För dig som arbetsgivare

Sidan blev senast uppdaterad:

Här finns samlad information och hänvisningar för dig som är arbetsgivare om vad som gäller om du har anställda och ditt företag påverkas av coronaviruset.

På den här sidan kan du läsa om:

  1. Översiktsbild över stöd och åtgärder
  2. Korttidsarbete
  3. Om en anställd blir sjuk
  4. Tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter och egenavgifter
  5. Tillfälligt slopad förmånsbeskattning
  6. Säga upp personal
  7. Allmänna råd från Folkhälsomyndigheten
  8. Nya regler för vissa anställningsformer
  9. Akut behov av personal
  10. Utbildning och kompetensutveckling

Översiktsbild över stöd och åtgärder

Här finns en översiktlig sammanställning över flertalet av de stödåtgärder och lagändringar som är framtagna för företag till följd av coronaviruset. I bilden kan du se vad som gäller för enskild firma respektive aktiebolag och om du är arbetsgivare eller inte. Innehållet i bilden uppdateras löpande.

Översiktsbild i pdf-format

Korttidsarbete

Korttidsarbete, tidigare kallat korttidspermittering, innebär att en anställd går ner i arbetstid och lön istället för att du behöver säga upp personen. Det betyder att du kan minska den anställdas arbetstid och få stöd från staten för att täcka stora delar av kostnaden.

Du kan söka stödet från och med 7 april 2020. Det kommer att gälla retroaktivt från och med 16 mars 2020. 

Det är viktigt att du förbereder dig så mycket som möjligt innan du skickar in din ansökan för att hanteringen ska ske smidigt. Det är alltså viktigare att du gör din ansökan noggrant än att du skickar in den fort. Gör gärna Tillväxtverkets test för att se om du har rätt att få stödet. Du kan också använda Tillväxtverkets räknetjänst för att se hur mycket stöd du kan få om din ansökan blir beviljad.

Regeringen förslog den 14 april att utöka stödet om korttidsarbete. Enligt förslaget ska du som arbetsgivare kunna minska anställdas arbetstid med upp till 80 procent, vilket är en ökning jämfört med dagens max som är 60 procent. Förändringen föreslås gälla från och med den 1 maj och under månaderna maj, juni och juli 2020. Riksdagen ska fatta beslut om det nya förslaget i maj. 

Gör Tillväxtverkets test för att se om du har rätt till stödet
Gå till Tillväxtverkets räknetjänst
Läs mer om korttidsarbete hos Tillväxtverket 

Om en anställd blir sjuk

Karensavdraget slopas tillfälligt

Att karensavdraget tillfälligt slopas innebär att du som arbetsgivare gör karensavdraget som vanligt och det är sedan den anställda som söker om det retroaktivt. De nya reglerna gäller från den 11 mars och framåt. Den anställda kan ansöka om ersättningen på Mina sidor hos Försäkringskassan.

Om din medarbetare blir sjuk igen inom fem kalenderdagar, ska du inte göra ett nytt karensavdrag. Dagarna i den tidigare sjuklöneperioden ska räknas med i den nya sjukperioden, så att de tillsammans blir som mest fjorton dagar.

Detta skulle ursprungligen ha gällt till och med 31 maj men regeringen föreslår nu att förlänga det till och med den 30 september 2020.

Staten tar över sjuklöneansvaret

Det innebär att du som arbetsgivare betalar sjuklönekostnaderna till dina anställda som vanligt. Du kommer sedan få ersättning för de sjuklönekostnader som du har redovisat i din arbetsgivardeklaration från och med april. Försäkringskassan kommer sedan betala ut pengarna via ditt skattekonto. De nya reglerna om sjuklönekostnader gäller under april och maj. Regeringen föreslår nu att sjuklöneansvaret ska förlängas så att det även inkluderar månaderna juni och juli.

Krav på läkarintyg slopas

Regeringen har beslutat att den som har sjukanmält sig den 13 mars eller senare inte behöver ha ett läkarintyg förrän efter det att hen har varit sjuk i 14 dagar (mot tidigare 8 dagar). Regeringens beslut innebär att Försäkringskassan kommer kunna betala ut sjukpenning utan läkarintyg de 14 första dagarna i en sjukperiod.

Försäkringskassan har dessutom bestämt att i större omfattning fatta tillfälliga beslut om att betala ut sjukpenning fram till dag 21 i sjukperioden om det saknas ett läkarintyg vid ansökan. För att fatta ett slutligt beslut kan Försäkringskassan behöva begära in medicinsk information i efterhand.

Regeringen föreslår att det slopade läkarintyget för de första 14 dagarna ska gälla till och med 30 september 2020.

Läs mer om de tillfälliga reglerna på Försäkringskassans webbplats

Tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter och egenavgifter

Från och med den 6 april kan du som arbetsgivare få sänkta arbetsgivaravgifter för maximalt 30 av dina anställda. För att få det behöver du kryssa i ruta 062 i arbetsgivardeklaration Du behöver bara betala 10,21 procent som motsvarar ålderspensionsavgiften. Den sänkta arbetsgivaravgiften gäller för lön upp till 25 000 kronor och för utbetalningar under perioden den 1 mars till och med den 30 juni 2020. Nedsättningen blir maximalt 5 300 kronor per anställd och månad. Har du redan lämnat arbetsgivardeklarationen för mars kan du få den omprövad genom att lämna en ny deklaration.

Läs mer om tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter hos Skatteverket

Beslutet om att sänka arbetsgivaravgifterna gäller även egenavgifterna, det vill säga egenföretagarnas motsvarighet till arbetsgivaravgifter. Det innebär att även om du skulle redovisa ett överskott i din nya preliminära inkomstdeklaration, kommer egenavgifterna att bli lägre beräknade än vanligt, 10,21 procent jämfört med vanliga 28,97 procent. De lägre egenavgifterna gäller för hela 2020 och upp till överskott på 100 000 kr, därefter blir det vanliga egenavgifter.

Läs mer om egenavgifter för enskild näringsverksamhet hos Skatteverket

Tillfälligt slopad förmånsbeskattning

Skattefrihet till fri parkering på sin arbetsplats

Regeringen har föreslagit en tillfällig skattefrihet för de som har tillgång till fri parkering på sin arbetsplats. Skattefriheten ska gälla retroaktivt från och med 1 april till den 31 december 2020 och gäller alla yrkesgrupper och i hela landet. 

Skattefrihet för gåvor

Regeringen har även föreslagit en tillfällig skattefrihet för gåvor upp till ett värde för 1000 kronor per anställd som arbetsgivare kan ge till sina anställda. De anställda kan till exempel få presentkort för att handla och därigenom stödja det lokala näringslivet.

Skattefriheten ska gälla utöver möjlighet att lämna skattefria gåvor som redan finns idag, till exempel i form av julgåvor. De nya reglerna föreslås gälla från och med 1 juni till 31 december 2020.

Läs mer hos regeringen

Säga upp personal

Här hittar du samlad information på verksamt.se om vad som gäller om du behöver säga upp personal.

Uppsägning av personal
Uppsägning på grund av arbetsbrist

Arbetsförmedlingen har information till dig som är arbetsgivare och som måste säga upp eller permittera personal på grund av rådande situation.

Läs mer om att upp personal eller permittera med anledning av coronaviruset hos Arbetsförmedlingen

Allmänna råd från Folkhälsomyndigheten

Alla verksamheter i Sverige är skyldiga att, utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer, vidta åtgärder för att minska risken för smittspridning. 

Du som arbetsgivare bör se till att din personal och eventuella besökare håller avstånd, regelbundet kan tvätta händerna med tvål och vatten eller annars använda handsprit, att anställda arbetar hemifrån, undviker onödiga resor och anpassar arbetstider för att undvika rusningstrafik.  

Läs Folkhälsomyndighetens allmänna råd i sin helhet

Nya regler för vissa anställningsformer

Regeringen har beslutat att förlänga perioden som dina anställda kan ha ett introduktionsjobb med ytterligare ett år. De nya reglerna innebär att en arbetssökande kan ha ett introduktionsjobb i upp till 36 månader. Förlängningen är tillfällig och gäller från 1 maj till och med 31 december 2020.

Läs mer om den tillfälliga förlängningen av introduktionsjobb hos Arbetsförmedlingen

Regeringen föreslår att förlänga perioden som dina anställda kan ha ett nystartsjobb med ytterligare ett år. Perioden skulle därmed kunna förlängas upp till 24 månader. Regeringen förväntas fatta beslut om förslaget under juni månad. 

Akut behov av personal

I Platsbanken på arbetsformedlingen.se finns en ny samlingsplats för annonser för arbetsgivare med akut behov av personal – #jobbjustnu. Du hittar också information om snabbintervjuer och hur du kan genomföra intervjuer på distans.

Läs mer om akut rekrytering hos Arbetsförmedlingen

Utbildning och kompetensutveckling

Här har vi samlat information om utbildning och kompetensutveckling. Antingen för dig som arbetsgivare eller om om du vill satsa på utbildning och kompetensutveckling av din egen personal.

Läs mer om utbildningar och kompetensutveckling

Mer information till följd av coronaviruset

Här hittar du som företagare mer information om stöd och åtgärder

Du hittar bland annat information om tillfälliga ändringar i lagar och regler samt annan viktig myndighetsinformation.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vi gör vårt bästa för att hålla dig uppdaterad kring stödåtgärder, ändrade regler och tillfälliga lagar med anledning av coronapandemin.

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp