Omställningsstöd

Sidan blev senast uppdaterad:

Omställningsstödet innebär att du som företagare ska kunna ansöka om stöd för dina fasta kostnader om ditt företag hade tappat i omsättning på grund av coronaviruset. Här finns också information om du har fått stöd vid korttidsarbete från Tillväxtverket och ska söka omställningsstöd.

På den här sidan finns information om följande:

 1. När kan jag söka stödet? 
 2. Omsättningstapp för respektive stödperiod
 3. Om du har fått stöd vid korttidsarbete från Tillväxtverket och ska söka omställningsstöd
 4. Omställningsstöd till vissa särskilt drabbade företag
 5. Förslag på förlängning

När kan jag söka stödet?

 • För augusti-oktober 2020, november-december 2020 och januari-februari 2021 kan du söka från 25 februari 2021 till den 30 april 2021.
 • För mars kan du söka från 6 april 2021 till 30 juni 2021.
 • För april kan du söka från 3 maj 2021 till 30 juni 2021.

Stödet söks via Mina sidor på skatteverket.se

Du behöver göra separata ansökningar för respektive period. På Mina sidor hos Skatteverket kan du se om din ansökan har kommit in.

Läs mer om omställningsstödet hos Skatteverket

Omsättningstapp för respektive stödperiod:

 • Augusti-oktober 2020: företaget ska ha tappat mer än 40 procent av omsättningen jämfört med samma period 2019.
 • November-december 2020: omsättningstappet ska vara mer än 30 procent jämfört med samma period 2019.
 • Januari-februari 2021: omsättningstappet ska vara mer än 30 procent jämfört med samma period 2019. 
 • Mars 2021: omsättningstappet ska vara mer än 30 procent
 • April 2021: omsättningstappet ska vara mer än 30 procent

Om du har fått stöd vid korttidsarbete från Tillväxtverket och ska söka omställningsstöd 

Du som vill söka omställningsstöd och tidigare har fått stöd eller har ansökt om stöd vid korttidsarbete behöver redovisa hur mycket stöd du har fått från Tillväxtverket. Du kan se alla dina beviljade belopp och inskickade uppgifter i Tillväxtverkets e-tjänst Min ansökan.

Det beräkningsunderlag i Excel som finns för att underlätta för dig som företagare med fler än 25 anställda kan även användas för att räkna ut det månatliga belopp du ansöker om preliminärt stöd för. Fyll i beräkningsunderlaget med de månader du vill söka omställningsstöd för, med samma uppgifter som du har fått stöd eller har ansökt om stöd för vid korttidsarbete under 2020 eller 2021. 

Se instruktionsfilm – hur du fyller i Beräkningshjälpen   
Ladda ner beräkningsunderlaget hos Tillväxtverket 

Så beräknar Tillväxtverket stödbeloppet för korttidsarbete

Stödbeloppet beräknas utifrån de uppgifter som du har lämnat till Tillväxtverket för respektive månad. Beräkningarna bygger på beslut från Tillväxtverket och är en sammanslagning av preliminärt utbetalt stöd, avstämningar, och eventuellt återkallat stöd. 

Beräkningen av stödet per anställd görs enligt följande:  

 • Ordinarie månadslön (max 44 000 per månad) x del av månad x avtalad nivå x närvarokvot x 98,6%
 • Del av månad = dagar med korttidsarbete /dagar i månaden
 • Närvarokvot = dagar med korttidsarbete – frånvarodagar / dagar med korttidsarbete

Hitta uppgifter om stödbelopp i Min ansökan

Genom att logga in på Minansokan.se kommer du åt dina handlingar i ditt ärende.

Logga in på Minansokan.se hos Tillväxtverket

 • Du ser ditt ärende under rubriken Korttidsarbete: Företagsnamn med tillhörande referensnummer
 • För att komma åt din originalansökan välj: Tidigare händelser
 • För att komma åt din senast inskickade avstämning välj: Visa din avstämning 

Omställningsstöd till vissa särskilt drabbade företag

Mellan den 15 mars-17 maj 2021 kan omställningsstöd till vissa särskilt drabbade företag sökas för juni-juli 2020. Stödet liknar tidigare omställningsstöd men det beräknas annorlunda.

Mer information om stödet för vissa särskilt drabbade företag hos Skatteverket

Förslag på förlängning

Regeringen har föreslagit att lägga till maj och juni 2021 som nya perioder som företag kan söka omställningsstöd för. Inget beslut är fattat ännu. 

Pressmeddelande: Omställningsstöd maj och juni 2021

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vi gör vårt bästa för att hålla dig uppdaterad kring stödåtgärder, ändrade regler och tillfälliga lagar med anledning av coronapandemin.

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp