Information till företag i vissa branscher

Sidan blev senast uppdaterad:

Här hittar du information om tillfälliga regler och ändringar i lagar inom vissa branscher till följd av coronaviruset. Informationen uppdateras löpande.

På den här sidan kan du läsa om:

  1. Kultur och idrott
  2. Stöd till arrangörer av evenemang
  3. Transportnäringen

Kultur och idrott

Stöd till kulturen

Regeringen har beslutat om sammanlagt 3,53 miljarder kronor i kris- och stimulansstöd till det fria kulturlivet under 2021. Pengarna kommer att fördelas av Statens kulturråd, Svenska Filminstitutet, Konstnärsnämnden, Författarfonden och Sametinget. Information om stödens utformning kommer att publiceras på respektive organisations webbsida.

Pressmeddelande: Kris- och stimulansstöd till kulturområdet

Stöd till idrotten 2021

Regeringen har beslutat om stöd på 1,62 miljarder till idrotten till följd av coronapandemin. Specialidrottsförbund och idrottsföreningar kommer att kunna ansöka om kompensationsstöd för ekonomiska konsekvenser av coronakrisen. Pengarna betalas ut av Riksidrottsförbundet som uppdaterar när det finns mer information om de kommande stöden.

Kompensationsstöd som idrottsförening
Kompensationsstöd som specialidrottsförbund 
Pressmeddelande: Kris- och stimulansstöd till idrotten

Stöd till arrangörer av evenemang

Evenemangsstödet är ett ekonomiskt stöd för dig som arrangerar evenemang som planeras under juni-december 2021, men som inte kan genomföras eller måste begränsas på grund av spridningen av covid-19. Stödet innebär att staten står för delar av den ekonomiska risken. Ansök senast 31 december 2021.

Läs mer och ansök om evenemangsstödet hos Skatteverket

Transportnäringen

Tillfällig förlängning av giltighetstiden för yrkeskompetensbeviset

  • De bevis som blivit förlängda av den första tillfälliga EU-förordningen under sommaren 2020 och som går ut under perioden 1 januari 2021 - 31 mars 2021 blir förlängda på nytt med ytterligare sex månader.
  • De yrkeskompetensbevis som förföll enligt datumet på beviset under perioden 1 september 2020 – 30 juni 2021 har en förlängd giltighetstid på 16 månader.
  • De yrkeskompetensbevis som förfaller enligt datumet på beviset under perioden 1 juli 2021 – 31 december 2021 förlängs med 10 månader.

Förlängning av giltighetstiden för yrkeskompetensbeviset hos Transportstyrelsen

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vi gör vårt bästa för att hålla dig uppdaterad kring stödåtgärder, ändrade regler och tillfälliga lagar med anledning av coronapandemin.

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp