Vad gäller om du blir sjuk

Sidan blev senast uppdaterad:

Här hittar du information, uppdelat efter företagsform, om vad som gäller för dig som driver företag och vad som händer om du blir sjuk i samband med coronaviruset.

Översiktsbild över stöd och åtgärder

Här finns en översiktlig sammanställning över flertalet av de stödåtgärder och lagändringar som är framtagna för företag till följd av coronaviruset. I bilden kan du se vad som gäller för enskild firma respektive aktiebolag och om du är arbetsgivare eller inte. Innehållet i bilden uppdateras löpande.
 
 
Enskild näringsverksamhet, handelsbolag eller kommanditbolag
  1. Ersättning för karens
  2. Slopat läkarintyg
  3. Smittbärarpenning
Aktiebolag
  1. Sjuklön
  2. Slopat karensavdrag
  3. Slopat läkarintyg
  4. Smittbärarpenning

Enskild näringsverksamhet, handelsbolag eller kommanditbolag

Ersättning för karens

Du som har enskild firma, handelsbolag eller kommanditbolag och har karensdagar eller karenstid i sjukperiodens början ansöker om ersättning för karensdagarna eller karenstiden. Du får ersättning med 804 kronor per dag. Försäkringskassan betalar ut ersättningen i form av sjukpenning för upp till 14 dagar.

Detta gäller till och med 31 maj och regeringen föreslår nu att förlänga det till och med den 30 september 2020.

Försäkringskassan har en e-tjänst på sin webbplats där du kan ansöka om ersättning.

Slopat läkarintyg

Du som har enskild näringsverksamhet omfattas även av slopat läkarintyg. Det innebär att om du har sjukanmält dig den 13 mars eller senare behöver du inte ha ett läkarintyg förrän efter det att du har varit sjuk i 14 dagar (mot tidigare 8 dagar). Regeringens beslut innebär att Försäkringskassan kommer kunna betala ut sjukpenning utan läkarintyg de 14 första dagarna i en sjukperiod.

Regeringen föreslår att det slopade läkarintyget för de första 14 dagarna ska gälla till och med 30 september 2020

Läs mer om tillfälliga regler hos Försäkringskassan

Smittbärarpenning

En läkare kan besluta att du inte får arbeta eftersom du är – eller kan vara – smittad av en samhällsfarlig sjukdom, dit coronaviruset räknas. Du kan då ha rätt till ersättning i form av smittbärarpenning.

Det här gäller för enskild näringsverksamhet

Aktiebolag

Du som driver aktiebolag räknas som anställd i ditt eget företag. Därför gäller följande regler för dig:

Staten tar över sjuklöneansvaret

Det innebär att du betalar ut sjuklönen via ditt aktiebolag som vanligt. Du kommer sedan få ersättning för de sjuklönekostnader som du har redovisat i din arbetsgivardeklaration från och med april. Det sker en kreditering via ditt skattekonto. De nya reglerna om sjuklönekostnader gäller under april och maj. Regeringen föreslår nu att sjuklöneansvaret ska förlängas så att det även inkluderar månaderna juni och juli.

Slopat karensavdrag

Att karensavdraget tillfälligt slopas innebär att du gör karensavdraget som vanligt och ansöker sedan om det retroaktivt från Försäkringskassan. De nya reglerna gäller från den 11 mars.

Om du har varit sjuk och blir sjuk igen inom fem kalenderdagar, ska du inte dra ett nytt karensavdrag. Sjukperioden räknas samman med den tidigare och kan bli högst 14 dagar totalt. Eftersom du inte får ett nytt karensavdrag så ska du inte söka om ersättning för karens igen.

Detta skulle ursprungligen ha gällt till och med 31 maj men regeringen föreslår nu att förlänga det till och med den 30 september 2020.

Slopat läkarintyg

Regeringen har beslutat att om du har sjukanmält dig den 13 mars eller senare behöver du inte ha ett läkarintyg förrän efter det att du har varit sjuk i 14 dagar (mot tidigare 8 dagar). Regeringens beslut innebär att Försäkringskassan kommer kunna betala ut sjukpenning utan läkarintyg de 14 första dagarna i en sjukperiod.

Försäkringskassan har dessutom bestämt att i större omfattning fatta tillfälliga beslut om att betala ut sjukpenning fram till dag 21 i sjukperioden om det saknas ett läkarintyg vid ansökan. För att fatta ett slutligt beslut kan Försäkringskassan behöva begära in medicinsk information i efterhand.

Regeringen föreslår att det slopade läkarintyget för de första 14 dagarna ska gälla till och med 30 september 2020

Läs mer om sjuklöneansvaret, karensavdraget och slopat läkarintyg hos Försäkringskassan

Smittbärarpenning

En läkare kan besluta att du inte får arbeta eftersom du är – eller kan vara – smittad av en samhällsfarlig sjukdom, dit coronaviruset räknas. Du kan då ha rätt till ersättning i form av smittbärarpenning.

Läs mer om smittbärarpenning för dig med aktiebolag

Mer information till följd av coronaviruset

Här hittar du som företagare mer information om stöd och åtgärder

Du hittar bland annat information om tillfälliga ändringar i lagar och regler samt annan viktig myndighetsinformation.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vi gör vårt bästa för att hålla dig uppdaterad kring stödåtgärder, ändrade regler och tillfälliga lagar med anledning av coronapandemin.

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp