Vad gäller om du blir sjuk

Sidan blev senast uppdaterad:

Här hittar du information, uppdelat efter företagsform, om vad som gäller för dig som driver företag och vad som händer om du blir sjuk i samband med coronaviruset.

Enskild näringsverksamhet, handelsbolag eller kommanditbolag

  1. Ersättning för karens
  2. Slopat läkarintyg
  3. Smittbärarpenning

Aktiebolag

  1. Sjuklön
  2. Slopat karensavdrag
  3. Slopat läkarintyg
  4. Smittbärarpenning

Enskild näringsverksamhet, handelsbolag eller kommanditbolag

Ersättning för karens

Du som har enskild firma, handelsbolag eller kommanditbolag och har karensdagar eller karenstid i sjukperiodens början ansöker om ersättning för karensdagarna eller karenstiden. Du får ersättning med 804 kronor per dag. Försäkringskassan betalar ut ersättningen i form av sjukpenning för upp till 14 dagar. Därefter gäller de vanliga reglerna för sjukpenning.

Karens om du har enskild firma, handelsbolag eller kommanditbolag hos Försäkringskassan
Försäkringskassans e-tjänst för ansökan om karens

Slopat läkarintyg

Du som har enskild näringsverksamhet omfattas även av det slopade läkarintyget. Det innebär att du inte behöver lämna in något läkarintyg till Försäkringskassan förrän du har varit sjuk i 21 dagar (mot tidigare 14 dagar). 

Tillfälliga regler hos Försäkringskassan

Smittbärarpenning

En läkare kan besluta att du inte får arbeta eftersom du är – eller kan vara – smittad av en samhällsfarlig sjukdom, dit coronaviruset räknas. Du kan då ha rätt till ersättning i form av smittbärarpenning.

Smittbärarpenning för dig med enskild näringsverksamhet hos Försäkringskassan

Aktiebolag

Du som driver aktiebolag räknas som anställd i ditt eget företag. Därför gäller följande regler för dig:

Ersättning för sjuklönekostnader

Om du blir sjuka kan du få ersättning för höga sjuklönekostnader. Det innebär att du som arbetsgivare betalar sjuklönekostnaderna som vanligt. Du kommer sedan få full ersättning för de sjuklönekostnaderna du haft under perioden april till juli och som du redovisat i din arbetsgivardeklaration.

För redovisningsperioden augusti och september gäller en annan beräkning och kostnaden för sjuklön ersätts enligt olika procentsatser beroende på hur höga kostnader du som arbetsgivare har haft. Ersättningen betalas ut för de sjuklönekostnader som du har redovisat i din arbetsgivardeklaration och det sker genom en kreditering via ditt skattekonto.

Slopat karensavdrag

Det tillfälligt slopade karensavdraget innebär att du ska göra karensavdraget som vanligt och sedan gör en retroaktiv ansökan hos Försäkringskassan. De nya reglerna gäller från den 11 mars till och med 30 september.

Om du har varit sjuk och blir sjuk igen inom fem kalenderdagar, ska du inte dra ett nytt karensavdrag. Sjukperioden räknas samman med den tidigare och kan bli högst 14 dagar totalt. Eftersom du inte får ett nytt karensav-drag så ska du inte söka om ersättning för karens igen.

Slopat läkarintyg

Om du har sjukanmält dig efter den 13 mars eller senare behöver du inte ha ett läkarintyg förrän du har varit sjuk i 21 dagar. Det innebär att du varken behöver lämna läkarintyg till ditt företag efter 8 dagar eller till Försäkringskassan efter 14 dagar. 

Sjuklöneansvaret, karensavdraget och slopat läkarintyg hos Försäkringskassan

Smittbärarpenning

En läkare kan besluta att du inte får arbeta eftersom du är – eller kan vara – smittad av en samhällsfarlig sjukdom, dit coronaviruset räknas. Du kan då ha rätt till ersättning i form av smittbärarpenning.

Smittbärarpenning för dig med aktiebolag hos Försäkringskassan

Mer information till följd av coronaviruset

Här hittar du som företagare mer information om stöd och åtgärder

Du hittar bland annat information om tillfälliga ändringar i lagar och regler samt annan viktig myndighetsinformation.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vi gör vårt bästa för att hålla dig uppdaterad kring stödåtgärder, ändrade regler och tillfälliga lagar med anledning av coronapandemin.

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp