Om du eller en anställd blir sjuk eller smittad

Sidan blev senast uppdaterad:

Här hittar du information om vad som gäller för dig som driver företag om du eller en anställd blir sjuk eller smittad i samband med coronaviruset.

Informationen på den här sidan är uppdelad enligt följande

  1. Ersättning för karens
  2. Ersättning för sjuklönekostnaden (Aktiebolag)
  3. Uppskjutet krav på läkarintyg
  4. Läkarintyg vid smittbärarpenning
  5. Om du är smittad men inte sjuk
  6. Ersättning om du tillhör riskgrupp

Ersättning för karens

Regeringen har beslutat om tillfällig ersättning för karens från och med 11 mars 2020 till och med 30 september 2021. 

Om karens för arbetsgivare hos Försäkringskassan
Om karens för dig som är företagare hos Försäkringskassan

Ersättning för sjuklönekostnaden (Aktiebolag)

Regeringen har infört tillfälliga regler för sjuklönekostnader. Det innebär att alla arbetsgivare får ersättning för hela sjuklönekostnaden som de redovisar i arbetsgivardeklarationen. Det gäller för månaderna april, maj, juni och juli 2020. För redovisningsperioden augusti 2020 till och med september 2021 gäller en annan beräkning. Kostnaden för sjuklön ersätts enligt olika procentsatser beroende på hur höga kostnader arbetsgivaren haft. Arbetsgivaren ska betala ut sjuklön till sina anställda precis som vanligt. Försäkringskassan ersätter sedan arbetsgivaren via skattekontot.

Om läkarintyg för arbetsgivare
Om sjuklönekostnader för dig som är företagare
Mer information om ersättning för sjuklönekostnaden hos Försäkringskassan

Uppskjutet krav på läkarintyg

Om din första sjukdag är 15 december 2020 eller senare behöves ett läkarintyg från dag 22 i sjukperioden när du ansöker om sjukpenning. Försäkringskassans beslut gäller till och med 30 september 2021. 

Om läkarintyg för arbetsgivare hos Försäkringskassan
Om läkarintyg för dig som är företagare hos Försäkringskassan

Läkarintyg vid smittbärarpenning

Kravet på läkarintyg vid ansökan om smittbärarpenning tas tillfälligt bort från den 6 februari 2021. En läkare måste fortfarande ha beslutat om avstängning, det vill säga att du inte får gå till arbetsplatsen eftersom du är eller kan vara smittad, för att du ska ha rätt till ersättningen. 

Slopat krav på läkarintyg för smittbärarpenning hos Försäkringskassan

Om du är smittad men inte sjuk

Du kan ansöka om smittbärarpenning om du har blivit avstängd från arbetet av en läkare, det vill säga fått förhållningsregler om att du inte får gå till ditt arbete eftersom du är eller kan vara smittad av en allmänfarlig sjukdom. Covid-19 räknas som en sådan sjukdom.

Du kan också ansöka om smittbärarpenning om du har blivit avstängd från arbetet om du bor tillsammans med någon som har testat positivt för covid-19.

Information om smittbärarpenning hos Försäkringskassan 

Ersättning om du tillhör riskgrupp

Om du tillhör en riskgrupp för covid-19 och måste avstå från att arbeta för att inte riskera att smittas på jobbet kan du ansöka om ersättning från Försäkringskassan. Ersättningen betalas ut med ett schablonbelopp om max 810 kronor före skatt per dag under perioden 1 januari – 30 september 2021.

Samlad information till följd av coronaviruset hos Försäkringskassan

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vi gör vårt bästa för att hålla dig uppdaterad kring stödåtgärder, ändrade regler och tillfälliga lagar med anledning av coronapandemin.

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp