Information till företag i vissa branscher

Sidan blev senast uppdaterad:

Här hittar du information om tillfälliga regler och ändringar i lagar inom vissa branscher till följd av coronaviruset. Informationen uppdateras löpande.

På den här sidan kan du läsa om:

  1. Allmänna sammankomster begränsas till 50 personer
  2. Information till restaurang, caféer, barer och butiker
  3. Kultur och idrott
  4. Information till bäruppköpare
  5. Stöd till yrkesfiskare
  6. Transportnäringen
  7. Snabbspår för testning av skyddsutrustning

Folkhälsomyndigheten har tagit fram nya allmänna råd för att motverka spridningen av coronaviruset. Alla verksamheter i Sverige är skyldiga att, utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer, vidta åtgärder för att minska risken för smittspridning.

Butiker, köpcentrum och gallerior bör begränsa antalet kunder som vistas i lokalen samtidigt. De bör också ta fram alternativa lösningar till kassaköer eller anvisa hur långt kunderna kan stå mellan varandra.

Ideella föreningar bör om möjligt skjuta upp årsmöten och likande, om mötet kräver att deltagarna träffas på samma plats.

Folkhälsomyndighetens allmänna råd i sin helhet

Allmänna sammankomster begränsas till 50 personer

Möjligheten att anordna allmänna sammankomster och offentliga tillställningar är begränsade till max 50 personer.

Allmänna sammankomster - frågor och svar hos polisen

Från den 1 november gäller ett nytt undantag från förbudsförordningen som gör det möjligt att arrangera allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med högst 300 sittande deltagare.

Förändringar i förordningen om förbud mot att hålla allmänna och sammankomster och offentliga tillställningar hos regeringen

Max 50 deltagare på offentliga danstillställningar från 1 november 2020

Från den 1 november omfattas offentliga danstillställningar exempelvis nattklubbar, återigen av begränsningen i förbudsförordningen på högst 50 deltagare. 

Förändringar i förordningen om förbud mot att hålla allmänna och sammankomster och offentliga tillställningar hos regeringen

Förändringar i förbudet för serveringsställen

Tidigare har serveringsställen som exempelvis har haft konserter varit tvungna att förhålla sig till både den tillfälliga lagen om smittskyddsåtgärder och begränsningen om max 50 personer. Från och med den 8 oktober gäller inte längre förbudet om 50 personer för sådana arrangemang. Konserter på restauranger för mer än 50 personer är alltså tillåtet förutsatt att övriga smittskyddsregler följs.

Om förändringen i förbudet för serveringsställen hos polisen 

Information till restauranger, caféer, barer och butiker

Ny lag för restauranger

Från 1 juli 2020 är du som driver serveringsställe såsom restaurang, bar eller café enligt lag ansvarig för att anpassa din verksamhet så att smittspridningen av covid-19 förhindras. 

Den nya föreskriften som gäller är (HSLF-FS 2020:37) och det innebär att den gamla (HSLF-FS 2020:9) har slutat gälla. 

Till den nya föreskriften (HSLF-FS 2020:37) hos Folkhälsomyndigheten 

Den nya lagen innebär också att din kommun nu får ansvar att både göra tillsyn och fatta beslut om förelägganden och förbud. Det är alltså kommunen som nu har möjlighet att stänga ett serveringsställe som inte följer lagen.  

Den nya lagen för restauranger hos Folkhälsomyndigheten

Safe to visit – riktlinjer för restauranger, hotell och campingplatser

Branschorganisationen Visita har tillsammans med Hotell- och restaurangfacket och Folkhälsomyndigheten tagit fram tre broschyrer som vänder sig till dig som driver restaurang, hotell eller campingplatser.

I materialet finns information om åtgärder för att minska smittspridningen och stöd för att göra riskbedömningar så att verksamheten kan bedrivas på ett tryggt sätt. 

Ladda ner materialet hos Visita

Välkommen in – En kampanj för en trygg och säker handel i tider av corona

Svensk Handel har tagit fram kampanjen Välkommen in som ska bidra till en trygg och framtidssäkrad handel. Kampanjen handlar dels om det ansvar som handeln tar, dels om vad var och en som handlar kan göra för att förhindra smittspridning. Målet är att både anställda och kunder ska känna sig trygga.

Kampanjen består av en riktlinje som du kan använda i olika delar i din verksamhet. Tillsammans med Handelsanställdas förbund har Svensk handel också tagit fram butiksmaterial som till exempel skyltar och informationsmaterial som du kan använda samt en kampanjfilm som du kan dela i egna sociala och övriga digitala kanaler.

Ladda ner butiksmaterial från Svensk handel

Kultur och idrott

Stöd till kulturen

Regeringen har beslutat om ett krisstöd till svenskt kulturliv på totalt 1,5 miljarder kronor 2020. Pengarna kommer att fördelas av Statens kulturråd, Filminstitutet, Konstnärsnämnden, Författarfonden, Bildupphovsrätt, Scenkonstallianserna, centrumbildningarna och Sametinget. 

Mer informationom om stöden finns hos respektive organisation: 

Kulturrådet
Filminstitutet
Konstnärsnämnden
Sveriges författarfond
Bildupphovsrätt
Centrumbildningarna
Sametinget

Schenkonstallianserna som består av:

Dansalliansen
Teateralliansen
Musikalliansen

Pressmeddelande: Beslut om fördelning av krisstödet på 1,5 miljarder till kulturen 

Stöd till idrotten

Regeringen har beslutat om ett krisstöd till idrotten på totalt 1 miljard kronor 2020. Pengarna kommer att betalas ut av Riksidrottsförbundet.

Kompensationsstöd som idrottsförening
Kompensationsstöd som specialidrottsförbund 

Pressmeddelande: Beslut om fördelningen av krisstödet på 1 miljard till idrotten

Information till bäruppköpare

Du som är bäruppköpare har en viktig uppgift att informera utländska bärplockare som är i Sverige om vilka restriktioner och rekommendationer som gäller för att minska smittspridningen av covid-19.

Till din hjälp kan du använda en affisch om hur du unvikder smitta som Folkhälsomyndigheten tagit fram och som finns på flera olika språk. Vill du även informera bärplockarna om den svenska allemansrätten och bärplockning så finns en broschyr från Naturvårdsverket.

Affisch om hur du undviker smitta på flera språk hos Folkhälsomyndigheten

Den svenska allemansrätten och bärplockning hos Naturvårdsverket

Stöd till yrkesfiskare

Du som är yrkesfiskare med eget företag och har gjort uppehåll i din verksamhet på grund av covid-19 kan ansöka om Jordbruksverkets stillaliggandestöd. Om du uppfyller villkoren kan du få ersättning för att tillfälligt upphöra med din verksamhet. Det kan till exempel vara delvis kompensation för vissa kostnader och intäktsbortfall under uppehållet. 

Ansökan stänger den 31 december. För att räkna ut hur mycket du kan få i stöd kan du använda dig av Jordbruksverkets beräkningsmallar på länken nedan.

Stillaliggandestöd - ansök på Jordbruksverkets webbplats

Transportnäringen

Tillfällig förlängning av giltighetstiden för yrkeskompetensbeviset

Yrkesförarkompetensbevis som går ut under perioden 1 februari 2020 till 31 augusti 2020 förlängs med sju månader från det datum då beviset annars skulle ha gått ut, enligt ny EU-förordning. 

Förlängning av giltighetstiden för yrkeskompetensbeviset hos Transportstyrelsen

Förordningen omfattar även giltighetstiden för körkort och inställelsetiden för besiktning. 

Förlängd tid för kontrollbesiktning och körkort hos Transportstyrelsen

Snabbspår för testning av skyddsutrustning 

Om du har ställt om din produktion till att producera skyddsutrustning till vården så erbjuder nu Rise testning av skyddsutrustning. Förutom att testa skyddsutrustning erbjuder Rise också testning av redan inköpt material. Det kan till exempel handla om andningsskydd, antibakteriella textilier och desinfektionsmedel för att kunna dokumentera så att skyddsutrustningen uppfyller de säkerhetskrav som ställs så det kan skickas till sjukvården. 

Rise erbjuder tester enligt EN 149, EN-ISO 20743, EN 14683, EN 1500, EN 1499, EN 166 samt EN ISO 18526-3.

Snabbspår för testning hos Rise

Mer information till följd av coronaviruset

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vi gör vårt bästa för att hålla dig uppdaterad kring stödåtgärder, ändrade regler och tillfälliga lagar med anledning av coronapandemin.

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp