Information till företag i vissa branscher

Sidan blev senast uppdaterad:

Här hittar du information om tillfälliga regler och ändringar i lagar inom vissa branscher till följd av coronaviruset. Informationen uppdateras löpande.

På den här sidan kan du läsa om:

 1. Skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd
 2. Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar 
 3. Information till dig som driver serveringsställe
 4. Hyresstöd till vissa utsatta branscher
 5. Kultur och idrott
 6. Stöd till arrangörer av evenemang
 7. Transportnäringen
 8. Snabbspår för testning av skyddsutrustning

Skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd

Alla verksamheter i Sverige har en skyldighet att vidta åtgärder för att undvika smittspridning av covid-19. Det är särskilt viktigt att ta hänsyn till personer i riskgrupper.

För att undvika smittspridning kan du exempelvis: 

 1. sätta upp information till medlemmar, personal, kunder med mera
 2. markera avstånd på golvet
 3. möblera om eller på annat sätt skapa utrymme för att undvika trängsel
 4. erbjuda digitala alternativ
 5. erbjuda möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten eller erbjuda handdesinfektion
 6. minimera antalet personer vid samma tidpunkt, särskilt i trånga lokaler
 7. anpassa öppettiderna.

Läs de allmänna råden i sin helhet hos Folkhälsomyndigeten. Där finns mer information om vad som gäller för olika verksamheter.  

Folkhälsomyndighetens allmänna råd i sin helhet

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har även checklistor och goda exempel på hur olika verksamheter gjort för att bromsa smittan. 

MSB:s checklistor och goda exempel för att bromsa smittan

Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar 

Regeringen har presenterat en plan för hur åtgärder mot covid-19 kan anpassas till en successivt minskad smittspridning och en stegvis öppning av samhället.

I planen sker anpassningar av smittskyddsåtgärder för individer och verksamheter i olika steg med start den 1 juni.

För detaljerad information om vad de olika stegen innebär se Folkhälsomyndighetens webbplats

Max antal deltagare i sammankomster och i olika lokaler hos Folkhälsomyndigheten

Information till dig som driver serveringsställe

Från den 1 juli begränsas inte längre öppettider på restauranger och serveringsställen. Reglerna för storleken på sällskap utomhus tas bort och sällskap på åtta personer tillåts inomhus. Övriga bestämmelser om till exempel avstånd och sittande förtäring kvarstår.

Läs mer om vad som gäller för serveringsställen på Krisinformation.se
Fler åtgärder för att minska smittspridningen hos Folkhälsomyndigheten

På Folkhälsomyndighetens webbplats finns också mer information, föreskrifter och allmänna råd som vänder sig till dig som driver restaurang eller annat serveringsställe.

Skärpta föreskrifter och allmänna råd till serveringsställen hos Folkhälsomyndigheten

Hyresstöd till vissa utsatta branscher

För att hjälpa företag som drabbats ekonomiskt till följd av coronaviruset har regeringen beslutat att ge stöd till hyresvärdar som tillfälligt sänker hyran. Stödet gäller hyressänkning för företag i särskilt utsatta branscher såsom hotell och restaurang, butikshandel och konsumenttjänster.

Regeringen har beslutat att lokalhyresstödet förlängs under andra och tredje kvartalet, perioden 1 april–30 september 2021. Ansökan för lokalhyresstöd för kvartal två och tre öppnar den 2 juli 2021. Det är länsstyrelserna som handlägger stödet och som ansvarar för all information och uppföljning. Du ansöker om stödet i Boverkets e-tjänst.

Ansök om hyresstöd i Boverkets e-tjänst
Villkor och hur handläggningen för stödet går till hos Länsstyrelsen i Västra Götaland

Mer information om hyresstödet på regeringen.se

Safe to visit – riktlinjer för restauranger, hotell och campingplatser

Branschorganisationen Visita har tillsammans med Hotell- och restaurangfacket och Folkhälsomyndigheten tagit fram tre broschyrer som vänder sig till dig som driver restaurang, hotell eller campingplatser.

I materialet finns information om åtgärder för att minska smittspridningen och stöd för att göra riskbedömningar så att verksamheten kan bedrivas på ett tryggt sätt. 

Ladda ner materialet hos Visita

Kultur och idrott

Stöd till kulturen

Regeringen har beslutat om sammanlagt 3,53 miljarder kronor i kris- och stimulansstöd till det fria kulturlivet under 2021. Pengarna kommer att fördelas av Statens kulturråd, Svenska Filminstitutet, Konstnärsnämnden, Författarfonden och Sametinget. Information om stödens utformning kommer att publiceras på respektive organisations webbsida.

Pressmeddelande: Kris- och stimulansstöd till kulturområdet

Stöd till idrotten 2021

Regeringen har beslutat om stöd på 1,62 miljarder till idrotten till följd av coronapandemin. Specialidrottsförbund och idrottsföreningar kommer att kunna ansöka om kompensationsstöd för ekonomiska konsekvenser av coronakrisen. Pengarna betalas ut av Riksidrottsförbundet som uppdaterar när det finns mer information om de kommande stöden.

Kompensationsstöd som idrottsförening
Kompensationsstöd som specialidrottsförbund 
Pressmeddelande: Kris- och stimulansstöd till idrotten

Stöd till arrangörer av evenemang

Regeringen har beslutat om ett nytt ekonomiskt stöd till arrangörer av evenemang som planeras under juni-december 2021, men som inte kan genomföras eller måste begränsas på grund av spridningen av covid-19.

Förslaget innebär att staten står för delar av den ekonomiska risken.

Du kommer kunna söka evenemangsstöd hos Skatteverket från den 10 augusti. 

Evenemangsstödet anmält till EU-kommissionen på regeringen.se

Transportnäringen

Tillfällig förlängning av giltighetstiden för yrkeskompetensbeviset

Giltighetstiden för ett yrkeskompetensbevis som går ut mellan 1 september 2020 till och med 30 juni 2021 förlängs med tio månader enligt en ny EU-förordning.

Yrkeskompetensbevis som gick ut under perioden 1 februari 2020 till 31 augusti 2020, och fick en förlängd giltighet med sju månader från det datum då beviset annars skulle ha gått ut, omfattas också av den nya förordningen.

Förlängning av giltighetstiden för yrkeskompetensbeviset hos Transportstyrelsen

Snabbspår för testning av skyddsutrustning 

Om du har ställt om din produktion till att producera skyddsutrustning till vården så erbjuder nu Rise testning av skyddsutrustning. Förutom att testa skyddsutrustning erbjuder Rise också testning av redan inköpt material. Det kan till exempel handla om andningsskydd, antibakteriella textilier och desinfektionsmedel för att kunna dokumentera så att skyddsutrustningen uppfyller de säkerhetskrav som ställs så det kan skickas till sjukvården. 

Rise erbjuder tester enligt EN 149, EN-ISO 20743, EN 14683, EN 1500, EN 1499, EN 166 samt EN ISO 18526-3.

Snabbspår för testning hos Rise

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vi gör vårt bästa för att hålla dig uppdaterad kring stödåtgärder, ändrade regler och tillfälliga lagar med anledning av coronapandemin.

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp