Information till företag i vissa branscher

Sidan blev senast uppdaterad:

Här hittar du information om tillfälliga regler och ändringar i lagar inom vissa branscher till följd av coronaviruset. Informationen uppdateras löpande.

På den här sidan kan du läsa om:

 1. Tillfällig pandemilag för covid-19
 2. Nya restriktioner för bland annat butiker, gym och badhus
 3. Skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd
 4. Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar begränsas till åtta personer
 5. Information till dig som driver serveringsställe
 6. Information till handlare
 7. Kultur och idrott
 8. Transportnäringen
 9. Snabbspår för testning av skyddsutrustning

Tillfällig pandemilag för covid-19

Regeringen har den 8 januari beslutat om en tillfällig pandemilag. Syftet är att regeringen och myndigheter bättre ska kunna vidta åtgärder för att bromsa smittspridningen, utan att begränsa verksamheter som kan genomföras smittsäkert. Det kan till exempel gälla begränsning av antal besökare, öppettider eller nedstängning av vissa verksamheter.

Den tillfälliga lagen ska gälla från den 10 januari till den 30 september 2021.

Riksdagens beslut om ny pandemilag

Nya restriktioner för bland annat butiker, gym och badhus

Regeringen har från den 10 januari med stöd av den nya lagen fattat beslut om en ny förordning kallad begränsningsförordningen. Den nya förordningen innebär att rättsligt bindade regler införs för:

 • Gym- och sportanläggningar
 • Badhus
 • Butiker och gallerior
 • Platser för privata sammankomster

För butiker, gym och sportanläggningar inomhus samt badhus innebär de nya reglerna att det blir obligatoriskt att beräkna det maximala antalet besökare eller kunder som får vistas i lokalerna samtidigt. Beräkningen görs utifrån att alla besökare ska kunna ha 10 kvadratmeter till sitt förfogande.

Maxantalet ska dokumenteras, och får inte överskridas. För besökare ska det skyltas vid alla entréer vilket maxantalet är. Det ska erbjudas möjlighet att tvätta händerna, eller så ska det finnas handdesinfektion.

Genom begränsningsförordningen införs dessutom en maxgräns på åtta deltagare vid privata sammankomster som till exempel i festlokaler, föreningslokaler och andra platser som hyrs ut. 

Frågor och svar om regler för gym- och sportanläggningar, badhus och handelsplatser hos Folkhälsomyndigheten

Mer information om de nya restriktionerna hos Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 

Skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd

Alla verksamheter i Sverige har en skyldighet att vidta åtgärder för att undvika smittspridning av covid-19. Det är särskilt viktigt att ta hänsyn till personer i riskgrupper.

För att undvika smittspridning kan du exempelvis: 

 1. sätta upp information till medlemmar, personal, kunder med mera
 2. markera avstånd på golvet
 3. möblera om eller på annat sätt skapa utrymme för att undvika trängsel
 4. erbjuda digitala alternativ
 5. erbjuda möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten eller erbjuda handdesinfektion
 6. minimera antalet personer vid samma tidpunkt, särskilt i trånga lokaler
 7. anpassa öppettiderna.

Läs de allmänna råden i sin helhet hos Folkhälsomyndigeten. Där finns mer information om vad som gäller för olika verksamheter.  

Folkhälsomyndighetens allmänna råd i sin helhet

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har även checklistor och goda exempel på hur olika verksamheter gjort för att bromsa smittan. 

MSB:s checklistor och goda exempel för att bromsa smittan

Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar begränsas till åtta personer

Möjligheten att anordna allmänna sammankomster och offentliga tillställningar är begränsad till max åtta personer. Begränsningen gäller från den 24 november 2020. Det tidigare undantaget för sammankomster och tillställningar som hålls på serveringsställen har tagits bort.

Beslutet kommer att omprövas kontinuerligt mellan regeringen och Folkhälsomyndigheten.

Pressmeddelande: Max åtta personer vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar

Det finns ett undantag från förbudsförordningen som gör det möjligt att under vissa förutsättningar arrangera allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med högst 300 sittande deltagare. 

Länsstyrelserna har dock möjlighet att införa lokala förbud och tillexempel begränsa antalet sittande deltagare. Ta därför reda på vad som gäller i just din region. Det kan du exempelvis göra hos din Länsstyrelse.

Läs mer på Länsstyrelsen.se
Mer information om att söka tillstånd för offentliga tillställningar hos polisen
Allmänna sammankomster hos polisen

Information till dig som driver serveringsställe

Skärpta nationella restriktioner

Den 18:e december meddelande regeringen ett antal skärpta restriktioner för att hejda smittspridningen. Bland annat sänks maxantalet i ett sällskap på restaurang från åtta till fyra personer och alkoholförbud införs från klockan 20.00. Detta gäller från och med den 24 december.

Ytterligare nationella restriktioner för att hejda smittspridningen på regeringen.se 

Ny lag för restauranger

Från 1 juli 2020 är du som driver serveringsställe såsom restaurang, bar eller café enligt lag ansvarig för att anpassa din verksamhet så att smittspridningen av covid-19 förhindras. 

Den nya föreskriften som gäller är (HSLF-FS 2020:37) och det innebär att den gamla (HSLF-FS 2020:9) har slutat gälla. 

Till den nya föreskriften (HSLF-FS 2020:37) hos Folkhälsomyndigheten 

Den nya lagen innebär också att din kommun nu får ansvar att både göra tillsyn och fatta beslut om förelägganden och förbud. Det är alltså kommunen som nu har möjlighet att stänga ett serveringsställe som inte följer lagen.  

Den nya lagen för restauranger hos Folkhälsomyndigheten

På Folkhälsomyndighetens webbplats finns mer information som vänder sig till dig som driver restaurang eller annat serveringsställe. Du hittar bland annat svar på frågor, en checklista och mer information om de förbud, föreskrifter och allmänna råd som gäller. 

Information till dig som driver restaurang eller serveringsställe hos Folkhälsomyndigheten

Safe to visit – riktlinjer för restauranger, hotell och campingplatser

Branschorganisationen Visita har tillsammans med Hotell- och restaurangfacket och Folkhälsomyndigheten tagit fram tre broschyrer som vänder sig till dig som driver restaurang, hotell eller campingplatser.

I materialet finns information om åtgärder för att minska smittspridningen och stöd för att göra riskbedömningar så att verksamheten kan bedrivas på ett tryggt sätt. 

Ladda ner materialet hos Visita

Information till handlare

Restriktioner för butiker

Sedan den 18 december gäller ett antal skärpta nationella restriktioner och alla verksamheter är skyldiga att vidta åtgärder för att hejda smittspridningen. Den 10 januari infördes ytterligare restriktioner för bland annat butiker. Det innebär exempelvis att det är obligatoriskt att beräkna maxantalet besökare som får vistas i butiken samtidigt. Alla besökare ska ha 10 kvadratmeter till sitt förfogande. Restriktionerna har stöd i den nya pandemilagen. 

Skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd
Nya restriktioner för bland annat butiker, gym och badhus

Stöd och rekommendationer

Svensk Handel har tagit fram material och riktlinjer för att bidra till en trygg handel, bland annat genom kampanjmaterialet Välkommen in. På Svensk Handels webbplats finns även information om pandemilagen och om de nya restriktionerna för handeln. Du hittar även butiksmaterial som till exempel skyltar och informationsmaterial som du kan använda. 

Material och riktlinjer för en trygg och säker handel på Svensk handels webbplats

Kultur och idrott

Stöd till kulturen

Regeringen har beslutat om ett krisstöd till kultursektorn på totalt en miljard kronor som ska fördelas under 2021. Pengarna kommer att fördelas som stipendier och stöd till konstnärer och andra aktörer på kulturområdet som drabbats hårt under pandemin och kommer både kunna gå till direkta krisstöd och till stimulanser för produktion. 

Pengarna fördelas av följande organisationer: 

Pressmeddelande: Fördelning av en miljard kronor i stöd till kulturen 2021

Extra stöd till idrotten 2021

Regeringen föreslår att idrotten får ytterligare 335 miljoner kronor i stöd för de första två månaderna 2021. Riksidrottsförbundet kommer att återkomma med hur stödet utformas och fördelas.

Pressmeddelande: Extra stöd till idrotten under början av 2021

Stöd till idrotten 2020

Regeringen har beslutat om ett krisstöd till idrotten på totalt 1 miljard kronor 2020. Pengarna kommer att betalas ut av Riksidrottsförbundet.

Kompensationsstöd som idrottsförening
Kompensationsstöd som specialidrottsförbund 

Pressmeddelande: Beslut om fördelningen av krisstödet på 1 miljard till idrotten

Restriktioner för gym- och sportanläggningar och badhus

Sedan den 18 december gäller ett antal skärpta nationella restriktioner och alla verksamheter är skyldiga att vidta åtgärder för att hejda smittspridningen. Den 10 januari infördes ytterligare restriktioner för bland annat gym- och sportanläggningar och badhus. Det innebär exempelvis att det är obligatoriskt att beräkna maxantalet besökare som får vistas i lokalen samtidigt. Alla besökare ska ha 10 kvadratmeter till sitt förfogande. Restriktionerna har stöd i den nya pandemilagen. 

Skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd
Nya restriktioner för bland annat butiker, gym och badhus

Transportnäringen

Tillfällig förlängning av giltighetstiden för yrkeskompetensbeviset

Yrkesförarkompetensbevis som går ut under perioden 1 februari 2020 till 31 augusti 2020 förlängs med sju månader från det datum då beviset annars skulle ha gått ut, enligt ny EU-förordning. 

Förlängning av giltighetstiden för yrkeskompetensbeviset hos Transportstyrelsen

Snabbspår för testning av skyddsutrustning 

Om du har ställt om din produktion till att producera skyddsutrustning till vården så erbjuder nu Rise testning av skyddsutrustning. Förutom att testa skyddsutrustning erbjuder Rise också testning av redan inköpt material. Det kan till exempel handla om andningsskydd, antibakteriella textilier och desinfektionsmedel för att kunna dokumentera så att skyddsutrustningen uppfyller de säkerhetskrav som ställs så det kan skickas till sjukvården. 

Rise erbjuder tester enligt EN 149, EN-ISO 20743, EN 14683, EN 1500, EN 1499, EN 166 samt EN ISO 18526-3.

Snabbspår för testning hos Rise

Mer information till följd av coronaviruset

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vi gör vårt bästa för att hålla dig uppdaterad kring stödåtgärder, ändrade regler och tillfälliga lagar med anledning av coronapandemin.

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp