Redovisa resultatet

Sidan blev senast uppdaterad:

Alla som har haft inkomst av näringsverksamhet redovisar resultatet i en inkomstdeklaration. Ekonomiska föreningar lämnar in en egen inkomstdeklaration. Den slutliga skatt som föreningen ska betala framgår av slutskattebeskedet.

Om föreningen räknas som ett fåmansföretag gäller särskilda skatteregler för ägarna. Som delägare i ett fåmansföretag ska du deklarera utdelning och kapitalvinst på kvalificerade andelar. Även om du inte har tagit någon utdelning eller sålt några andelar bör du deklarera denna bilaga.

Till sidans topp

Om föreningen får underskott

I föreningar finns möjlighet att spara ett underskott i verksamheten framåt i tiden. Underskottet förs in i nästa års deklaration och minskar nästa års resultat. Täcker inte nästa års vinst den sparade förlusten, får förlusten sparas tills den är helt avdragen.

Till sidans topp

Periodiseringsfond

Reglerna om periodiseringsfond betyder att du kan skjuta upp beskattningen av inkomsten i näringsverksamheten till ett senare år. Du kan alltså få en viss skattekredit. Periodiseringsfond kan du också använda till att jämna ut resultatet mellan olika år och på så sätt få en jämnare beskattning. Om du vet att du får en förlust ett visst år, kan du tidigare år sätta av till periodiseringsfond och återföra fonden förluståret. På så sätt kan du kvitta vinst mot förlust.

I ekonomisk förening kan 25 procent av vinsten sättas av till en periodiseringsfond. Fonden måste återföras till beskattning inom sex år. Ekonomisk förening och andra juridiska personer beskattas för en schablonränta på gjorda avsättningar till periodiseringsfond.

Till sidans topp

Om du inte kan deklarera i tid

Om du eller föreningen inte kan lämna deklarationen i rätt tid finns möjlighet att söka anstånd hos skattekontoret. För att få anstånd krävs särskilda skäl. Är det på grund av sjukdom kan du vänta med att lämna in deklarationen tills du blir frisk. I det fallet behöver du inte söka anstånd, men du måste kunna visa läkarintyg.

Till sidans topp

Moms- och arbetsgivardeklarationer (skattedeklaration)

Alla företag som är momsregistrerade ska lämna momsdeklaration. Momsdeklarationen kan lämnas varje kvartal eller varje månad. I vissa fall får den lämnas en gång per år.

Är du arbetsgivare ska du lämna arbetsgivardeklaration om du varit skyldig att betala arbetsgivaravgifter och göra skatteavdrag. Du ska också lämna arbetsgivardeklaration om du har gjort skatteavdrag utan att vara skyldig att göra avdrag.

Hjälpte den här informationen dig?

Berätta gärna mer om vad du tycker om sidan!

Fältet är obligatoriskt

Fältet är obligatoriskt

Behandling av personuppgifter

När du fyller i formuläret sparas de personuppgifter du lämnar hos Bolagsverket. Bolagsverket ansvarar för dessa uppgifter. Vi sparar uppgifterna för att vi ska kunna kontakta dig. Uppgifterna används inte för något annat ändamål.

Mer om personuppgifter, om dina rättigheter och hur du kan klaga

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp