Ekonomisk förening

Sidan blev senast uppdaterad:

Föreningens preliminära skatt betalas varje månad och utgörs av inkomstskatt. Om du bedriver verksamheten i en ekonomisk förening betalar föreningen arbetsgivaravgifter på dina löneuttag på samma sätt som för anställda.

Se film om hur du betalar preliminärskatt

Längd: 5:27 minuter.

Klicka här för att ta del av filmens innehåll i textfomat

Till sidans topp

Preliminär skatt

Föreningens preliminära F-skatt beräknas av Skatteverket utifrån de uppgifter som du uppger i ansökan via Skatteverkets e-tjänst på verksamt.se, eller de uppgifter du lämnat i blanketten "Skatte- och avgiftsanmälan". Därefter betalas preliminär skatt med lika stora delar varje månad under beskattningsåret, normalt den 12:e varje månad. Inbetalningarnas storlek varierar därför inte med resultatet för respektive månad. Den preliminära skatten utgörs av inkomstskatt.

Föreningens verkliga inkomster redovisas i inkomstdeklarationen. Efter årets deklaration skickas ett slutskattebesked ut där den slutliga skatten framgår.

Till sidans topp

Anmäl ändrade inkomster

Upptäcker du under årets gång att föreningens överskott kommer att bli högre eller lägre än vad som först angivits, bör du anmäla ändringen till Skatteverket. Annars riskerar föreningen att få kvarskatt, eller betala in för mycket skatt under året som föreningen sedan får tillbaka när den preliminära skatten stäms av mot den slutliga skatten. En ändring görs genom att skicka in en preliminär inkomstdeklaration.

Läs om och skicka in preliminär inkomstdeklaration på Skatteverkets webbplats.

Till sidans topp

Socialavgifter

Föreningen betalar socialavgifter i form av arbetsgivaravgifter på ersättning som betalas till de anställda i föreningen.

Till sidans topp

Arbetsgivaravgiften

Arbetsgivaravgiften består i själva verket av flera olika avgifter som ger det grundläggande sociala försäkringsskyddet. För inkomståret 2017 är arbetsgivaravgiften 31,42 procent.

Mer om skatter och avgifter

Beräkna skatten

Se exempel på hur skatten räknas ut. Du kan också själv räkna ut föreningens preliminära skatt med vår skattekalkylator.

Arbetsgivaravgifter

Du beräknar arbetsgivaravgiften på den bruttolön, inklusive skattepliktiga förmåner, som du betalar till dina anställda.

Hjälpte den här informationen dig?

Berätta gärna mer om vad du tycker om sidan!

Fältet är obligatoriskt

Fältet är obligatoriskt

Behandling av personuppgifter

När du fyller i formuläret sparas de personuppgifter du lämnar hos Bolagsverket. Bolagsverket ansvarar för dessa uppgifter. Vi sparar uppgifterna för att vi ska kunna kontakta dig. Uppgifterna används inte för något annat ändamål.

Mer om personuppgifter, om dina rättigheter och hur du kan klaga

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp