Information till företag i vissa branscher

Sidan blev senast uppdaterad:

Här hittar du information om tillfälliga regler och ändringar i lagar inom vissa branscher till följd av coronaviruset. Informationen uppdateras löpande.

På den här sidan kan du läsa om:

 1. Vaccinationsbevis och smittskyddsåtgärder för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar
 2. Serveringsställen
 3. Handelsplatser, mässor och kultur- och fritidsverksamheter 
 4. Uthyrning av lokaler till privata sammankomster
 5. Stöd till arrangörer av evenemang
 6. Cuper och läger inomhus 
 7. Kultur och idrott
 8. Transportnäringen

Vaccinationsbevis och smittskyddsåtgärder för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inomhus

Från och med den 19 januari gäller följande vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inomhus.

 • Vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inomhus utan vaccinationsbevis införs ett tak på max 50 personer, max 8 personer per sällskap och 1 meters avstånd mellan sällskap. Nuvarande rekommendationer om endast sittande publik gäller.
 • Vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inomhus med över 50 deltagare gäller ett deltagartak på 500 deltagare och vaccinationsbevis måste användas. Om lokalen delas upp i sektioner där deltagarna från olika sektioner inte kommer i kontakt med varandra gäller deltagarbegränsningen på 500 deltagare för varje sektion.

Läs mer om smittskyddsåtgärderna på Folkhälsomyndighetens webbplats

Verifiering av vaccinationsbevis

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har tagit fram en app för att kontrollera vaccinationsbevis som kan användas nationellt. Appen finns att ladda ner från Google Play och App Store.

Mer information om appen hos DIGG

Serveringsställen

Från och med den 12 januari införs en begränsning på serveringsställen med max 8 personer per sällskap och stängning senast kl. 23.00. Fortsatt gäller endast sittande servering och krav på 1 meters avstånd mellan sällskap.

Detta gäller även nattklubbar och tillsammans med de rekommendationer som redan gäller för att undvika trängsel bland dina gäster. 

Enligt Folkhälsomyndighetens allmänna råd kan det innebära att du som driver serveringsstället exempelvis kan:

 • Begränsa antalet besökare som vistas samtidigt på serveringsstället.
 • Möblera om eller på annat sätt skapa utrymme.
 • Markera avstånd på golvet eller på annat sätt markera vilket avstånd besökare bör hålla till varandra.
 • Använda alternativa lösningar till köer som nummerlappssystem.

Nya åtgärder för att begränsa spridning av covid-19 hos Folkhälsomyndigheten

Handelsplatser, mässor och kultur- och fritidsverksamheter 

På handelsplatser och mässor ska varje besökare ha 10 kvadratmeter per person. För mässor gäller även krav på vaccinationsbevis om antalet deltagare överstiger 50 personer, samt ett deltagartak om max 500 personer. Om lokalen delas upp i sektioner där deltagarna från olika sektioner inte kommer i kontakt med varandra gäller deltagarbegränsningen på 500 deltagare för varje sektion. För kultur- och fritidsverksamheter inomhus, till exempel museer, konsthallar och gym, gäller minst 10 kvadratmeter per person. 

Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats

Uthyrning av lokaler till privata sammankomster

Ett deltagartak på 20 personer gäller för privata sammankomster som genomförs i hyrda lokaler, områden eller utrymmen, till exempel festvåningar eller festbåtar. Om lokalen används för minnesstunder i samband med en begravningsceremoni gäller deltagartaket på 50 personer.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats

Stöd till arrangörer av evenemang förlängs till 31 mars 2022

Evenemangsstödet är ett ekonomiskt stöd för dig som arrangerar evenemang som planeras under juni-december 2021, men som inte kan genomföras eller måste begränsas på grund av spridningen av covid-19. Nu förlängs stödet så att det även gäller fram till 31 mars 2022. Stödet innebär att staten står för delar av den ekonomiska risken. Ansök senast 14 februari 2022.

Läs mer och ansök om evenemangsstödet hos Skatteverket 

Cuper och läger inomhus 

Avrådan från cuper och läger inomhus, som inte innebär yrkesmässig utövning, förlängs till 31 januari. Ordinarie aktiviteter med träningar, övningar, matcher, föreställningar och tävlingar kan fortgå med riskreducerande åtgärder.

Mer information om smittskyddsåtgärder på Folkhälsomyndighetens webbplats

Kultur och idrott

Stöd till kulturen

Regeringen föreslår ytterligare 120 miljoner kronor i kris- och stimulansstöd till det fria kulturlivet. Pengarna kommer att fördelas av Statens kulturråd, Svenska Filminstitutet, Konstnärsnämnden, Författarfonden och Sametinget. Information om stödens utformning kommer att publiceras på respektive organisations webbsida.

Pressmeddelande: Kris- och stimulansstöd till kulturområdet

Stöd till idrotten 2021

Regeringen föreslår ytterligare stöd om 80 miljoner kronor till idrotten till följd av coronapandemin. Specialidrottsförbund och idrottsföreningar kommer att kunna ansöka om kompensationsstöd för ekonomiska konsekvenser av coronakrisen. Pengarna betalas ut av Riksidrottsförbundet som uppdaterar när det finns mer information om de kommande stöden.

Kompensationsstöd som idrottsförening
Kompensationsstöd som specialidrottsförbund 
Pressmeddelande: Kris- och stimulansstöd till idrotten

Transportnäringen

Tillfällig förlängning av giltighetstiden för yrkeskompetensbeviset

 • De bevis som blivit förlängda av den första tillfälliga EU-förordningen under sommaren 2020 och som går ut under perioden 1 januari 2021 - 31 mars 2021 blir förlängda på nytt med ytterligare sex månader.
 • De yrkeskompetensbevis som förföll enligt datumet på beviset under perioden 1 september 2020 – 30 juni 2021 har en förlängd giltighetstid på 16 månader.
 • De yrkeskompetensbevis som förfaller enligt datumet på beviset under perioden 1 juli 2021 – 31 december 2021 förlängs med 10 månader.

Förlängning av giltighetstiden för yrkeskompetensbeviset hos Transportstyrelsen

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vi gör vårt bästa för att hålla dig uppdaterad kring stödåtgärder, ändrade regler och tillfälliga lagar med anledning av coronapandemin.

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp