Information till företag i vissa branscher

Sidan blev senast uppdaterad:

Här hittar du information om tillfälliga regler och ändringar i lagar inom vissa branscher till följd av coronaviruset. Informationen uppdateras löpande.

På den här sidan kan du läsa om:

 1. Skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd
 2. Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar begränsas till åtta personer
 3. Hyresstöd till vissa utsatta brancher
 4. Information till dig som driver serveringsställe
 5. Information till handlare
 6. Kultur och idrott
 7. Transportnäringen
 8. Snabbspår för testning av skyddsutrustning

Skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd

Alla verksamheter i Sverige har en skyldighet att vidta åtgärder för att undvika smittspridning av covid-19. Det är särskilt viktigt att ta hänsyn till personer i riskgrupper.

För att undvika smittspridning kan du exempelvis: 

 1. sätta upp information till medlemmar, personal, kunder med mera
 2. markera avstånd på golvet
 3. möblera om eller på annat sätt skapa utrymme för att undvika trängsel
 4. erbjuda digitala alternativ
 5. erbjuda möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten eller erbjuda handdesinfektion
 6. minimera antalet personer vid samma tidpunkt, särskilt i trånga lokaler
 7. anpassa öppettiderna.

Läs de allmänna råden i sin helhet hos Folkhälsomyndigeten. Där finns mer information om vad som gäller för olika verksamheter.  

Folkhälsomyndighetens allmänna råd i sin helhet

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har även checklistor och goda exempel på hur olika verksamheter gjort för att bromsa smittan. 

MSB:s checklistor och goda exempel för att bromsa smittan

Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar begränsas till åtta personer

Möjligheten att anordna allmänna sammankomster och offentliga tillställningar är begränsad till max åtta personer. Begränsningen gäller från den 24 november 2020. Det tidigare undantaget för sammankomster och tillställningar som hålls på serveringsställen har tagits bort.

Beslutet kommer att omprövas kontinuerligt mellan regeringen och Folkhälsomyndigheten.

Pressmeddelande: Max åtta personer vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar

Det finns ett undantag från förbudsförordningen som gör det möjligt att under vissa förutsättningar arrangera allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med högst 300 sittande deltagare. 

Länsstyrelserna har dock möjlighet att införa lokala förbud och tillexempel begränsa antalet sittande deltagare. Ta därför reda på vad som gäller i just din region. Det kan du exempelvis göra hos din Länsstyrelse.

Läs mer på Länsstyrelsen.se
Mer information om att söka tillstånd för offentliga tillställningar hos polisen
Allmänna sammankomster hos polisen

Hyresstöd till vissa utsatta branscher

För att hjälpa företag som drabbats ekonomiskt till följd av coronaviruset har regeringen beslutat att ge stöd till hyresvärdar som tillfälligt sänker hyran. Stödet gäller hyressänkning för företag i särskilt utsatta branscher såsom hotell och restaurang, butikshandel och konsumenttjänster.

Hyresstödet gäller för perioden 1 januari till och med den 31 mars och går att söka från och med den 3 maj. Sista ansökningsdag är 30 juni. Det är länsstyrelserna som handlägger stödet.

Regeringen har också aviserat om en förlängning av hyresstödet till att även gälla andra kvartalet 2021. Detta är ännu ej beslutat.

Mer information om hyresstödet på regeringen.se

Information till dig som driver serveringsställe

Fler åtgärder för att minska smittspridningen

Från och med den 1 mars ska serveringsställen och restauranger stänga kl. 20.30. Det gäller oavsett om alkohol serveras eller inte. Verksamheterna kan dock hålla öppet för avhämtning.

Folkhälsomyndigheten har också fattat beslut om att för serveringsställen som utgör en del av en handelsplats gäller att antalet besökare i ett sällskap endast får uppgå till 1 person, om inte serveringsstället kan nås genom egna entréer.

Läs mer om vad som gäller för serveringsställen på Krisinformation.se

Fler åtgärder för att minska smittspridningen hos Folkhälsomyndigheten

På Folkhälsomyndighetens webbplats finns också mer information, föreskrifter och allmänna råd som vänder sig till dig som driver restaurang eller annat serveringsställe.

Skärpta föreskrifter och allmänna råd till serveringsställen hos Folkhälsomyndigheten

Safe to visit – riktlinjer för restauranger, hotell och campingplatser

Branschorganisationen Visita har tillsammans med Hotell- och restaurangfacket och Folkhälsomyndigheten tagit fram tre broschyrer som vänder sig till dig som driver restaurang, hotell eller campingplatser.

I materialet finns information om åtgärder för att minska smittspridningen och stöd för att göra riskbedömningar så att verksamheten kan bedrivas på ett tryggt sätt. 

Ladda ner materialet hos Visita

Information till handlare

Restriktioner för butiker

Sedan den 18 december gäller ett antal skärpta nationella restriktioner och alla verksamheter är skyldiga att vidta åtgärder för att hejda smittspridningen. Den 10 januari infördes ytterligare restriktioner för bland annat butiker. Det innebär exempelvis att det är obligatoriskt att beräkna maxantalet besökare som får vistas i butiken samtidigt. Alla besökare ska ha 10 kvadratmeter till sitt förfogande. Restriktionerna har stöd i den nya pandemilagen. 

Skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd
Nya restriktioner för bland annat butiker, gym och badhus

Stöd och rekommendationer

Svensk Handel har tagit fram material och riktlinjer för att bidra till en trygg handel, bland annat genom kampanjmaterialet Välkommen in. På Svensk Handels webbplats finns även information om pandemilagen och om de nya restriktionerna för handeln. Du hittar även butiksmaterial som till exempel skyltar och informationsmaterial som du kan använda. 

Material och riktlinjer för en trygg och säker handel på Svensk handels webbplats

Kultur och idrott

Stöd till kulturen

Regeringen har beslutat om ett krisstöd till kultursektorn på totalt en miljard kronor som ska fördelas under 2021. Pengarna kommer att fördelas som stipendier och stöd till konstnärer och andra aktörer på kulturområdet som drabbats hårt under pandemin och kommer både kunna gå till direkta krisstöd och till stimulanser för produktion. 

Pengarna fördelas av följande organisationer: 

Pressmeddelande: Fördelning av en miljard kronor i stöd till kulturen 2021

Stöd till idrotten 2021

Regeringen gav den 1 april 2021 besked om ytterligare stöd till idrottsrörelsen till följd av coronapandemin. Specialidrottsförbund och idrottsföreningar kan ansöka om kompensationsstöd för ekonomiska konsekvenser av coronakrisen för perioden 1 januari till 30 april 2021. Ansökningsperioden är 7 maj till 19 maj. Pengarna betalas ut av Riksidrottförbundet..

Kompensationsstöd som idrottsförening
Kompensationsstöd som specialidrottsförbund 

Pressmeddelande: Kris- och stimulansstöd till idrotten

Restriktioner för gym- och sportanläggningar och badhus

Sedan den 18 december gäller ett antal skärpta nationella restriktioner och alla verksamheter är skyldiga att vidta åtgärder för att hejda smittspridningen. Den 10 januari infördes ytterligare restriktioner för bland annat gym- och sportanläggningar och badhus. Det innebär exempelvis att det är obligatoriskt att beräkna maxantalet besökare som får vistas i lokalen samtidigt. Alla besökare ska ha 10 kvadratmeter till sitt förfogande. Restriktionerna har stöd i den nya pandemilagen. 

Skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd
Nya restriktioner för bland annat butiker, gym och badhus

Transportnäringen

Tillfällig förlängning av giltighetstiden för yrkeskompetensbeviset

Yrkesförarkompetensbevis som går ut under perioden 1 februari 2020 till 31 augusti 2020 förlängs med sju månader från det datum då beviset annars skulle ha gått ut, enligt ny EU-förordning. 

Förlängning av giltighetstiden för yrkeskompetensbeviset hos Transportstyrelsen

Snabbspår för testning av skyddsutrustning 

Om du har ställt om din produktion till att producera skyddsutrustning till vården så erbjuder nu Rise testning av skyddsutrustning. Förutom att testa skyddsutrustning erbjuder Rise också testning av redan inköpt material. Det kan till exempel handla om andningsskydd, antibakteriella textilier och desinfektionsmedel för att kunna dokumentera så att skyddsutrustningen uppfyller de säkerhetskrav som ställs så det kan skickas till sjukvården. 

Rise erbjuder tester enligt EN 149, EN-ISO 20743, EN 14683, EN 1500, EN 1499, EN 166 samt EN ISO 18526-3.

Snabbspår för testning hos Rise

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vi gör vårt bästa för att hålla dig uppdaterad kring stödåtgärder, ändrade regler och tillfälliga lagar med anledning av coronapandemin.

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp