Redovisa resultatet

Sidan blev senast uppdaterad:

Du deklarerar resultatet från din enskilda näringsverksamhet i en NE-bilaga som du lämnar tillsammans med din inkomstdeklaration. Den slutliga skatten som företaget ska betala framgår av slutskattebeskedet.

Film: Deklaration för enskild firma på en minut

Filmen förklarar snabbt och enkelt hur preliminär skatt, inkomstdeklaration och slutskattebesked hänger ihop för dig som har enskild firma.

 

Informationsträffar om skatter

Missa inte att boka in dig på någon av Skatteverkets kostnadsfria informationsträffar för dig som ska deklarera enskild firma.

Läs mer om och skicka in preliminär inkomstdeklaration på Skatteverkets webbplats.

Till sidans topp

Du beskattas för resultatet

Som enskild näringsidkare beskattas du för resultatet i din verksamhet, oavsett hur mycket pengar du tar ut ur verksamheten. Om både du och din make arbetar i verksamheten kan inkomsten fördelas mellan er. Hur inkomsten kan fördelas styrs av på vilket sätt ni driver verksamheten tillsammans. Hur stor din skattemässiga vinst blir kan också påverkas av räntefördelning, periodiseringsfond och expansionsfond.

Till sidans topp

Om du får underskott

Om du får ett underskott i din näringsverksamhet har du möjlighet att spara det för att göra avdrag mot framtida överskott. Underskottet förs in i nästa års deklaration och minskar nästa års resultat. Underskottet får sparas hur länge som helst.

Det finns också en möjlighet att under de fem första åren du bedriver aktiv näringsverksamhet kvitta en förlust mot inkomst av tjänst eller mot andra förvärvsinkomster. Speciella regler styr hur stort belopp som får kvittas.

Till sidans topp

Möjlighet att avsätta vinst i deklarationen

Du som har enskild näringsverksamhet kan ha möjlighet att skjuta upp din beskattning till senare år genom avsättning till expansions- eller periodiseringsfond. Du kan även i vissa fall få en lägre beskattning genom att beskatta en del av vinsten i inkomstslaget kapital i stället för näringsverksamhet genom räntefördelning. Detta kallas för skattemässiga justeringar.

Periodiseringsfond

Reglerna om periodiseringsfond betyder att du kan skjuta upp beskattningen av inkomsten i näringsverksamheten till ett senare år. Du kan alltså få en viss skattekredit. Periodiseringsfond kan du också använda till att jämna ut resultatet mellan olika år och på så sätt få en jämnare beskattning. Om du vet att du får en förlust ett visst år, kan du tidigare år sätta av till periodiseringsfond och återföra fonden förluståret. På så sätt kan du kvitta vinst mot förlust.

Det belopp som satts av behöver du inte sätta in på något konto utan det kan användas fritt. Du kan sätta av högst 30 procent av inkomsten i näringsverksamheten och belopp som du satt av måste återföras till beskattning senast sjätte året efter det år det sattes av. Du får återföra hela eller delar av periodiseringsfonden tidigare.

Observera att du måste återföra alla dina fonder på en gång om du slutar att driva näringsverksamhet (t.ex. lägger ner eller säljer den) eller går i konkurs.
Du sätter av periodiseringsfonden i deklarationen, inte i bokföringen.

Positiv räntefördelning

Om du har enskild näringsverksamhet får du göra avdrag för en schablonmässigt beräknad ränta. För beskattningsåret 2017 (deklaration 2018) är räntesatsen 6,27 procent. För beskattningsåret 2018 (deklaration 2019) gäller 6,49 procent.

Räntan beräknas på det egna kapitalet i verksamheten vid beskattningsårets ingång. Den avdragna räntan ska du ta upp som en ränteintäkt i inkomstslaget kapital och samtidigt får du göra avdrag för motsvarande belopp i näringsverksamheten.

Positiv räntefördelning får göras om det finns ett positivt kapital i verksamheten på mer än 50 000 kronor.

Negativ räntefördelning

Ett omvänt förhållande gäller om du har ett kapitalunderskott. Detta ses som att du lånat kapital från näringsverksamheten. Du ska därför ta upp en schablonmässigt beräknad ränteinkomst i näringsverksamheten.

För beskattningsåret 2017 (deklaration 2018) är räntesatsen 1,50 procent. För beskattningsåret 2018 (deklaration 2019) gäller också 1,50 procent.

Du får göra avdrag för beloppet under inkomst av kapital och samtidigt beskattas du för motsvarande belopp i näringsverksamheten.

Negativ räntefördelning ska göras om det finns en nettoskuld i näringsverksamheten på mer än 50 000 kronor.

Expansionsfond

Enskilda näringsidkare kan fondera vinster till en låg beskattning. Det innebär att vinster som inte tas ut ur verksamheten beskattas ungefär som i ett aktiebolag. Avsättning till expansionsfond är frivillig och görs i deklarationen. Kapitalunderlaget begränsar avsättningen och avsättningen får inte vara så stor att du på grund av avsättningen deklarerar ett underskott

Till sidans topp

Om du inte kan deklarera i tid

Om du inte kan lämna deklarationen i rätt tid finns möjlighet att söka anstånd hos skattekontoret. För att få anstånd krävs särskilda skäl. Är det på grund av sjukdom kan du vänta med att lämna in deklarationen tills du blir frisk. I det fallet behöver du inte söka anstånd, men du måste kunna visa läkarintyg.

Anlitar du en revisions- eller bokföringsbyrå kan denna ha fått tillstånd att lämna uppgifterna senare, så kallat byråanstånd.

Till sidans topp

Moms- och arbetsgivardeklarationer (skattedeklaration)

Alla företag som är momsregistrerade ska lämna momsdeklaration. Momsdeklarationen kan lämnas varje kvartal eller varje månad. I vissa fall får den lämnas en gång per år.

Är du arbetsgivare ska du lämna arbetsgivardeklaration om du varit skyldig att betala arbetsgivaravgifter och göra skatteavdrag. Du ska också lämna arbetsgivardeklaration om du har gjort skatteavdrag utan att vara skyldig att göra avdrag.

Mer om enskild näringsverksamhet

Årsbokslut och årsredovisning

Som enskild näringsidkare ska du avsluta den löpande bokföringen med ett förenklat årsbokslut, ett vanligt årsbokslut eller med en årsredovisning.

Hjälpte den här informationen dig?

Berätta gärna mer om vad du tycker om sidan!

Fältet är obligatoriskt

Fältet är obligatoriskt

Behandling av personuppgifter

När du fyller i formuläret sparas de personuppgifter du lämnar hos Bolagsverket. Bolagsverket ansvarar för dessa uppgifter. Vi sparar uppgifterna för att vi ska kunna kontakta dig. Uppgifterna används inte för något annat ändamål.

Mer om personuppgifter, om dina rättigheter och hur du kan klaga

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp