Mer information från myndigheter

Sidan blev senast uppdaterad:

Här hittar du mer information samt länkar till samlingssidor hos olika myndigheter med anledning av coronaviruset.

Förlängd period med stöd när du startar företag

Stödet för start vid näringsverksamhet förlängs  från 6 månader till 12 månader för att underlätta för dig som startar nytt företag. Förlängningen är tillfällig och gäller från 1 maj till och med 31 december 2020.

Tillfällig förlängning av stöd vid start av näringsverksamhet hos Arbetsförmedlingen

Information till dig som tänkt sälja eller avveckla ditt företag

Ekobrottsmyndigheten har tagit fram ett informationsblad till dig som funderar på att sälja eller avveckla ditt företag med information om du hur du undviker att bli lurad. Det finns bland annat en lista om hur du tidigt kan upptäcka varningssignaler som du bör kontrollera innan du säljer ditt företag.

Informationsblad från Ekobrottsmyndigheten om att avveckla och sälja ditt företag 

VD kan skriva under företagets inkomstdeklaration

För att förenkla för företag som har fått svårigheter att deklarera på grund av coronaviruset gör Skatteverket ett ställningstagande som innebär att en verkställande direktör (VD) för ett aktiebolag är behörig att underteckna företagets inkomstdeklaration, samt att utse deklarationsombud.

Hur VD kan skriva under inkomstdeklaration hos Skatteverket

Bolags- och föreningsstämmor

Med anledning av risken att bli smittad av coronaviruset får Bolagsverket många frågor om att hålla bolagsstämma i dessa tider.

Frågor och svar om att hålla bolagsstämma hos Bolagsverket

Den 3 april 2020 kom en ny tillfällig lag för att underlätta att hålla bolags- och föreningsstämmor under det pågående virusutbrottet. Den nya lagen gäller till den 31 december 2020. 

Tillfällig lag om att hålla bolagsstämma hos Bolagsverket

Ytterligare åtgärder för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor

 innebär att en stämma ska kunna hållas helt utan fysisk närvaro, antingen digitalt i kombination med poströstning eller genom att aktieägarna eller medlemmarna bara deltar genom poströstning. Åtgärderna omfattar bland annat aktiebolag, ekonomiska föreningar, bostadsrättsföreningar och företag på finansmarknaden. Reglerna gäller till den 31 december 2020.

Ytterligare åtgärder om att hålla bolags- och föreningsstämmor hos Bolagsverket 

Planeringsstöd för bortfall av personal och leveranser av varor och tjänster

MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap), har tagit fram ett stöd till företag som handlar om att identifiera vilka verksamheter som måste upprätthållas och vilka som är mindre prioriterade.

Om planeringsstöd hos MSB

Samlingssidor

Här finns mer information om det coronaviruset. Till exempel om hur dina anställda kan skyddas från smitta samt vanliga frågor och svar.

Information från ansvariga myndigheter på krisinformation.se
Vanliga frågor och svar hos Folkhälsomyndigheten
Vanliga frågor och svar hos Boverket
Information för arbetsgivare hos Arbetsmiljöverket

Mer information till följd av coronaviruset

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vi gör vårt bästa för att hålla dig uppdaterad kring stödåtgärder, ändrade regler och tillfälliga lagar med anledning av coronapandemin.

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp