För dig som arbetsgivare

Sidan blev senast uppdaterad:

Här finns samlad information och hänvisningar för dig som är arbetsgivare om vad som gäller om du har anställda och ditt företag påverkas av coronaviruset.

På den här sidan kan du läsa om:

 1. Översiktsbild över stöd och åtgärder
 2. Korttidsarbete
 3. Om en anställd blir sjuk
 4. Ansök om ersättning för riskgrupper
 5. Sänkta egenavgifter
 6. Tillfälligt slopad förmånsbeskattning
 7. Säga upp personal
 8. Allmänna råd från Folkhälsomyndigheten
 9. Nya regler för vissa anställningsformer
 10. Akut behov av personal
 11. Utbildning och kompetensutveckling

Översiktsbild över stöd och åtgärder

Här finns en översiktlig sammanställning över flertalet av de stödåtgärder och lagändringar som är framtagna för företag till följd av coronaviruset. I bilden kan du se vad som gäller för enskild firma respektive aktiebolag och om du är arbetsgivare eller inte. Innehållet i bilden uppdateras löpande.
 
 

Korttidsarbete

Korttidsarbete, tidigare kallat korttidspermittering, innebär att en anställd går ner i arbetstid och lön istället för att du behöver säga upp personen. Det betyder att du kan minska den anställdas arbetstid och få stöd för att täcka stora delar av kostnaden.

Du kan söka stödet från 7 april 2020. Det kommer att gälla retroaktivt från den16 mars 2020. 

Det är viktigt att du förbereder dig så mycket som möjligt innan du skickar in din ansökan för att hanteringen ska ske smidigt. Det är alltså viktigare att du gör din ansökan noggrant än att du skickar in den snabbt. Gör gärna Tillväxtverkets test för att se om du har rätt att få stödet. Du kan också använda Tillväxtverkets räknetjänst för att se hur mycket stöd du kan få om din ansökan blir beviljad. 

Gör Tillväxtverkets test för att se om du har rätt till stödet
Tillväxtverkets räknetjänst
Korttidsarbete hos Tillväxtverket

Om en anställd blir sjuk

Försäkringskassan har samlat information om tillfälliga regler på sin webbplats.

Tillfälliga regler hos Försäkringskassan

Karensavdraget slopas tillfälligt

Att karensavdraget tillfälligt slopas innebär att du gör karensavdraget som vanligt och den anställda ansöker om det retroaktivt från Försäkringskassan. De nya reglerna gäller från den 11 mars och framåt. Ansökan görs via Mina sidor hos Försäkringskassan. 

Om din medarbetare blir sjuk igen inom fem kalenderdagar, ska du inte göra ett nytt karensavdrag. Dagarna i den tidigare sjuklöneperioden ska räknas med i den nya sjukperioden, så att de tillsammans blir som mest fjorton dagar.

Ersättning för sjuklönekostnader

Du kan ansöka om ersättning för höga sjuklönekostnader. Det innebär att du betalar sjuklönekostnaderna till dina anställda som vanligt. Du kommer sedan få full ersättning för de sjuklönekostnaderna du haft under perioden april till juli och som du redovisat i din arbetsgivardeklaration.

För redovisningsperioden augusti och september gäller en annan beräkning och kostnaden för sjuklön ersätts enligt olika procentsatser beroende på hur höga kostnader du har haft. Ersättningen betalas ut för de sjuklönekostnader som du har redovisat i din arbetsgivardeklaration och det sker genom en kreditering via ditt skattekonto.

Krav på läkarintyg slopas

Om en anställd har sjukanmält sig efter den 13 mars eller senare, behöver hen inte lämna läkarintyg till dig som arbetsgivare efter 8 dagar. Hen behöver inte heller lämna läkarintyg till Försäkringskassan efter 14 dagar.

I nuvarande situation kommer Försäkringskassan att kräva läkarintyg först efter dag 21.

Ersättning för riskgrupper 

Om någon av dina anställda tillhör en riskgrupp för covid-19, och måste avstå från att arbeta för att inte riskera att smittas på jobbet kan hen ansöka om ersättning från Försäkringskassan. Ansökan görs retroaktivt från den 1 juli. Ersättningen betalas ut med ett schablonbelopp om max 804 kronor före skatt per dag för högst 90 dagar.

Varken du som arbetsgivare eller din medarbetare behöver göra någon sjukanmälan. 

Läs mer om ersättningen och ansök hos Försäkringskassan

Sänkta egenavgifter

Du som betalar fulla egenavgifter kan ha rätt till en tillfällig sänkning av dem. Det innebär att även om du skulle redovisa ett överskott i din nya preliminära inkomstdeklaration, kommer egenavgifterna att bli lägre beräknade än vanligt, 10,21 procent jämfört med vanliga 28,97 procent. De lägre egenavgifterna gäller för hela 2020 och upp till överskott på 100 000 kr, därefter blir det vanliga egenavgifter.

Egenavgifter för enskild näringsverksamhet hos Skatteverket

Tillfälligt slopad förmånsbeskattning

Skattefrihet till fri parkering på sin arbetsplats

Mellan den 1 april 2020 och 31 december 2020 tas ingen förmånsskatt ut om en anställd får parkera gratis eller till subventionerat pris vid sin arbetsplats.

Tillfällig skattefrihet till fri parkering hos Skatteverket

Skattefrihet för gåvor

Under perioden 1 juni 2020 till 31 december 2020 gäller en tillfällig skattefrihet för gåvor från dig som arbetsgivare upp till ett värde på 1 000 kronor per anställd. Detta gäller utöver de möjligheter att ge skattefria gåvor som redan tidigare funnits, exempelvis julgåvor.

Tillfällig skattefrihet för gåvor hos Skatteverket

Säga upp personal

Här hittar du samlad information på verksamt.se om vad som gäller om du behöver säga upp personal.

Uppsägning av personal
Uppsägning på grund av arbetsbrist

Arbetsförmedlingen har information till dig som måste säga upp eller permittera personal på grund av rådande situation.

Säga upp eller permittera med anledning av coronaviruset hos Arbetsförmedlingen

Allmänna råd från Folkhälsomyndigheten

Alla verksamheter i Sverige är skyldiga att, utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer, vidta åtgärder för att minska risken för smittspridning. 

Du bör se till att din personal och eventuella besökare håller avstånd, regelbundet kan tvätta händerna med tvål och vatten eller annars använda handsprit, att anställda arbetar hemifrån, undviker onödiga resor och anpassar arbetstider för att undvika rusningstrafik.  

Folkhälsomyndighetens allmänna råd i sin helhet

Nya regler för vissa anställningsformer

Perioden för när dina anställda kan ha ett introduktionsjobb har förlängts ytterligare ett år. De nya reglerna innebär att en arbetssökande kan ha ett introduktionsjobb i upp till 36 månader. Förlängningen är tillfällig och gäller från 1 maj till och med 31 december 2020.

Den tillfälliga förlängningen av introduktionsjobb hos Arbetsförmedlingen

Även perioden då anställda kan ha ett nystartsjobb har förlängts med ytterligare ett år. Det gäller för dig som arbetsgivare med pågående beslut om stöd för nystartsjobb där maxtiden för stöd för den anställde löper ut mellan 1 juli och den 31 december 2020.

Akut behov av personal

I Platsbanken på arbetsformedlingen.se finns en ny samlingsplats för annonser om du är i akut behov av personal – #jobbjustnu. Du hittar också information om snabbintervjuer och hur du kan genomföra intervjuer på distans.

Akut rekrytering hos Arbetsförmedlingen

Utbildning och kompetensutveckling

Här har vi samlat information om utbildning och kompetensutveckling för dig som vill hitta utbildningar till din personal.

Utbildningar och kompetensutveckling

Mer information till följd av coronaviruset

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vi gör vårt bästa för att hålla dig uppdaterad kring stödåtgärder, ändrade regler och tillfälliga lagar med anledning av coronapandemin.

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp