasbelopp.

Till sidans topp

Utgift för lokal

Om du arbetar hemifrån kan du få dra av en del av kostnaden för arbetsplatsen i deklarationen. Reglerna är olika för olika företagsformer.

Om handelsbolaget har behov av en lokal och du hyr ut ett särskilt definierat utrymme i din bostad till bolaget, är det en avdragsgill kostnad i bolaget. Du som ägare beskattas i inkomstslaget kapital för den marknadsmässiga hyresinkomsten när det avser ett reellt hyresförhållande. Du får göra avdrag för de merkostnader som uppstår på grund av uthyrningen, vanligtvis rör det sig om mellan 1 000 och 3 000 kronor per år.

Till sidans topp

Vissa kostnader är inte avdragsgilla

Vissa kostnader är inte avdragsgilla trots att de hör till näringsverksamheten, till exempel:

 • personliga levnadskostnader
 • böter
 • inkomstskatter
 • restavgifter
 • viten
 • skattetillägg och förseningsavgifter
 • avgifter enligt arbetsmiljö- och arbetstidslagen
 • skadestånd enligt MBL (Lag om medbestämmande i arbetslivet)
 • medlemsavgifter
 • måltidskostnader i samband med representation
 • kostnader för att bilda och registrera företaget.

Till sidans topp

Avdrag för företag

Skatteverket har samlad information på sin webbplats om vad du kan göra avdrag för i ditt företag och vilka belopp och procentsatser som gäller.

Läs mer om Avdrag för företag på Skatteverkets webbplats
Se belopp och procentsatser på Skatteverkets webbplats

Hjälpte den här informationen dig?

Berätta gärna mer om vad du tycker om sidan!

Fältet är obligatoriskt

Fältet är obligatoriskt

Behandling av personuppgifter

När du fyller i formuläret sparas de personuppgifter du lämnar hos Bolagsverket. Bolagsverket ansvarar för dessa uppgifter. Vi sparar uppgifterna för att vi ska kunna kontakta dig. Uppgifterna används inte för något annat ändamål.

Mer om personuppgifter, om dina rättigheter och hur du kan klaga

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp