Omställningsstöd (Går inte längre att söka)

Sidan blev senast uppdaterad:

Omställningsstödet innebar att du som företagare kunde ansöka om stöd för dina fasta kostnader om ditt företag hade tappat i omsättning på grund av coronaviruset. Här finns också information om du har fått stöd vid korttidsarbete från Tillväxtverket och ska söka omställningsstöd.

På den här sidan finns information om följande:

 1. Omställningsstöd
 2. Om du har fått stöd vid korttidsarbete från Tillväxtverket och ska söka omställningsstöd
 3. Om du har fått ett ändrat beslut om stöd vid korttidsarbete och har sökt omställningsstöd

Omställningsstöd  

Omställningsstödet återinförs för december 2021 och januari-februari 2022 med samma regler som tidigare. 

 • Stödet för perioderna december 2021 och januari 2022 stänger 31 mars 2022.
 • Stödet för perioden februari 2022 stänger den 13 april.

Läs mer och ansök om omställningsstödet hos Skatteverket

Om du har fått stöd vid korttidsarbete från Tillväxtverket och ska söka omställningsstöd

Du som vill söka omställningsstöd och tidigare har fått stöd eller har ansökt om stöd vid korttidsarbete behöver redovisa hur mycket stöd du har fått från Tillväxtverket. Du kan se alla dina beviljade belopp och inskickade uppgifter i Tillväxtverkets e-tjänst Min ansökan.

Det beräkningsunderlag i Excel som finns för att underlätta för dig som företagare med fler än 25 anställda kan även användas för att räkna ut det månatliga belopp du ansökt om stöd för. Fyll i beräkningsunderlaget med de månader du vill söka omställningsstöd för, med samma uppgifter som du har fått stöd eller har ansökt om stöd för vid korttidsarbete under 2020 eller 2021. 

Se instruktionsfilm – hur du fyller i Beräkningshjälpen   
Korttid 2021: Ladda ner beräkningsunderlaget hos Tillväxtverket 
Korttid 2020: Ladda ner beräkningsunderlaget hos Tillväxtverket

Så beräknar Tillväxtverket stödbeloppet för korttidsarbete

Stödbeloppet beräknas utifrån de uppgifter som du har lämnat till Tillväxtverket för respektive månad. Beräkningarna bygger på beslut från Tillväxtverket och är en sammanslagning av preliminärt utbetalt stöd, avstämningar, och eventuellt återkallat stöd. 

Beräkningen av stödet per anställd görs enligt följande:  

 • Ordinarie månadslön (max 44 000 per månad) x del av månad x avtalad nivå x närvarokvot x 98,6%
 • Del av månad = dagar med korttidsarbete /dagar i månaden
 • Närvarokvot = dagar med korttidsarbete – frånvarodagar / dagar med korttidsarbete

Hitta uppgifter om stödbelopp i Min ansökan

Genom att logga in på Minansokan.se kommer du åt dina handlingar i ditt ärende.

Logga in på Minansokan.se hos Tillväxtverket

 • Du ser ditt ärende under rubriken Korttidsarbete: Företagsnamn med tillhörande referensnummer
 • För att komma åt din originalansökan välj: Tidigare händelser
 • För att komma åt din senast inskickade avstämning välj: Visa din avstämning 

Om du har fått ett ändrat beslut om stöd vid korttidsarbete och har sökt omställningsstöd

Om du tidigare har sökt omställningsstöd och får ett beslut som innebär en ändring av tidigare beviljat stöd för korttidsarbete för motsvarande tidsperiod ska du anmäla ändringen till Skatteverket. Gör en beräkning av hur stort stödbelopp som ska räknas av från omställningsstödet för respektive månad enligt det nya beslutet och hur mycket beloppet skiljer sig från det belopp du tidigare har räknat av från omställningsstödet. Dessa uppgifter anger du i din anmälan som skickas in till Skatteverket på något av följande sätt:

Om du får ett beslut om stöd vid korttidsarbete som är lägre än vad du har räknat av i din ansökan om omställningsstöd kan du i vissa fall få mer omställningsstöd. Skatteverket kan inte bevilja ytterligare stöd efter den 30 juni 2022.

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vi gör vårt bästa för att hålla dig uppdaterad kring stödåtgärder, ändrade regler och tillfälliga lagar med anledning av coronapandemin.

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp