Skatter och avgifter för handelsbolag

Sidan blev senast uppdaterad:

I ett handelsbolag beskattas inte själva handelsbolaget för sin vinst. Det är istället delägarna i handelsbolaget som beskattas för sin del av handelsbolagets vinst.

Räkna ut din skatt

Skatteverkets skattekalkylator Räkna ut din skatt hjälper dig att göra en bedömning av hur mycket handelsbolaget ska betala i skatt, samt du som delägare. Tänk på att kalkylatorn inte är heltäckande utan ger ett ungefärligt resultat.

Räkna ut din skatt hos Skatteverket

Handelsbolaget är endast skattskyldigt för moms, fastighetsskatt/fastighetsavgift samt särskild löneskatt och avkastningsskatt på pensionskostnader för anställda. Dessutom hanterar handelsbolaget socialavgifter och preliminärskatt för anställda.

Preliminär skatt

Som delägare i ett handelsbolag ska du själv betala skatt och sociala avgifter på andel av vinsten. Din preliminärskatt beräknas av Skatteverket. Du som är delägare ska därför lämna en preliminär inkomstdeklaration till Skatteverket med uppgift om din andel av handelsbolagets överskott. Därefter betalas preliminär skatt med lika stora delar varje månad under beskattningsåret, normalt den 12:e varje månad. Inbetalningarnas storlek varierar därför inte med resultatet för respektive månad. Den preliminära skatten utgörs av inkomstskatt (kommunal och eventuell statlig skatt), och sociala avgifter.

Din andel av företagets verkliga inkomster redovisas i din inkomstdeklaration. Efter årets deklaration skickas ett slutskattebesked ut där den slutliga skatten framgår.

Skatteregler för delägare i Handelsbolag hos Skatteverket

Schablonavdrag

För handelsbolagets delägare är egenavgifter och särskild löneskatt avdragsgilla i deklarationen. Första året gör du ett schablonavdrag. Därefter får du via slutskattsedeln reda på dina exakta egenavgifter för året. I nästa års deklaration tar du upp dina exakta egenavgifter. Schablonavdraget görs bara i deklarationen och motsvaras inte av något belopp du betalar in till Skatteverket.

Anmäl ändrade inkomster

Upptäcker du under årets gång att handelsbolagets överskott kommer att bli högre eller lägre än vad du först angivit bör du anmäla ändringen till Skatteverket. Annars riskerar du att få kvarskatt, eller betala in för mycket skatt under året som du sedan får tillbaka när din preliminära skatt stäms av mot din slutliga skatt. En ändring gör du genom att skicka in en preliminär inkomstdeklaration

Läs om och skicka in en preliminär inkomstdeklaration hos Skatteverket

Egenavgifter

Du som bedriver verksamhet i handelsbolag får själv betala in socialavgifterna i form av egenavgifter. Egenavgifter ska betalas på inkomst av aktiv näringsverksamhet. På inkomster av passiv näringsverksamhet betalas särskild löneskatt.

Egenavgifterna beräknas på överskottet av näringsverksamheten. Socialavgifterna administreras av Skatteverket och ger ett grundskydd i form av till exempel sjukpenning och pension. De är avdragsgilla i deklarationen. Egenavgifterna nedan gäller vid 7 karensdagar.

Beskattningsåret 2023 Egenavgifter Arbetsgivaravgifter
Ålderspensionsavgift 10,21 % 10,21 %
Efterlevandepensionsavgift 0,60 % 0,60 %
Sjukförsäkringsavgift 3,64 % 3,55 %
Arbetsskadeavgift 0,20 % 0,20 %
Föräldraförsäkringsavgift 2,60 % 2,60 %
Arbetsmarknadsavgift 0,10 % 2,64 %
Allmän löneavgift 11,62 % 11,62 %
Total 28,97 % 31,42 %

Nedsättning av egenavgifter

För dig som betalar hela egenavgiften medges nedsättning med 7,5 % av inkomster upp till 200 000 kr om du har mer än 40 000 kr i inkomst från ditt företag. Du kan max få 15 000 kr i nedsättning.

Läs mer om egenavgifter hos Skatteverket

Välj antal karensdagar

Du kan själv välja hur många karensdagar du vill ha. Du kan öka eller minska antalet karensdagar och på så vis påverka dina egenavgifter. Du har möjlighet att välja 1, 7, 14, 30, 60 eller 90 karensdagar.

Egenavgift till sjukförsäkringen för inkomstår 2023 beräknas enligt följande procentsatser på inkomster upp till och med 10 gånger prisbasbeloppet vid årets ingång:

  • För försäkrad med 1 dags karenstid: 3,84 %
  • För försäkrad med 7 dagars karenstid: 3,64 %
  • För försäkrad med 14 dagars karenstid: 3,59 %
  • För försäkrad med 30 dagars karenstid: 3,36 %
  • För försäkrad med 60 dagars karenstid: 3,09 %
  • För försäkrad med 90 dagars karenstid: 2,91 %

På inkomster över 8 gånger prisbasbeloppet tillämpas procentsatsen 3,64 enligt 3 kap. 17 § socialavgiftslagen.

Mer om skatter och avgifter

Beräkna skatten

Se exempel på hur skatten räknas ut. Du kan också själv räkna ut handelsbolagets preliminära skatt med vår skattekalkylator.

Bokföring

Alla affärshändelser i företaget ska bokföras enligt bokföringslagen.

Hjälpte den här informationen dig?

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp