Vad gäller om du blir sjuk

Sidan blev senast uppdaterad:

Här hittar du information, uppdelat efter företagsform, om vad som gäller för dig som driver företag och vad som händer om du blir sjuk i samband med coronaviruset.

Förlängning av tillfälliga åtgärder i socialförsäkringen

Regeringen har beslutat om förlängningar i bland annat sjukförsäkringen, vilket innebär att:

 • Ersättning för karens förlängs till och med den 28 februari 2021.
 • Ersättning till egenföretagare för de 14 första karensdagarna förlängs till och med den 28 februari 2021.
 • Ersättning till arbetsgivare för den del av sjuklönekostnaden som överstiger det normala förlängs till och med den 28 februari 2021.
 • Uppskjutet krav på läkarintyg från 8:e dagen till den 15:e dagen i sjukperioden förlängs till och med 30 april 2021. Utöver det har Försäkringskassan beslutat att det inte behövs något läkarintyg förrän dag 22 vid ansökan om sjukpenning. Försäkringskassans beslut gäller till och med 31 januari 2021.

Mer information finns hos Försäkringskassan

Enskild näringsverksamhet, handelsbolag eller kommanditbolag

 1. Ersättning för karens
 2. Läkarintyg efter 14 dagar
 3. Ersättning om du tillhör en riskgrupp
 4. Smittbärarpenning

Aktiebolag

 1. Sjuklön
 2. Slopat karensavdrag
 3. Läkarintyg efter 14 dagar
 4. Ersättning om du tillhör riskgrupp
 5. Smittbärarpenning

Enskild näringsverksamhet, handelsbolag eller kommanditbolag

Försäkringskassan har en samlingssida om samtliga tillfälliga regler.

Tillfälliga regler hos Försäkringskassan

Ersättning för karens

Du som driver enskild näringsverksamhet, handelsbolag eller kommanditbolag och har karensdagar eller karenstid i sjukperiodens början ansöker om ersättning för karensdagarna eller karenstiden. Du får ersättning med 810 kronor per dag. Försäkringskassan betalar ut ersättningen i form av sjukpenning för upp till 14 dagar. Därefter gäller de vanliga reglerna för sjukpenning.

Karens om du har enskild firma, handelsbolag eller kommanditbolag hos Försäkringskassan
Försäkringskassans e-tjänst för ansökan om karens

Läkarintyg efter 14 dagar

Du som driver enskild näringsverksamhet behöver lämna läkarintyg till Försäkringskassan om du har varit sjuk i mer än 14 dagar.

Mer om läkarintyg hos Försäkringskassan

Ersättning om du tillhör riskgrupp

Om du tillhör en riskgrupp för covid-19 och måste avstå från att arbeta för att inte riskera att smittas på jobbet kan du ansöka om ersättning från Försäkringskassan. Du kan söka ersättningen retroaktivt från den 1 juli. Ersättningen betalas ut med ett schablonbelopp om max 804 kronor före skatt per dag för högst 90 dagar.

Smittbärarpenning

En läkare kan besluta att du inte får arbeta eftersom du är – eller kan vara – smittad av en samhällsfarlig sjukdom, dit covid-19 räknas. Du kan då ha rätt till ersättning i form av smittbärarpenning.

Smittbärarpenning för dig med enskild näringsverksamhet hos Försäkringskassan

Aktiebolag

Du som driver aktiebolag räknas som anställd i ditt eget företag. Därför gäller följande regler för dig:

Ersättning för sjuklönekostnader

Om du blir sjuk kan du få ersättning för höga sjuklönekostnader. Det innebär att du betalar ut sjuklönekostnader som vanligt. Du kommer sedan få full ersättning för de sjuklönekostnader du har haft under perioden april till juli och som du redovisat i din arbetsgivardeklaration.

För redovisningsperioden augusti och september gäller en annan beräkning och kostnaden för sjuklön ersätts enligt olika procentsatser beroende på hur höga kostnader du har haft. Ersättningen betalas ut för de sjuklönekostnader som du har redovisat i din arbetsgivardeklaration och det sker genom en kreditering via ditt skattekonto.

Slopat karensavdrag

Det tillfälligt slopade karensavdraget innebär att du ska göra karensavdraget som vanligt och sedan gör en retroaktiv ansökan hos Försäkringskassan.

Om du har varit sjuk och blir sjuk igen inom fem kalenderdagar, ska du inte dra ett nytt karensavdrag. Sjukperioden räknas samman med den tidigare och kan bli högst 14 dagar totalt. Eftersom du inte får ett nytt karensavdrag så ska du inte söka om ersättning för karens igen.

Läkarintyg efter 14 dagar (aktiebolag)

Du som driver aktiebolag behöver lämna läkarintyg till Försäkringskassan om du har varit sjuk i mer än 14 dagar.

Mer om Läkarintyg hos Försäkringskassan

Ersättning om du tillhör riskgrupp

Om du tillhör en riskgrupp för covid-19, och måste avstå från att arbeta för att inte riskera att smittas på jobbet kan du ansöka om ersättning från Försäkringskassan. Du kan söka ersättning retroaktivt för tid från den 1 juli. Ersättningen betalas ut med ett schablonbelopp om max 810 kronor före skatt per dag för högst 90 dagar. Du behöver inte göra någon sjukanmälan.

Sjuklöneansvaret, karensavdraget, slopat läkarintyg och ersättning om du tillhör riskgrupp hos Försäkringskassan

Smittbärarpenning

En läkare kan besluta att du inte får arbeta eftersom du är – eller kan vara – smittad av en samhällsfarlig sjukdom, dit covid-19 räknas. Du kan då ha rätt till ersättning i form av smittbärarpenning.

Smittbärarpenning för dig med aktiebolag hos Försäkringskassan

Mer information till följd av coronaviruset

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vi gör vårt bästa för att hålla dig uppdaterad kring stödåtgärder, ändrade regler och tillfälliga lagar med anledning av coronapandemin.

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp