Skatter och avgifter för ekonomisk förening

Sidan blev senast uppdaterad:

Föreningens preliminära skatt betalas varje månad och utgörs av inkomstskatt. Om du bedriver verksamheten i en ekonomisk förening betalar föreningen arbetsgivaravgifter på dina löneuttag på samma sätt som för anställda.

Nya regler med anledning av coronaviruset

Viss information på den här sidan kan påverkas av nya regler på grund av coronaviruset och covid- 19. Vi har därför samlat information från myndigheter som är viktig för dig som företagare och arbetsgivare att känna till.

Coronavirus covid- 19, så påverkar det dig som företagare och arbetsgivare

Se film om hur du betalar preliminärskatt

Längd: 5:27 minuter.

Klicka här för att ta del av filmens innehåll i textfomat

Preliminär skatt

Föreningens preliminära F-skatt beräknas av Skatteverket utifrån de uppgifter som ni uppger i ansökan via Skatteverkets e-tjänst på verksamt.se, eller de uppgifter ni lämnat i blanketten "Företagsregistrering". Därefter betalar ni in preliminär skatt med lika stora delar varje månad under beskattningsåret, normalt den 12:e varje månad. Inbetalningarnas storlek varierar därför inte med resultatet för respektive månad. Den preliminära skatten utgörs av inkomstskatt.

Föreningens verkliga inkomster redovisas i inkomstdeklarationen. Efter årets deklaration skickas ett slutskattebesked ut där den slutliga skatten framgår.

Anmäl ändrade inkomster

Upptäcker ni under årets gång att föreningens överskott kommer att bli högre eller lägre än vad som först angivits, bör ni anmäla ändringen till Skatteverket. Annars riskerar föreningen att få kvarskatt, eller betala in för mycket skatt under året som föreningen sedan får tillbaka när den preliminära skatten stäms av mot den slutliga skatten. En ändring görs genom att skicka in en preliminär inkomstdeklaration.

Läs om och skicka in preliminär inkomstdeklaration på Skatteverkets webbplats.

Sociala avgifter

Föreningen betalar sociala avgifter i form av arbetsgivaravgifter på ersättning som betalas till de anställda i föreningen.

Arbetsgivaravgiften

Arbetsgivaravgiften består i själva verket av flera olika avgifter som ger det grundläggande sociala försäkringsskyddet. För inkomståret 2020 är arbetsgivaravgiften 31,42 procent för de flesta anställda.

Läs mer om arbetsgivaravgifter beroende på dina anställdas ålder

Mer om skatter och avgifter

Beräkna skatten

Se exempel på hur skatten räknas ut. Du kan också själv räkna ut föreningens preliminära skatt med vår skattekalkylator.

Arbetsgivaravgifter

Du beräknar arbetsgivaravgiften på den bruttolön, inklusive skattepliktiga förmåner, som du betalar till dina anställda.

Hjälpte den här informationen dig?

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp