Information till företag i vissa branscher

Sidan blev senast uppdaterad:

Här hittar du information om tillfälliga regler och ändringar i lagar inom vissa branscher till följd av coronaviruset. Informationen uppdateras löpande.

På den här sidan kan du läsa om:

  1. Allmänna sammankomster begränsas till 50 personer
  2. Information till restaurang, caféer, barer och butiker
  3. Information till bäruppköpare
  4. Innovativa start ups och scale-ups
  5. Stöd till yrkesfiskare
  6. Transportnäringen
  7. Snabbspår för testning av skyddsutrustning

Folkhälsomyndigheten har tagit fram nya allmänna råd för att motverka spridningen av coronaviruset. Alla verksamheter i Sverige är skyldiga att, utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer, vidta åtgärder för att minska risken för smittspridning.

Butiker, köpcentrum och gallerior bör begränsa antalet kunder som vistas i lokalen samtidigt. De bör också ta fram alternativa lösningar till kassaköer eller anvisa hur långt kunderna kan stå mellan varandra.

Ideella föreningar bör om möjligt skjuta upp årsmöten och likande, om mötet kräver att deltagarna träffas på samma plats.

Folkhälsomyndighetens allmänna råd i sin helhet

Allmänna sammankomster begränsas till 50 personer

Regeringen har fattat ett beslut om att ytterligare begränsa möjligheten till att anordna allmänna sammankomster och offentliga tillställningar till en begränsning på max 50 personer. Om du redan meddelats tillstånd gäller att sammankomsten eller tillställningen får genomföras med begränsningen på 50 personer.

Allmänna sammankomster - frågor och svar hos Polisen

Information till restauranger, caféer, barer och butiker

Ny lag för restauranger

Från 1 juli 2020 är du som driver serveringsställe såsom restaurang, bar eller café enligt lag ansvarig för att anpassa din verksamhet så att smittspridningen av covid-19 förhindras. 

Folkhälsomyndighetens tidigare föreskrift och allmänna råd till dig som driver serveringsverksamhet (HSLF-FS 2020:9) slutar gälla i och med den nya lagen. Den nya föreskriften som gäller är (HSLF-FS 2020:37). 

Till föreskriften (HSLF-FS 2020:37) hos Folkhälsomyndigheten 

Den nya lagen innebär också att din kommun nu får ansvar att både göra tillsyn och fatta beslut om förelägganden och förbud. Det är alltså kommunen som nu har möjlighet att stänga ett serveringsställe som inte följer lagen.  

Den nya lagen för restauranger hos Folkhälsomyndigheten

Safe to visit – riktlinjer för restauranger, hotell och campingplatser

Branschorganisationen Visita har tillsammans med Hotell- och restaurangfacket och Folkhälsomyndigheten tagit fram tre broschyrer som vänder sig till dig som driver restaurang, hotell eller campingplatser.

I materialet finns information om åtgärder för att minska smittspridningen och stöd för att göra riskbedömningar så att verksamheten kan bedrivas på ett tryggt sätt. 

Ladda ner materialet hos Visita

Välkommen in – En kampanj för en trygg och säker handel i tider av corona

Svensk Handel har tagit fram kampanjen Välkommen in som ska bidra till en trygg och framtidssäkrad handel. Kampanjen handlar dels om det ansvar som handeln tar, dels om vad var och en som handlar kan göra för att förhindra smittspridning. Målet är att både anställda och kunder ska känna sig trygga.

Kampanjen består av en riktlinje som du kan tillämpa i olika delar i din verksamhet. Tillsammans med Handelsanställdas förbund har Svensk handel också tagit fram butiksmaterial som till exempel skyltar och informationsmaterial som du kan använda dig av samt en kampanjfilm som du kan dela i egna sociala och övriga digitala kanaler.

Ladda ner butiksmaterial från Svensk handel

Information till bäruppköpare

Du som är bäruppköpare har en viktig uppgift att informera utländska bärplockare som är i Sverige om vilka restriktioner och rekommendationer som gäller för att minska smittspridningen av covid-19. Till din hjälp kan du använda en affisch som Folkhälsomyndigheten tagit fram och som finns på många olika språk. Vill du även informera bärplockarna om den svenska allemansrätten och bärplockning så finns en broschyr från Naturvårdsverket.

Folkhälsomyndigheten har tagit fram en affisch med information på flera olika språk.
Till Folkhälsomyndighetens affisch på olika språk 

Naturvårdsverket har information allemansrätt och vad som gäller vid bärplockning.
Till Naturvårdsverkets information om den svenska allemansrätten och bärplockning 

Innovativa start ups och scale-ups

Regeringen föreslår ett tillskott på 400 miljoner kronor till Almi Invest som ska användas för riskkapitalinvesteringar i små innovativa start ups och tillväxtbolag. Tillskottet ska dels kunna användas för bolag där Almi Invest redan är delägare och där kapitalbehovet nu ökar på grund av virusutbrottet och dels i nyinvesteringar. 

Information om tillskottet hos Almi Invest

Sedan 1 maj 2020 har regeringen justerat ned kravet på privat medfinansiering i de företag som Almi Invest investerar i, från 50 procent till 30 procent privat medfinansiering. 

Det justerade kravet på privat medfinansiering hos regeringen 

Stöd till yrkesfiskare

Du som är yrkesfiskare och driver ett företag som har drabbats hårt av covid-19 kan ansöka om Jordbruksverkets stillaliggandestöd. Om du uppfyller villkoren kan du få ersättning för att tillfälligt upphöra med din verksamhet, i form av delvis kompensation för vissa kostnader och intäktsbortfall under uppehållet. 

Du kan söka stödet för perioden 16 juni–15 september 2020, och ansökan öppnar 15 juli och stänger 31 augusti. För att räkna ut hur mycket du kan få i stöd kan du använda dig av Jordbruksverkets beräkningsmallar på länken nedan.

Stillaliggandestöd - ansök på Jordbruksverkets webbplats

Transportnäringen

Tillfällig förlängning av giltighetstiden för yrkeskompetensbeviset

Yrkesförarkompetensbevis som går ut under perioden 1 februari 2020 till 31 augusti 2020 förlängs med sju månader från det datum då beviset annars skulle ha gått ut, enligt ny EU-förordning. 

Förlängning av giltighetstiden för yrkeskompetensbeviset hos Transportstyrelsen

Förordningen omfattar även giltighetstiden för körkort och inställelsetiden för besiktning. 

Läs mer om förlängd tid för kontrollbesktning och körkort hos Transportstyrelsen

Snabbspår för testning av skyddsutrustning 

Om du har ställt om din produktion till att producera skyddsutrustning till vården så erbjuder nu Rise testning av skyddsutrustning. Förutom att testa skyddsutrustning erbjuder Rise också testning av redan inköpt material. Det kan handla om till exempel andningsskydd, antibakteriella textilier och desinfektionsmedel för att kunna dokumentera så att skyddsutrustningen uppfyller de säkerhetskrav som ställs så det kan skickas till sjukvården. 

Rise erbjuder tester enligt EN 149, EN-ISO 20743, EN 14683, EN 1500, EN 1499, EN 166 samt EN ISO 18526-3.

Snabbspår för testning på Rise webbplats

Mer information till följd av coronaviruset

Här hittar du som företagare mer information om stöd och åtgärder

Du hittar bland annat information om tillfälliga ändringar i lagar och regler samt annan viktig myndighetsinformation.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vi gör vårt bästa för att hålla dig uppdaterad kring stödåtgärder, ändrade regler och tillfälliga lagar med anledning av coronapandemin.

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp