För dig som arbetsgivare

Sidan blev senast uppdaterad:

Här finns samlad information och hänvisningar för dig som är arbetsgivare om vad som gäller om du har anställda och ditt företag påverkas av coronaviruset.

På den här sidan kan du läsa om:

 1. Korttidsarbete
 2. Förlängning av tillfälliga åtgärder i socialförsäkringen
 3. Om en anställd blir sjuk
 4. Ansök om ersättning för riskgrupper
 5. Sänkta arbetsgivaravgifter för unga tidigareläggs
 6. Sänkta egenavgifter
 7. Säga upp personal
 8. Skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd
 9. Nya regler för vissa anställningsformer
 10. Akut behov av personal
 11. Utbildning och kompetensutveckling

Korttidsarbete

Korttidsarbete, tidigare kallat korttidspermittering, innebär att en anställd går ner i arbetstid och lön istället för att du behöver säga upp personen. Det betyder att du kan minska den anställdas arbetstid och få stöd för att täcka stora delar av kostnaden.

Du kan söka stödet hos Tillväxtverket från 7 april 2020. Det kommer att gälla retroaktivt från den16 mars 2020. 

Regeringen förlänger stödet för korttidsarbete till juni 2021. Tillväxtverket kommer även fortsatt att hantera stödet.

Det är viktigt att du förbereder dig så mycket som möjligt innan du skickar in din ansökan för att hanteringen ska ske smidigt. Det är alltså viktigare att du gör din ansökan noggrant än att du skickar in den snabbt. Gör gärna Tillväxtverkets test för att se om du har rätt att få stödet. Du kan också använda Tillväxtverkets räknetjänst för att se hur mycket stöd du kan få om din ansökan blir beviljad. 

Gör Tillväxtverkets test för att se om du har rätt till stödet
Tillväxtverkets räknetjänst
Korttidsarbete hos Tillväxtverket

Förslag på nya regler

Förslag till nya regler för stöd vid korttidsarbete har skickats på remiss. Förslaget innebär bland annat att stödet förlängs med upp till sju månader eller som längst till 30 juni 2021. Lagändringen föreslås träda i kraft 15 februari 2021 men gälla retroaktivt från 1 december 2020.

Pressmeddelande: Fortsatt möjlighet till korttidspermittering och nya åtgärder för att stärka kontrollen

Förlängning av tillfälliga åtgärder i socialförsäkringen

Regeringen har beslutat om förlängningar i bland annat sjukförsäkringen, vilket innebär att:

 • Ersättning för karens förlängs till och med den 28 februari 2021.
 • Ersättning till egenföretagare för de 14 första karensdagarna förlängs till och med den 28 februari 2021.
 • Ersättning till arbetsgivare för den del av sjuklönekostnaden som överstiger det normala förlängs till och med den 28 februari 2021.
 • Uppskjutet krav på läkarintyg från 8:e dagen till den 15:e dagen i sjukperioden förlängs till och med 30 april 2021. Utöver det har Försäkringskassan beslutat att det inte behövs något läkarintyg förrän dag 22 vid ansökan om sjukpenning. Försäkringskassans beslut gäller till och med 31 januari 2021.

Mer information finns hos Försäkringskassan

Om en anställd blir sjuk

Försäkringskassan har samlat information om tillfälliga regler på sin webbplats.

Tillfälliga regler hos Försäkringskassan

Karensavdraget slopas tillfälligt

Att karensavdraget tillfälligt slopas innebär att du gör karensavdraget som vanligt och den anställda ansöker om det retroaktivt från Försäkringskassan. De nya reglerna gäller från den 11 mars och framåt. Ansökan görs via Mina sidor hos Försäkringskassan. 

Om din medarbetare blir sjuk igen inom fem kalenderdagar, ska du inte göra ett nytt karensavdrag. Dagarna i den tidigare sjuklöneperioden ska räknas med i den nya sjukperioden, så att de tillsammans blir som mest fjorton dagar.

Ersättning för sjuklönekostnader

Du kan ansöka om ersättning för höga sjuklönekostnader. Det innebär att du betalar sjuklönekostnaderna till dina anställda som vanligt. Du kommer sedan få full ersättning för de sjuklönekostnaderna du haft under perioden april till juli och som du redovisat i din arbetsgivardeklaration.

För redovisningsperioden augusti och september gäller en annan beräkning och kostnaden för sjuklön ersätts enligt olika procentsatser beroende på hur höga kostnader du har haft. Ersättningen betalas ut för de sjuklönekostnader som du har redovisat i din arbetsgivardeklaration och det sker genom en kreditering via ditt skattekonto.

Krav på läkarintyg

Om en anställd är sjuk längre än 14 dagar måste hen lämna ett läkarintyg till Försäkringskassan i samband med att hen ansöker om sjukpenning.

Ersättning för riskgrupper 

Om någon av dina anställda tillhör en riskgrupp för covid-19, och måste avstå från att arbeta för att inte riskera att smittas på jobbet kan hen ansöka om ersättning från Försäkringskassan. Ansökan görs retroaktivt från den 1 juli. Ersättningen betalas ut med ett schablonbelopp om max 810 kronor före skatt per dag för högst 90 dagar.

Varken du som arbetsgivare eller din medarbetare behöver göra någon sjukanmälan. 

Läs mer om ersättningen och ansök hos Försäkringskassan

Sänkta arbetsgivaravgifter för unga tidigareläggs

Regeringen har föreslagit att arbetsgivaravgifterna på ersättningar upp till 25 000 kronor per månad för unga mellan 18 och 23 år tillfälligt ska sänkas till 19,73 procent. På belopp som överstiger 25 000 kronor per månad sker ingen nedsättning. Enligt förslaget träder ändringen i kraft den 5 februari 2021 men gäller retroaktivt för ersättningar som utbetalats efter den 31 december 2020. Lagen gäller till den 31 december 2023

Mer om sänkta arbetsgivaravgifter för unga hos Skatteverket

Sänkta egenavgifter

Du som betalar fulla egenavgifter kan ha rätt till en tillfällig sänkning av dem. Det innebär att även om du skulle redovisa ett överskott i din nya preliminära inkomstdeklaration, kommer egenavgifterna att bli lägre beräknade än vanligt, 10,21 procent jämfört med vanliga 28,97 procent. De lägre egenavgifterna gäller för hela 2020 och upp till överskott på 100 000 kr, därefter blir det vanliga egenavgifter.

Egenavgifter för enskild näringsverksamhet hos Skatteverket

Säga upp personal

Här hittar du samlad information på verksamt.se om vad som gäller om du behöver säga upp personal.

Uppsägning av personal
Uppsägning på grund av arbetsbrist

Arbetsförmedlingen har information till dig som måste säga upp eller permittera personal på grund av rådande situation.

Säga upp eller permittera med anledning av coronaviruset hos Arbetsförmedlingen

Skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd

Alla verksamheter i Sverige har en skyldighet att vidta åtgärder för att undvika smittspridning av covid-19. Det är särskilt viktigt att ta hänsyn till personer i riskgrupper.

För att undvika smittspridning kan du exempelvis: 

 1. sätta upp information till medlemmar, personal, kunder med mera
 2. markera avstånd på golvet
 3. möblera om eller på annat sätt skapa utrymme för att undvika trängsel
 4. erbjuda digitala alternativ
 5. erbjuda möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten eller erbjuda handdesinfektion
 6. minimera antalet personer vid samma tidpunkt, särskilt i trånga lokaler
 7. anpassa öppettiderna

Läs de allmänna råden i sin helhet hos Folkhälsomyndigeten. Där finns mer information om vad som gäller för olika verksamheter.  

Folkhälsomyndighetens allmänna råd i sin helhet

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har även checklistor och goda exempel på hur olika verksamheter gjort för att bromsa smittan. 

MSB:s checklistor och goda exempel för att bromsa smittan

Nya regler för vissa anställningsformer

Förlängd maxtid för introduktionsjobb

Perioden för när dina anställda kan ha ett introduktionsjobb är max 36 månader. Förlängningen gäller till och med 31 december 2021.

Den tillfälliga förlängningen av introduktionsjobb hos Arbetsförmedlingen

Möjlighet till 12 extra månader med nystartsjobb

Du som har ett pågående beslut där stödtiden löper ut mellan den 1 juli och den 31 december 2020, kan ansöka om stöd i ytterligare 12 månader.

Anställ med stöd hos Arbetsförmedlingen

Akut behov av personal

I Platsbanken på arbetsformedlingen.se finns en ny samlingsplats för annonser om du är i akut behov av personal – #jobbjustnu. Du hittar också information om snabbintervjuer och hur du kan genomföra intervjuer på distans.

Akut rekrytering hos Arbetsförmedlingen

Utbildning och kompetensutveckling

Här har vi samlat information om utbildning och kompetensutveckling för dig som vill hitta utbildningar till din personal.

Utbildningar och kompetensutveckling

Mer information till följd av coronaviruset

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vi gör vårt bästa för att hålla dig uppdaterad kring stödåtgärder, ändrade regler och tillfälliga lagar med anledning av coronapandemin.

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp