Preliminär skatt och egenavgifter

För dig som driver enskild näringsverksamhet ingår preliminärt beräknad inkomstskatt och egenavgifter i F-skatten som du betalar in varje månad på skattekontot.

Sidan blev senast uppdaterad:

Se film om hur du betalar preliminärskatt

Längd: 5:27 minuter.

 

Till sidans topp

Preliminär skatt

Den preliminära skatten utgörs av inkomstskatt (kommunal och eventuell statlig skatt), samt sociala avgifter.

Din preliminära skatt beräknas av Skatteverket. Skatteverket utgår från de uppgifter som du uppger i din ansökan via e-tjänsten här på verksamt.se, eller de uppgifter du lämnat i blanketten "Skatte- och avgiftsanmälan". Därefter betalar du preliminär skatt med lika stora delar varje månad under beskattningsåret, normalt den 12:e varje månad. Inbetalningarnas storlek varierar därför inte med resultatet för respektive månad.

Företagets verkliga inkomster redovisas i inkomstdeklarationen. Efter årets deklaration skickas ett slutskattebesked ut där den slutliga skatten framgår.

Till sidans topp

Egenavgifter

Du som har enskild näringsverksamhet får själv betala in socialavgifterna i form av egenavgifter. Egenavgifter ska betalas på inkomst av aktiv näringsverksamhet. På inkomster av passiv näringsverksamhet betalas särskild löneskatt.

Egenavgifterna beräknas på överskottet av näringsverksamheten. Socialavgifterna administreras av Skatteverket och ger ett grundskydd i form av till exempel sjukpenning och pension. De är avdragsgilla i deklarationen. Egenavgifterna nedan gäller vid 7 karensdagar.

Beskattningsåret 2017 Egenavgifter Arbetsgivaravgifter
Ålderspensionsavgift 10,21 % 10,21 %
Efterlevandepensionsavgift 0,70 % 0,70 %
Sjukförsäkringsavgift 4,44 % 4,35 %
Arbetsskadeavgift 0,20 % 0,20 %
Föräldraförsäkringsavgift 2,60 % 2,60 %
Arbetsmarknadsavgift 0,10 % 2,64 %
Allmän löneavgift 10,72 % 10,72 %
Total 28,97 % 31,42 %

Nedsättning av egenavgifter

För dig som betalar hela egenavgiften medges nedsättning med 7,5 % av inkomster upp till 200 000 kr om du har mer än 40 000 kr i inkomst från ditt företag. Du kan max få 15 000 kr i nedsättning.

Schablonavdrag

För enskild näringsverksamhet är egenavgifter och särskild löneskatt avdragsgilla i deklarationen. Första året gör du ett schablonavdrag. Därefter får du via slutskattsedeln reda på dina exakta egenavgifter för året. I nästa års deklaration ska du återföra avdraget till beskattning och räkna av avdraget mot de avgifter som du påförs enligt slutskattebeskedet för samma beskattningsår.

Anmäl ändrade inkomster

Upptäcker du under årets gång att din verksamhets överskott kommer att bli högre eller lägre än vad du först angivit bör du anmäla ändringen till Skatteverket. Annars riskerar du att få kvarskatt, eller betala in för mycket skatt under året som du sedan får tillbaka när din preliminära skatt stäms av mot din slutliga skatt. En ändring gör du genom att skicka in en preliminär inkomstdeklaration.

Läs om och skicka in en preliminär inkomstdeklaration på Skatteverkets webbplats

Till sidans topp

Välj antal karensdagar

Du kan själv välja hur många karensdagar du vill ha. Du kan öka eller minska antalet karensdagar och på så vis påverka dina egenavgifter. Du har möjlighet att välja 1, 7, 14, 30, 60 eller 90 karensdagar.

Karensdagar och egenavgifter på normal nivå 2017

1 karensdag: 29,29 %
7 karensdagar: 28,97 %
14 karensdagar: 28,88 %
30 karensdagar: 28,62 %
60 karensdagar: 28,31 %
90 karensdagar: 28,09 %

Lägre avgifter för gamla

Om du är född 1938–1951 betalar du istället 10,21 procent i ålderspensionsavgift och särskild löneskatt med 6,15 procent.

Detta gäller även för dig som är under 65 år, och som för hela beskattningsåret har tagit ut hel ålderspension från det allmänna pensionssystemet. Det kan du göra från och med den månad du fyller 61 år. Detsamma gäller också för dig som under någon del av året haft hel sjukersättning eller hel aktivitetsersättning, vid aktiv näringsverksamhet.

Du som är född 1937 och tidigare betalar bara särskild löneskatt på 6,15 procent.

Hjälpte den här informationen dig?

Ja Nej

Tack för din återkoppling!

Berätta gärna vad du tycker om sidan. Dina synpunkter hjälper oss att förbättra verksamt.se.

Mer om skatter och avgifter

Så räknas skatten ut

Se exempel på hur skatten räknas ut. Du kan också själv räkna ut din preliminära skatt med vår skattekalkylator.

Bokföring

Alla affärshändelser i företaget ska bokföras enligt bokföringslagen.