För dig som arbetsgivare

Sidan blev senast uppdaterad:

Här finns samlad information och hänvisningar för dig som är arbetsgivare om vad som gäller om du har anställda och ditt företag påverkas av coronaviruset.

På den här sidan kan du läsa om:

 1. Korttidsarbete
 2. Om en anställd blir sjuk eller smittad
 3. Ersättning för riskgrupper
 4. Sänkta arbetsgivaravgifter för unga
 5. Säga upp personal
 6. Skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd
 7. Nya regler för vissa anställningsformer
 8. Akut behov av personal
 9. Utbildning och kompetensutveckling

Korttidsarbete

Korttidsarbete, innebär att en anställd går ner i arbetstid och lön istället för att du behöver säga upp personen. Det betyder att du kan minska den anställdas arbetstid och få stöd för att täcka stora delar av kostnaden.

Ansökan om stöd till korttidsarbete kan sökas från den 29 mars. Stödet kan sökas retroaktivt med start 1 december 2020 och du kan som längst få stöd till 30 juni 2021. 

Under 2021 är det också möjligt att få ersättning för kompetensinsatser. Dina anställda har möjlighet att delta i kompetensinsatser under den tid som de deltar i korttidsarbete, förutsatt att det är reglerat i avtal. Ersättning för kompetensinsatser söks i samband med ansökan om korttidsarbete och går att söka retroaktivt från och med 1 januari 2021.

Det är viktigt att du förbereder dig så mycket som möjligt innan du skickar in din ansökan för att hanteringen ska ske smidigt. Det är alltså viktigare att du gör din ansökan noggrant än att du skickar in den snabbt. Gör gärna Tillväxtverkets test för att se om du har rätt att få stödet. 

Gör Tillväxtverkets test för att se om du har rätt till stödet
Om korttidsarbete och kompetensinsatser hos Tillväxtverket

Om en anställd blir sjuk eller smittad

Ersättning för karens

Regeringen har beslutat om tillfällig ersättning för karens från och med 11 mars 2020 till och med 30 april 2021. 

Om karens för arbetsgivare hos Försäkringskassan
Om karens för dig som är företagare hos Försäkringskassan

Ersättning för sjuklönekostnaden (Aktiebolag)

Regeringen har infört tillfälliga regler för sjuklönekostnader som gäller till och med 30 april. Reglerna innebär att staten tar hela sjuklönekostnaden som arbetsgivare har haft i april, maj, juni och juli 2020. För redovisningsperioden augusti 2020 till och med februari 2021 gäller en annan beräkning som beror på hur höga kostnader du har haft.

Om läkarintyg för arbetsgivare hos Försäkringskassan
Om sjuklönekostnader för dig som är företagare hos Försäkringskassan
Mer information om ersättning för sjuklönekostnaden hos Försäkringskassan

Uppskjutet krav på läkarintyg

Uppskjutet krav på läkarintyg från 8:e dagen till den 15:e dagen i sjukperioden har förlängts till och med 30 april 2021. Utöver det har Försäkringskassan beslutat att det inte behövs något läkarintyg förrän dag 22 vid ansökan om sjukpenning. Försäkringskassans beslut gäller till och med 31 mars 2021.

Om läkarintyg för arbetsgivare hos Försäkringskassan
Om läkarintyg för dig som är företagare hos Försäkringskassan

Läkarintyg vid smittbärarpenning

Kravet på läkarintyg vid ansökan om smittbärarpenning tas tillfälligt bort från den 6 februari till och med den 30 april 2021. En läkare måste fortfarande ha beslutat om avstängning. Det vill säga, dina anställda får inte gå till arbetet eftersom de är eller kan vara smittade, för att de ska ha rätt till ersättningen. 

Slopat krav på läkarintyg för smittbärarpenning hos Försäkringskassan

Om du är smittad men inte sjuk

Dina anställda kan ansöka om smittbärarpenning om de har blivit avstängda från arbetet av en läkare. Det vill säga fått förhållningsregler om att de inte får gå till arbetet eftersom de är eller kan vara smittade av en allmänfarlig sjukdom. Covid-19 räknas som en sådan sjukdom. Dina anställda kan också ansöka om smittbärarpenning om de har blivit avstängda från arbetet om de bor tillsammans med någon som har testat positivt för covid-19.

Information om smittbärarpenning hos Försäkringskassan 

Ersättning för riskgrupper 

Om någon av dina anställda tillhör en riskgrupp för covid-19, och måste avstå från att arbeta för att inte riskera att smittas på jobbet kan hen ansöka om ersättning från Försäkringskassan. 

Ersättningen betalas ut med ett schablonbelopp om max 810 kronor före skatt under perioden 1 januari – 30 april 2021. Varken du som arbetsgivare eller din medarbetare behöver göra någon sjukanmälan. 

Samlad information till följd av coronaviruset hos Försäkringskassan

Sänkta arbetsgivaravgifter för unga

Regeringen har beslutat att tillfälligt sänka arbetsgivaravgifterna för ungdomar 
som har fyllt 18 år men inte 23 år vid årets början. De nya reglerna innebär att du som arbetsgivare får lägre arbetsgivaravgifter för ungdomar födda 1998-2002 under år 2021. Skatteverket räknar automatiskt ut rätt arbetsgivaravgifter när du lämnar in arbetsgivardeklarationen. Lagen är tillfällig och gäller från 1 januari 2021 till 31 mars 2023 och används på ersättning för arbete som betalas ut efter 31 december 2020.

Mer om sänkta arbetsgivaravgifter för unga hos Skatteverket

Säga upp personal

Här hittar du samlad information på verksamt.se om vad som gäller om du behöver säga upp personal.

Uppsägning av personal
Uppsägning på grund av arbetsbrist

Arbetsförmedlingen har information till dig som måste säga upp eller permittera personal på grund av rådande situation.

Säga upp eller permittera med anledning av coronaviruset hos Arbetsförmedlingen

Skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd

Alla verksamheter i Sverige har en skyldighet att vidta åtgärder för att undvika smittspridning av covid-19. Det är särskilt viktigt att ta hänsyn till personer i riskgrupper.

För att undvika smittspridning kan du exempelvis: 

 1. sätta upp information till medlemmar, personal, kunder med mera
 2. markera avstånd på golvet
 3. möblera om eller på annat sätt skapa utrymme för att undvika trängsel
 4. erbjuda digitala alternativ
 5. erbjuda möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten eller erbjuda handdesinfektion
 6. minimera antalet personer vid samma tidpunkt, särskilt i trånga lokaler
 7. anpassa öppettiderna

Läs de allmänna råden i sin helhet hos Folkhälsomyndigeten. Där finns mer information om vad som gäller för olika verksamheter.  

Folkhälsomyndighetens allmänna råd i sin helhet

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har även checklistor och goda exempel på hur olika verksamheter gjort för att bromsa smittan. 

MSB:s checklistor och goda exempel för att bromsa smittan

Nya regler för vissa anställningsformer

Förlängd maxtid för introduktionsjobb

Perioden för när dina anställda kan ha ett introduktionsjobb är max 36 månader. Förlängningen gäller till och med 31 december 2021.

Den tillfälliga förlängningen av introduktionsjobb hos Arbetsförmedlingen

Möjlighet till 12 extra månader med nystartsjobb

Du som har ett pågående beslut där stödtiden löper ut mellan den 1 mars och den 31 december 2021, kan ansöka om stöd i ytterligare 12 månader. 

Anställ med stöd hos Arbetsförmedlingen

Akut behov av personal

I Platsbanken på arbetsformedlingen.se finns en ny samlingsplats för annonser om du är i akut behov av personal – #jobbjustnu. Du hittar också information om snabbintervjuer och hur du kan genomföra intervjuer på distans.

Akut rekrytering hos Arbetsförmedlingen

Utbildning och kompetensutveckling

Här har vi samlat information om utbildning och kompetensutveckling för dig som vill hitta utbildningar till din personal.

Utbildningar och kompetensutveckling

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vi gör vårt bästa för att hålla dig uppdaterad kring stödåtgärder, ändrade regler och tillfälliga lagar med anledning av coronapandemin.

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp