Egenavgifter

Sidan blev senast uppdaterad:

Du som har enskild näringsverksamhet får själv betala in socialavgifterna i form av egenavgifter. Egenavgifter ska betalas på inkomst av aktiv näringsverksamhet. På inkomster av passiv näringsverksamhet betalas särskild löneskatt.

Egenavgifter

Egenavgifterna beräknas på överskottet av näringsverksamheten. Socialavgifterna administreras av Skatteverket och ger ett grundskydd i form av till exempel sjukpenning och pension, och är avdragsgilla i deklarationen. De är avdragsgilla i deklarationen. Egenavgifterna nedan gäller vid 7 karensdagar.

Beskattningsåret 2020 Egenavgifter Arbetsgivaravgifter
Ålderspensionsavgift 10,21 % 10,21 %
Efterlevandepensionsavgift 0.60 % 0.60 %
Sjukförsäkringsavgift 3,64 % 3,55 %
Arbetsskadeavgift 0,20 % 0,20 %
Föräldraförsäkringsavgift 2,60 % 2,60 %
Arbetsmarknadsavgift 0,10 % 2,64 %
Allmän löneavgift 11,62 % 11,62 %
Total 28,97 % 31,42 %

Nedsättning av egenavgifter

För dig som betalar hela egenavgiften medges nedsättning med 7,5 % av inkomster upp till 200 000 kr om du har mer än 40 000 kr i inkomst från ditt företag. Du kan max få 15 000 kr i nedsättning.

Schablonavdrag

För enskild näringsverksamhet är egenavgifter och särskild löneskatt avdragsgilla i deklarationen. Du får därför göra ett schablonavdrag för beräknade egenavgifter i din näringsbilaga (NE). Därefter får du via slutskattsedeln reda på dina exakta egenavgifter för året. I nästa års deklaration ska du återföra avdraget till beskattning och räkna av avdraget mot de avgifter som du påförs enligt slutskattebeskedet för samma beskattningsår.

Anmäl ändrade inkomster

Upptäcker du under året att din verksamhets överskott kommer att bli högre eller lägre än vad du först angivit bör du anmäla ändringen till Skatteverket. Annars riskerar du att få kvarskatt, eller betala in för mycket skatt under året som du sedan får tillbaka när din preliminära skatt stäms av mot din slutliga skatt. En ändring gör du genom att skicka in en preliminär inkomstdeklaration via e-tjänsten Preliminär inkomstdeklaration på Skatteverkets webbplats.

Läs om och skicka in en preliminär inkomstdeklaration hos Skatteverket

Välj antal karensdagar

Du kan själv välja hur många karensdagar du vill ha. Du kan öka eller minska antalet karensdagar och på så vis påverka dina egenavgifter. Du har möjlighet att välja 1, 7, 14, 30, 60 eller 90 karensdagar.

Karensdagar och egenavgifter på normal nivå 2020

1 karensdag: 29,25 %
7 karensdagar: 28,97 %
14 karensdagar: 28,87 %
30 karensdagar: 28,67 %
60 karensdagar: 28,43 %
90 karensdagar: 28,25 %

Egenavgifter för dig som är född 1954 eller tidigare

Om du är född 1938–1954 betalar du bara ålderspensionsavgift på10,21 procent. Detsamma gäller för dig som under någon del av året haft hel sjukersättning eller hel aktivitetsersättning.

Du som är född 1954 eller senare och har tagit ut hel ålderspension från det allmänna pensionssystemet under hela inkomståret betalar bara ålderspensionsavgift på 10,21 procent och särskild löneskatt på 6,15 procent, det vill säga totalt 16,36 procent för tiden 1 januari–30 juni 2019. Från och med 1 juli 2019 ska du bara betala ålderspensionsavgiften på 10,21 procent.

Du som är född 1937 eller tidigare betalar inga egenavgifter eller liknande.

Mer om skatter och avgifter

Så räknas skatten ut

Se exempel på hur skatten räknas ut. Du kan också själv räkna ut din preliminära skatt med vår skattekalkylator.

Bokföring

Alla affärshändelser i företaget ska bokföras enligt bokföringslagen.

Hjälpte den här informationen dig?

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp