Omsättningsstöd

Sidan blev senast uppdaterad:

Du som driver enskild näringsverksamhet och som drabbats av minskad omsättning på grund av coronaviruset kan söka omsättningsstöd. Det finns även ett förslag om omsättningsstöd för handels- och kommanditbolag. Det kan du läsa om längst ner på sidan.

Läs checklistan för att lättare förstå hur du ska ansöka om stödet.

Checklista: Så här ansöker du om omsättningsstöd 

  • Stödet kan sökas av dig som driver enskild näringsverksamhet och som har fått ett större omsättningstapp till följd av den pågående coronapandemin.
  • Kravet för att söka är bland annat att du har haft en omsättning på minst 200 000 kronor under föregående år och att du inte har varit berättigad till arbetslöshetsersättning.
  • Ansökan görs via en e-tjänst på Boverkets webbplats. För att logga in i e-tjänsten krävs e-legitimation, till exempel BankID. Stödet handläggs av läns-styrelserna.
  • I ansökan behöver du bifoga utdrag ur bokföringen för räkenskapsåren 2019 och 2020. Det kan till exempel vara företagets resultatrapport.
  • Ansökan om stöd ska ha inkommit senast den 31 januari 2021.
  • Stödet är uppdelat i tre stödperioder: mars–april 2020, maj 2020 och juni–juli 2020.
  • Det går att få upp till 75 procent i ersättning av omsättningstappet (upp till 120 000 kronor). Stödet betalas ut i anslutning till Länsstyrelsens beslut.

Information om stödet hos Länsstyrelsen

Pressmeddelande: Omsättningsstöd till enskilda näringsidkare

Pressmeddelande: Omsättningsstöd till enskilda näringsidkare på engelska

Förslag på förlängning

Stödet förlängs året ut och under januari - februari 2021. Det blir en ny ansökningsomgång för förlängningen. 

Pressmeddelande: Förstärkt omsättningsstöd till enskilda näringsidkare och omsättningsstöd till handelsbolag

Förslag om nytt omsättningsstöd för handels- och kommanditbolag

Regeringen föreslår ett nytt stöd till handelsbolag med minst en fysisk delägare. 
Stödet kommer att utformas på liknande sätt som omsättningsstödet till enskilda näringsidkare och följa samma perioder, det vill säga mars 2020 till februari 2021. Informationen uppdateras när regeringen har mer detaljerad information.

Pressmeddelande: Förstärkt omsättningsstöd till enskilda näringsidkare och omsättningsstöd till handelsbolag

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp