Skatter och avgifter för aktiebolag

Sidan blev senast uppdaterad:

Bolagets preliminära skatt betalas varje månad. Är du ägare, betalar aktiebolaget arbetsgivaravgifter på dina löneuttag på samma sätt som för anställda.

Räkna ut din skatt

Skatteverkets skattekalkylator Räkna ut din skatt hjälper dig att göra en bedömning av hur mycket inkomstskatt och särskild löneskatt ditt aktiebolag ska betala. Tänk på att kalkylatorn inte är heltäckande utan ger ett ungefärligt resultat.

Räkna ut din skatt hos Skatteverket

Preliminär skatt

Bolagets preliminära F-skatt beräknas av Skatteverket. Skatteverket utgår från de uppgifter som ni uppger i er ansökan via e-tjänsten här på verksamt.se, eller de uppgifter ni lämnat i blanketten "Företagsregistrering". Därefter betalar ni in preliminär skatt med lika stora delar varje månad under beskattningsåret, normalt den 12:e varje månad. Inbetalningarnas storlek varierar därför inte med resultatet för respektive månad.

Företagets verkliga inkomster redovisas i inkomstdeklarationen. Efter årets deklaration skickas ett slutskattebesked ut där den slutliga skatten framgår.

Anmäl ändrade inkomster

Upptäcker ni under årets gång att er verksamhets överskott kommer att bli högre eller lägre än vad ni först angivit bör ni anmäla ändringen till Skatteverket. Annars riskerar ni/bolaget att få kvarskatt, eller betala in för mycket skatt under året som ni sedan får tillbaka när bolagets preliminära skatt stäms av mot den slutliga skatten. En ändring gör ni genom att skicka in en preliminär inkomstdeklaration.

Läs om och skicka in preliminär inkomstdeklaration hos Skatteverket

Socialavgifter

Aktiebolaget betalar socialavgifter i form av arbetsgivaravgifter på ersättning som betalas till de anställda i bolaget.

Arbetsgivaravgiften

Arbetsgivaravgiften består i själva verket av flera olika avgifter som ger det grundläggande sociala försäkringsskyddet. För inkomståret 2023 är arbetsgivaravgiften 31,42 % för de flesta anställda.

Arbetsgivaravgifter beroende på dina anställdas ålder

Mer om skatter och avgifter

Så räknar du ut arbetsgivaravgiften

Aktiebolaget betalar arbetsgivaravgifter på dina löneuttag på samma sätt som för anställda. Du beräknar arbetsgivaravgiften på bruttolön, inklusive skattepliktiga förmåner.

Räkna ut din skatt

Se exempel på hur skatten räknas ut. Du kan också själv räkna ut din preliminära skatt med vår skattekalkylator.

Hjälpte den här informationen dig?

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp