Vad gäller om du blir sjuk

Sidan blev senast uppdaterad:

Här hittar du information, uppdelat efter företagsform, om vad som gäller för dig som driver företag och vad som händer om du blir sjuk i samband med coronaviruset.

Översiktsbild över stöd och åtgärder

Här finns en översiktlig sammanställning över flertalet av de stödåtgärder och lagändringar som är framtagna för företag till följd av coronaviruset. I bilden kan du se vad som gäller för enskild firma respektive aktiebolag och om du är arbetsgivare eller inte. Innehållet i bilden uppdateras löpande.
 

Enskild näringsverksamhet, handelsbolag eller kommanditbolag

  1. Ersättning för karens
  2. Slopat läkarintyg
  3. Ersättning om du tillhör en riskgrupp
  4. Smittbärarpenning

Aktiebolag

  1. Sjuklön
  2. Slopat karensavdrag
  3. Slopat läkarintyg
  4. Ersättning om du tillhör riskgrupp
  5. Smittbärarpenning

Enskild näringsverksamhet, handelsbolag eller kommanditbolag

Försäkringskassan har en samlingssida om samtliga tillfälliga regler.

Tillfälliga regler hos Försäkringskassan

Ersättning för karens

Du som driver enskild näringsverksamhet, handelsbolag eller kommanditbolag och har karensdagar eller karenstid i sjukperiodens början ansöker om ersättning för karensdagarna eller karenstiden. Du får ersättning med 804 kronor per dag. Försäkringskassan betalar ut ersättningen i form av sjukpenning för upp till 14 dagar. Därefter gäller de vanliga reglerna för sjukpenning.

Karens om du har enskild firma, handelsbolag eller kommanditbolag hos Försäkringskassan
Försäkringskassans e-tjänst för ansökan om karens

Slopat läkarintyg

Du som driver enskild näringsverksamhet omfattas även av det slopade läkarintyget. Det innebär att du inte behöver lämna något läkarintyg till Försäkringskassan förrän du har varit sjuk i 21 dagar (mot tidigare 14 dagar).

Ersättning om du tillhör riskgrupp

Om du tillhör en riskgrupp för covid-19 och måste avstå från att arbeta för att inte riskera att smittas på jobbet kan du ansöka om ersättning från Försäkringskassan. Du kan söka ersättningen retroaktivt från den 1 juli. Ersättningen betalas ut med ett schablonbelopp om max 804 kronor före skatt per dag för högst 90 dagar.

Smittbärarpenning

En läkare kan besluta att du inte får arbeta eftersom du är – eller kan vara – smittad av en samhällsfarlig sjukdom, dit covid-19 räknas. Du kan då ha rätt till ersättning i form av smittbärarpenning.

Smittbärarpenning för dig med enskild näringsverksamhet hos Försäkringskassan

Aktiebolag

Du som driver aktiebolag räknas som anställd i ditt eget företag. Därför gäller följande regler för dig:

Ersättning för sjuklönekostnader

Om du blir sjuk kan du få ersättning för höga sjuklönekostnader. Det innebär att du betalar ut sjuklönekostnader som vanligt. Du kommer sedan få full ersättning för de sjuklönekostnader du har haft under perioden april till juli och som du redovisat i din arbetsgivardeklaration.

För redovisningsperioden augusti och september gäller en annan beräkning och kostnaden för sjuklön ersätts enligt olika procentsatser beroende på hur höga kostnader du har haft. Ersättningen betalas ut för de sjuklönekostnader som du har redovisat i din arbetsgivardeklaration och det sker genom en kreditering via ditt skattekonto.

Slopat karensavdrag

Det tillfälligt slopade karensavdraget innebär att du ska göra karensavdraget som vanligt och sedan gör en retroaktiv ansökan hos Försäkringskassan.

Om du har varit sjuk och blir sjuk igen inom fem kalenderdagar, ska du inte dra ett nytt karensavdrag. Sjukperioden räknas samman med den tidigare och kan bli högst 14 dagar totalt. Eftersom du inte får ett nytt karensavdrag så ska du inte söka om ersättning för karens igen.

Slopat läkarintyg

Om du har sjukanmält dig efter den 13 mars eller senare behöver du inte ha ett läkarintyg förrän du har varit sjuk i 21 dagar. Det innebär att du varken behöver lämna läkarintyg till ditt företag efter 8 dagar eller till Försäkringskassan efter 14 dagar.

Ersättning om du tillhör riskgrupp

Om du tillhör en riskgrupp för covid-19, och måste avstå från att arbeta för att inte riskera att smittas på jobbet kan du ansöka om ersättning från Försäkringskassan. Du kan söka ersättning retroaktivt för tid från den 1 juli. Ersättningen betalas ut med ett schablonbelopp om max 804 kronor före skatt per dag för högst 90 dagar. Du behöver inte göra någon sjukanmälan.

Sjuklöneansvaret, karensavdraget, slopat läkarintyg och ersättning om du tillhör riskgrupp hos Försäkringskassan

Smittbärarpenning

En läkare kan besluta att du inte får arbeta eftersom du är – eller kan vara – smittad av en samhällsfarlig sjukdom, dit covid-19 räknas. Du kan då ha rätt till ersättning i form av smittbärarpenning.

Smittbärarpenning för dig med aktiebolag hos Försäkringskassan

Mer information till följd av coronaviruset

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vi gör vårt bästa för att hålla dig uppdaterad kring stödåtgärder, ändrade regler och tillfälliga lagar med anledning av coronapandemin.

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp