Tillfällig pandemilag för covid-19

Sidan blev senast uppdaterad:

Den 10 januari trädde den tillfälliga pandemilagen i kraft som ska gälla fram till 30 september 2021. Här hittar du bland annat information om nya restriktioner som är fattade med stöd i den nya lagen och vad de innebär för dig som företagare. Sidan uppdateras kontinuerligt.

På den här sidan hittar du information om:

  1. Vad innebär pandemilagen för dig som företagare
  2. Nya restriktioner för bland annat butiker, gym och badhus
  3. Filmer om pandemilagen

Vad innebär pandemilagen för dig som företagare

Syftet med den nya lagen är att regeringen och myndigheter bättre ska kunna vidta åtgärder för att bromsa smittspridningen, utan att begränsa verksamheter som kan genomföras smittsäkert. Det kan till exempel gälla begränsning av antal besökare, öppettider eller nedstängning av vissa verksamheter. Pandemilagen gäller utöver de tidigare rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten.

Riksdagens beslut om ny pandemilag

Nya restriktioner för bland annat butiker, gym och badhus

Regeringen har från den 10 januari med stöd av den nya lagen fattat beslut om en ny förordning kallad begränsningsförordningen. Den nya förordningen innebär att rättsligt bindande regler införs för:

  • Gym- och sportanläggningar
  • Badhus
  • Butiker och gallerior
  • Platser för privata sammankomster

För butiker, gym och sportanläggningar inomhus samt badhus innebär de nya reglerna att det blir obligatoriskt att beräkna det maximala antalet besökare eller kunder som får vistas i lokalerna samtidigt. Beräkningen görs utifrån att alla besökare ska kunna ha 10 kvadratmeter till sitt förfogande.

Maxantalet ska dokumenteras, och får inte överskridas. För besökare ska det skyltas vid alla entréer och avgränsande utrymmen, vilket maxantalet är. Det ska erbjudas möjlighet att tvätta händerna, eller så ska det finnas handdesinfektion.

Genom begränsningsförordningen införs dessutom en maxgräns på åtta deltagare vid privata sammankomster som till exempel i festlokaler, föreningslokaler och andra platser som hyrs ut. 

Det är länsstyrelsen i respektive län som utövar tillsyn av olika verksamheter.

Mer information om hur tillsynen går till hos länsstyrelsen

Frågor och svar om regler för gym- och sportanläggningar, badhus och handelsplatser hos Folkhälsomyndigheten

Mer information om de nya restriktionerna hos Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19

Filmer om pandemilagen

Film: Vad betyder de nya restriktionerna för företag?

I den här filmen går vi igenom vilka åtgärder du som företagare behöver vidta för att följa restriktionerna i pandemilagen. (Längd: 2:02 min)

Ta del av filmen Vad betyder de nya restriktionerna för företag? i textformat

Film: Vem är det som omfattas av den nya lagen? 

I den här filmen reder vi ut vem som omfattas av den nya lagen och vad som definieras som en butik och en serviceinrättning. (Längd: 1:41 min)

Ta del av filmen Vem är det som omfattas av den nya lagen? i textformat

Film: Vem bär ansvaret för att pandemilagen följs?

I den här videon reder vi ut vad ditt ansvar som företagare är, vad tillsynsmyndigheten (Länsstyrelsen) tittar på om de gör en översyn av ditt företag och vad som händer om restriktionerna inte följs. (Längd: 1:36 min)

Ta del av filmen Vem bär ansvaret för att pandemilagen följs? i textformat

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vi gör vårt bästa för att hålla dig uppdaterad kring stödåtgärder, ändrade regler och tillfälliga lagar med anledning av coronapandemin.

Hjälpte den här informationen dig?

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp