Korttidsarbete

Sidan blev senast uppdaterad:

Korttidsarbete, innebär att en anställd går ner i arbetstid och lön istället för att du behöver säga upp personen. Det betyder att du kan minska den anställdas arbetstid och få stöd för att täcka stora delar av kostnaden.

Förlängning av korttidsstöd för perioden juli - september 2021

Korttidsstödet för månaderna juli, augusti och september söker du retroaktivt 3-30 november.

Sista dag att skriva retroaktiva avtal för den förlängda stödperioden 1 juli – 30 september 2021 var den 17 september.

Korttidsstödet 2021 hos Tillväxtverket

Under 2021 är det också möjligt att få ersättning för kompetensinsatser. Dina anställda har möjlighet att delta i kompetensinsatser under den tid som de deltar i korttidsarbete, förutsatt att det är reglerat i avtal. Ersättning för kompetensinsatser söks i samband med ansökan om korttidsarbete.

Det är viktigt att du förbereder dig så mycket som möjligt innan du skickar in din ansökan för att hanteringen ska ske smidigt. Det är alltså viktigare att du gör din ansökan noggrant än att du skickar in den snabbt. Gör gärna Tillväxtverkets test för att se om du har rätt att få stödet. 

Gör Tillväxtverkets test för att se om du har rätt till stödet
Om korttidsarbete hos Tillväxtverket

Hjälpte den här informationen dig?

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp