Information till företag i vissa branscher

Sidan blev senast uppdaterad:

Här hittar du information om tillfälliga regler och ändringar i lagar inom vissa branscher till följd av coronaviruset. Informationen uppdateras löpande.

På den här sidan kan du läsa om:

  1. Allmänna sammankomster begränsas till 50 personer
  2. Nya regler för restaurang, caféer och barer
  3. Kultur och idrott
  4. Innovativa start ups och scale-ups
  5. Transportnäringen

Folkhälsomyndigheten har tagit fram nya allmänna råd för att motverka spridningen av coronaviruset. Alla verksamheter i Sverige är skyldiga att, utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer, vidta åtgärder för att minska risken för smittspridning.

Butiker, köpcentrum och gallerior bör begränsa antalet kunder som vistas i lokalen samtidigt. De bör också ta fram alternativa lösningar till kassaköer eller anvisa hur långt kunderna kan stå mellan varandra.

Ideella föreningar bör om möjligt skjuta upp årsmöten och likande, om mötet kräver att deltagarna träffas på samma plats.

Läs Folkhälsomyndighetens allmänna råd i sin helhet

Allmänna sammankomster begränsas till 50 personer

Regeringen har fattat ett beslut om att ytterligare begränsa möjligheten till att anordna allmänna sammankomster och offentliga tillställningar till en begränsning på max 50 personer. Om du redan meddelats tillstånd gäller att sammankomsten eller tillställningen får genomföras med begränsningen på 50 personer.

Läs mer hos Polisen och se deras frågor och svar

Nya regler för restaurang, caféer och barer

Du som driver verksamhet med servering, till exempel restaurang, café eller bar, får hjälp av nya regler från Folkhälsomyndigheten för att minska spridningen av coronaviruset. Bland annat ska trängsel undvikas, alla gäster ha en sittplats och endast bordsservering och avhämtning är tillåtet.

Med de nya reglerna kan du fortsätta driva din verksamhet och ta emot gäster på ett så säkert sätt som möjligt.

Läs mer om reglerna och vad det innebär hos Folkhälsomyndigheten

Kultur och idrott

Ekonomiskt stöd till kultur

Kulturverksamheter och kulturskapare kan få ekonomiskt stöd för inkomstbortfall på grund av coronaviruset. Det kan till exempel handla om stöd för inställda evenemang som föreställningar, festivaler och biografverksamhet. 

Regeringen beslutade om totalt 500 miljoner kronor i ekonomiskt stöd till kultursektorn via Kulturrådet, Svenska Filminstitutet, Konstnärsnämnden och Sveriges författarfond.

Kulturrådet 
Svenska Filminstitutet 
Konstnärsnämnden 
Sveriges författarfond 

Ekonomiskt stöd till idrott

Specialidrottsförbund och idrottsföreningar kan söka om kompensationsstöd för ekonomiska konsekvenser på grund av coronaviruset. Det kan till exempel handla om inkomstbortfall på grund av inställda evenemang såsom cuper, motionslopp eller matcher på elitnivå. 

Totalt har regeringen beslutat om 500 miljoner kronor i ekonomiskt stöd till idrottsrörelsen. 

Läs mer hos Riksidrottsförbundet
Kompensationsstöd som specialidrottsförbund
Kompensationsstöd som idrottsförening

Innovativa start ups och scale-ups

Regeringen föreslår ett tillskott på 400 miljoner kronor till Almi Invest som ska användas för riskkapitalinvesteringar i små innovativa start ups och tillväxtbolag. Tillskottet ska dels kunna användas för bolag där Almi Invest redan är delägare och där kapitalbehovet nu ökar på grund av virusutbrottet och dels i nyinvesteringar. 

Läs mer hos regeringen

Sedan 1 maj 2020 har regeringen justerat ned kravet på privat medfinansiering i de företag som Almi Invest investerar i, från 50 procent till 30 procent privat medfinansiering. 

Läs mer hos regeringen 

Transportnäringen

Förslag på förlängd giltighetstid för yrkesförarkompetensbevis

Spridningen av coronaviruset gör det svårt att genomföra nödvändiga fortbildningar som krävs för att upprätthålla yrkesförarkompetensbevisen för yrkeschaufförer. Regeringen har därför föreslagit att yrkesförare inte behöver fortbildning under pågående pandemi. Syftet är att mildra störningar i samhällsviktiga transporter.

Läs mer om vad förslaget innebär hos regeringen

Tillfälligt ändrade regler för kör- och vilotider i transportbranschen

Den 16 mars beslutade Transportstyrelsen att under 30 dagar medge vissa undantag för kör- och vilotider med anledning av coronapandemin. Nu förlängs undantaget i Sverige men med nya begränsningar som baseras på riktlinjer från EU-kommissionen.  De nya villkoren gäller från 15 april fram till och med 31 maj 2020. 

Läs mer hos Transportstyrelsen

Mer information till följd av coronaviruset

Här hittar du som företagare mer information om stöd och åtgärder

Du hittar bland annat information om tillfälliga ändringar i lagar och regler samt annan viktig myndighetsinformation.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vi gör vårt bästa för att hålla dig uppdaterad kring stödåtgärder, ändrade regler och tillfälliga lagar med anledning av coronapandemin.

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp