Korttidsarbete

Sidan blev senast uppdaterad:

Korttidsarbete, innebär att en anställd går ner i arbetstid och lön istället för att du behöver säga upp personen. Det betyder att du kan minska den anställdas arbetstid och få stöd för att täcka stora delar av kostnaden.

Förlängning av korttidsstöd för perioden juli - september 2021

Du som fått korttidsstöd under 2021 och har fått en godkänd ansökan kan i samband med din avstämning tala om ifall du önskar söka förlängning av stödet för månaderna juli-september.

Du som inte hunnit få ett beslut på din ansökan före 1 augusti och därmed inte hinner göra din avstämning under augusti kommer att kunna komplettera din ansökan senast 31 augusti och ange att du begär förlängt godkännande. Du kommer få tydlig och riktad information om hur du ska göra för att begära förlängt stöd.

Förlängning av korttidsstödet 2021 hos Tillväxtverket

Under 2021 är det också möjligt att få ersättning för kompetensinsatser. Dina anställda har möjlighet att delta i kompetensinsatser under den tid som de deltar i korttidsarbete, förutsatt att det är reglerat i avtal. Ersättning för kompetensinsatser söks i samband med ansökan om korttidsarbete och går att söka retroaktivt från och med 1 januari 2021.

Det är viktigt att du förbereder dig så mycket som möjligt innan du skickar in din ansökan för att hanteringen ska ske smidigt. Det är alltså viktigare att du gör din ansökan noggrant än att du skickar in den snabbt. Gör gärna Tillväxtverkets test för att se om du har rätt att få stödet. 

Gör Tillväxtverkets test för att se om du har rätt till stödet
Om korttidsarbete hos Tillväxtverket

Hjälpte den här informationen dig?

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp