Omställningsstöd

Sidan blev senast uppdaterad:

Omställningsstödet innebär att du som företagare ska kunna ansöka om stöd för dina fasta kostnader om ditt företag hade tappat i omsättning på grund av coronaviruset. Här finns också information om du har fått stöd vid korttidsarbete från Tillväxtverket och ska söka omställningsstöd.

På den här sidan finns information om följande:

  1. När och var kan jag söka stödet? 
  2. Förslag på förlängt omställningsstöd till vissa särskilt drabbade företag
  3. Om du har fått stöd vid korttidsarbete från Tillväxtverket och ska söka omställningsstöd

När och var kan jag söka stödet?

Regeringen har beslutat att lägga till maj till och med september 2021 som nya perioder till omställningsstödet.

Stödperioderna maj och juni 2021 är öppna för ansökan till den 31 augusti .

Stödet söks via Mina sidor på skatteverket.se

Du behöver göra separata ansökningar för respektive period. På Mina sidor hos Skatteverket kan du se om din ansökan har kommit in.

Läs mer om omställningsstödet hos Skatteverket

Förslag på förlängt omställningsstöd till vissa särskilt drabbade företag

Regeringen har även föreslagit att förlänga omställningsstödet till vissa särskilt drabbade företag. Idag finns detta stöd för juni-juli 2020 och regeringen vill förlänga det från augusti 2020-september 2021. Inget beslut är fattat ännu.

Omställningsstöd mars 2020 till september 2021 hos regeringen.se

Om du har fått stöd vid korttidsarbete från Tillväxtverket och ska söka omställningsstöd

Du som vill söka omställningsstöd och tidigare har fått stöd eller har ansökt om stöd vid korttidsarbete behöver redovisa hur mycket stöd du har fått från Tillväxtverket. Du kan se alla dina beviljade belopp och inskickade uppgifter i Tillväxtverkets e-tjänst Min ansökan.

Det beräkningsunderlag i Excel som finns för att underlätta för dig som företagare med fler än 25 anställda kan även användas för att räkna ut det månatliga belopp du ansöker om preliminärt stöd för. Fyll i beräkningsunderlaget med de månader du vill söka omställningsstöd för, med samma uppgifter som du har fått stöd eller har ansökt om stöd för vid korttidsarbete under 2020 eller 2021. 

Se instruktionsfilm – hur du fyller i Beräkningshjälpen   
Ladda ner beräkningsunderlaget hos Tillväxtverket 

Så beräknar Tillväxtverket stödbeloppet för korttidsarbete

Stödbeloppet beräknas utifrån de uppgifter som du har lämnat till Tillväxtverket för respektive månad. Beräkningarna bygger på beslut från Tillväxtverket och är en sammanslagning av preliminärt utbetalt stöd, avstämningar, och eventuellt återkallat stöd. 

Beräkningen av stödet per anställd görs enligt följande:  

  • Ordinarie månadslön (max 44 000 per månad) x del av månad x avtalad nivå x närvarokvot x 98,6%
  • Del av månad = dagar med korttidsarbete /dagar i månaden
  • Närvarokvot = dagar med korttidsarbete – frånvarodagar / dagar med korttidsarbete

Hitta uppgifter om stödbelopp i Min ansökan

Genom att logga in på Minansokan.se kommer du åt dina handlingar i ditt ärende.

Logga in på Minansokan.se hos Tillväxtverket

  • Du ser ditt ärende under rubriken Korttidsarbete: Företagsnamn med tillhörande referensnummer
  • För att komma åt din originalansökan välj: Tidigare händelser
  • För att komma åt din senast inskickade avstämning välj: Visa din avstämning 

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vi gör vårt bästa för att hålla dig uppdaterad kring stödåtgärder, ändrade regler och tillfälliga lagar med anledning av coronapandemin.

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp