Mer information från myndigheter

Sidan blev senast uppdaterad:

Här hittar du mer information samt länkar till samlingssidor hos olika myndigheter med anledning av coronaviruset.

Förlängd period med stöd när du startar företag

Regeringen har beslutat att Arbetsförmedlingens Stöd vid start av näringsverksamhet förlängs från 6 månader till 12 månader för att underlätta för dig som startar nytt företag. Förlängningen är tillfällig och gäller från 1 maj till och med 31 december 2020.

Läs mer om den tillfälliga förlängningen hos Arbetsförmedlingen

VD kan skriva under företagets inkomstdeklaration

För att förenkla för företag som har fått svårigheter att deklarera på grund av coronaviruset gör Skatteverket ett ställningstagande som innebär att en verkställande direktör (VD) för ett aktiebolag är behörig att underteckna företagets inkomstdeklaration, samt att utse deklarationsombud.

Läs mer hos Skatteverket

Bolagsstämma

Med anledning av risken att bli smittad av coronaviruset får Bolagsverket många frågor om att hålla bolagsstämma i dessa tider.

Läs mer hos Bolagsverket om att hålla bolagsstämmor

Riksdagen beslutade den 3 april 2020 om en ny tillfällig lag för att underlätta att hålla bolags- och föreningsstämmor under det pågående virusutbrottet. Den nya lagen träder i kraft den 15 april 2020 och upphör den 31 december 2020. 

Läs mer om den tillfälliga lagen hos Bolagsverket

Regeringen föreslår ytterligare åtgärder för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor under det pågående virusutbrottet. Förslagen omfattar bland annat aktiebolag, ekonomiska föreningar, bostadsrättsföreningar och företag på finansmarknaden. Förslagen innebär att en stämma ska kunna hållas helt utan fysisk närvaro, antingen digitalt i kombination med poströstning eller genom att aktieägarna eller medlemmarna bara deltar genom poströstning. De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 juni 2020.

Läs mer om vad förslagen innebär hos regeringen 

Planeringsstöd för bortfall av personal och leveranser av varor och tjänster

MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap), har tagit fram ett stöd till myndigheter och företag som handlar om att identifiera vilka verksamheter som måste upprätthållas och vilka som är mindre prioriterade.

Läs mer hos MSB

Samlingssidor

Här finns mer information om det coronaviruset. Till exempel om hur dina anställda kan skyddas från smitta samt vanliga frågor och svar.

Information från ansvariga myndigheter på krisinformation.se
Vanliga frågor och svar hos Folkhälsomyndigheten
Vanliga frågor och svar hos Boverket
Information för arbetsgivare hos Arbetsmiljöverket

Mer information till följd av coronaviruset

Här hittar du som företagare mer information om stöd och åtgärder

Du hittar bland annat information om tillfälliga ändringar i lagar och regler samt annan viktig myndighetsinformation.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vi gör vårt bästa för att hålla dig uppdaterad kring stödåtgärder, ändrade regler och tillfälliga lagar med anledning av coronapandemin.

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp