För dig som arbetsgivare

Sidan blev senast uppdaterad:

Här finns samlad information och hänvisningar för dig som är arbetsgivare om vad som gäller om du har anställda och ditt företag påverkas av coronaviruset.

På den här sidan kan du läsa om:

  1. Korttidsarbete
  2. Om en anställd blir sjuk
  3. Sänkta egenavgifter
  4. Tillfälligt slopad förmånsbeskattning
  5. Säga upp personal
  6. Allmänna råd från Folkhälsomyndigheten
  7. Nya regler för vissa anställningsformer
  8. Akut behov av personal
  9. Utbildning och kompetensutveckling

Korttidsarbete

Korttidsarbete, tidigare kallat korttidspermittering, innebär att en anställd går ner i arbetstid och lön istället för att du behöver säga upp personen. Det betyder att du kan minska den anställdas arbetstid och få stöd från staten för att täcka stora delar av kostnaden.

Du kan söka stödet från och med 7 april 2020. Det kommer att gälla retroaktivt från och med 16 mars 2020. 

Det är viktigt att du förbereder dig så mycket som möjligt innan du skickar in din ansökan för att hanteringen ska ske smidigt. Det är alltså viktigare att du gör din ansökan noggrant än att du skickar in den fort. Gör gärna Tillväxtverkets test för att se om du har rätt att få stödet. Du kan också använda Tillväxtverkets räknetjänst för att se hur mycket stöd du kan få om din ansökan blir beviljad. 

Stödet är utökat och det innebär att arbetstiden kan minskas upp till 80% för maj, juni och juli 2020.

Gör Tillväxtverkets test för att se om du har rätt till stödet
Gå till Tillväxtverkets räknetjänst
Om korttidsarbete hos Tillväxtverket

Om en anställd blir sjuk

Karensavdraget slopas tillfälligt

Att karensavdraget tillfälligt slopas innebär att du som arbetsgivare gör karensavdraget som vanligt och det är sedan den anställda som söker om det retroaktivt. De nya reglerna gäller från den 11 mars och framåt. Den anställda kan ansöka om ersättningen på Mina sidor hos Försäkringskassan.

Om din medarbetare blir sjuk igen inom fem kalenderdagar, ska du inte göra ett nytt karensavdrag. Dagarna i den tidigare sjuklöneperioden ska räknas med i den nya sjukperioden, så att de tillsammans blir som mest fjorton dagar.

Detta skulle ursprungligen ha gällt till och med 31 maj men regeringen föreslår nu att förlänga det till och med den 30 september 2020.

Ersättning för sjuklönekostnader

Om någon av dina anställda blir sjuka kan du få ersättning för höga sjuklönekostnader. Det innebär att du som arbetsgivare betalar sjuklönekostnaderna till dina anställda som vanligt. Du kommer sedan få full ersättning för de sjuklönekostnaderna du haft under perioden april till juli och som du redovisat i din arbetsgivardeklaration.

För redovisningsperioden augusti och september gäller en annan beräkning och kostnaden för sjuklön ersätts enligt olika procentsatser beroende på hur höga kostnader du som arbetsgivare har haft. Ersättningen betalas ut för de sjuklönekostnader som du har redovisat i din arbetsgivardeklaration och det sker genom en kreditering via ditt skattekonto.

Krav på läkarintyg slopas

Om en anställd har sjukanmält sig efter den 13 mars eller senare behöver den anställda inte ha ett läkarintyg förrän hen har varit sjuk i 21 dagar. Det innebär att den anställda varken behöver lämna läkarintyg till dig som arbetsgivare efter 8 dagar eller till Försäkringskassan efter 14 dagar.

Tillfälliga regler hos Försäkringskassan

Sänkta egenavgifter

För att lindra de ekonomiska konsekvenserna av coronavirusets spridning, har regeringen beslutat att tillfälligt sänka egenavgifterna för dem som idag betalar fulla egenavgifter. Det innebär att även om du skulle redovisa ett överskott i din nya preliminära inkomstdeklaration, kommer egenavgifterna att bli lägre beräknade än vanligt, 10,21 procent jämfört med vanliga 28,97 procent. De lägre egenavgifterna gäller för hela 2020 och upp till överskott på 100 000 kr, därefter blir det vanliga egenavgifter.

Egenavgifter för enskild näringsverksamhet hos Skatteverket

Tillfälligt slopad förmånsbeskattning

Skattefrihet till fri parkering på sin arbetsplats

Riksdagen har godkänt regeringens förslag om en tillfällig skattefrihet för de som har tillgång till fri parkering på sin arbetsplats. Beslutet gäller från och med 1 juni till 31 december 2020, för alla yrkesgrupper och i hela landet.

Tillfällig skattefrihet till fri parkering hos Skatteverket

Skattefrihet för gåvor

Riksdagen har godkänt regeringens förslag om en tillfällig skattefrihet för gåvor upp till ett värde för 1000 kronor per anställd som arbetsgivare kan ge till sina anställda. Skattefriheten ska gälla utöver möjlighet att lämna skattefria gåvor som redan finns idag, till exempel i form av julgåvor. De nya reglerna gäller från och med 1 juni till 31 december 2020.

Tillfällig skattefrihet för gåvor hos Skatteverket

Säga upp personal

Här hittar du samlad information på verksamt.se om vad som gäller om du behöver säga upp personal.

Uppsägning av personal
Uppsägning på grund av arbetsbrist

Arbetsförmedlingen har information till dig som är arbetsgivare och som måste säga upp eller permittera personal på grund av rådande situation.

Säga upp eller permittera med anledning av coronaviruset hos Arbetsförmedlingen

Allmänna råd från Folkhälsomyndigheten

Alla verksamheter i Sverige är skyldiga att, utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer, vidta åtgärder för att minska risken för smittspridning. 

Du som arbetsgivare bör se till att din personal och eventuella besökare håller avstånd, regelbundet kan tvätta händerna med tvål och vatten eller annars använda handsprit, att anställda arbetar hemifrån, undviker onödiga resor och anpassar arbetstider för att undvika rusningstrafik.  

Folkhälsomyndighetens allmänna råd i sin helhet

Nya regler för vissa anställningsformer

Regeringen har beslutat att förlänga perioden som dina anställda kan ha ett introduktionsjobb med ytterligare ett år. De nya reglerna innebär att en arbetssökande kan ha ett introduktionsjobb i upp till 36 månader. Förlängningen är tillfällig och gäller från 1 maj till och med 31 december 2020.

Den tillfälliga förlängningen av introduktionsjobb hos Arbetsförmedlingen

Regeringen även har beslutat att förlänga perioden som dina anställda kan ha ett nystartsjobb med ytterligare ett år. Det gäller för arbetsgivare med pågående beslut om stöd för nystartsjobb där maxtiden för stöd för den anställde löper ut mellan 1 juli och den 31 december 2020.

Akut behov av personal

I Platsbanken på arbetsformedlingen.se finns en ny samlingsplats för annonser för arbetsgivare med akut behov av personal – #jobbjustnu. Du hittar också information om snabbintervjuer och hur du kan genomföra intervjuer på distans.

Akut rekrytering hos Arbetsförmedlingen

Utbildning och kompetensutveckling

Här har vi samlat information om utbildning och kompetensutveckling. Antingen för dig som arbetsgivare eller om om du vill satsa på utbildning och kompetensutveckling av din egen personal.

Utbildningar och kompetensutveckling

Mer information till följd av coronaviruset

Här hittar du som företagare mer information om stöd och åtgärder

Du hittar bland annat information om tillfälliga ändringar i lagar och regler samt annan viktig myndighetsinformation.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vi gör vårt bästa för att hålla dig uppdaterad kring stödåtgärder, ändrade regler och tillfälliga lagar med anledning av coronapandemin.

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp