Export och import

Sidan blev senast uppdaterad:

Här hittar du information om export och import med anledning av coronaviruset.

  1. Tullfrågor
  2. Rådgivning
  3. Garantier
  4. Finansiering
  5. Inreseförbud
  6. Reseavrådan från UD
  7. Information från fler myndigheter

Tullfrågor

På Tullverkets webbsida kan du läsa om hur tullhanteringen kan påverkas av coronaviruset. Tullverket har också tagit fram svar på vanliga frågor som rör tullhanteringen, till exempel hur handeln och godsets transportvägar kan påverkas.

Tullhantering hos Tullverket
Vanliga frågor och svar om tullhantering hos Tullverket 

Förmånsbehandling med stöd av kopia 

Flera länder har meddelat EU att de just nu inte har möjlighet att utfärda certifikat för förmånsbehandling i original, utan istället använder sig av kopior. Norge är exempelvis ett av länderna där både kopior och original används. När pandemin är över behöver företag i EU se till att få originalcertifikat stället för dessa kopior. 
 
Certifikat för förmånsbehandling hos Tullverket

Rådgivning

Har du frågor kopplat till export eller handel med andra länder kan du exempelvis vända dig till Business Sweden eller Enterprise Europe Network för vägledning och stöd. Hos dem kan du även få hjälp med specifik landinformation.

Rådgivning hos Business Sweden
Rådgivning hos Enterprise Europe

Garantier

Exporterande företag i alla storlekar kan vända sig till Exportkreditnämnden, EKN som erbjuder olika typer av garantier. EKN:s garantier försäkrar risken att inte få betalt och underlättar möjligheten att få lån via banken i samband med exportaffärer. 

För att ytterligare underlätta för svenska företags tillgång till finansiering med anledning av coronaviruset, erbjuder nu EKN förbättrade möjligheter till rörelsekrediter för mindre företag med en omsättning upp till 5 miljarder kronor. EKN har också tagit fram en ny garanti för rörelsefinansiering till stora företag samt till deras underleverantörer.

EKN:s nya stödåtgärder

Ett nytt beslut från EU gör det möjligt för EKN att tillfälligt försäkra korta risker i exportaffärer inom EU och till höginkomstländer som exempelvis Norge och USA. Tidigare har det inte varit tillåtet för statliga aktörer. Det nya beslutet gäller affärer med kredittider under två år. 

Det nya beslutet hos EKN 

Finansiering

Svensk Exportkredits (SEK) låneram har ökats från 125 till 200 miljarder kronor och kan användas till att ge ut både statsstödda och kommersiella krediter till svenska exportföretag.

SEK erbjuder lån till svenska exportföretag och underleverantörer till exportföretag med en årsomsättning på minst 200 miljoner kronor.

Information om lån hos SEK 

Inreseförbud

På grund av coronapandemin har regeringen fattat beslutat som påverkar resandet till Sverige från andra länder. Bland annat finns ett generellt inreseförbud från länder utanför EES och krav på negativt covid-test vid inresa från alla länder. Det finns dock undantag från kraven för vissa kategorier av inresande, exempelvis personal inom transportnäringen. Inreseförbuden gäller till 31 maj och ändringarna börjar gälla den 31 mars.

Pressmeddelande: Förlängning av generellt inreseförbud med testkrav från alla länder och särskilda inreserestriktioner från Danmark och Norge upphör - Regeringen.se

Information om vilka inreseregler som gäller hos Polisen

Reseavrådan från UD

På grund av det rådande läget avråder UD från icke nödvändiga resor till ett antal olika länder. Håll dig uppdaterad om det aktuella läget och förändringar i UD:s reseavrådan.

Mer information om UD:s reseavrådan hos regeringen

Information från fler myndigheter 

Här hittar du länkar till fler myndigheter och organisationer som ger information som kan vara relevant för dig som verkar på en internationell marknad.

EU-kommissionen

På EU-kommissionens webbplats finns bland annat information om vilka stöd och åtgärder som görs av EU med anledning av coronaviruset. Där finns också transportrekommendationer och makroanalyser av ekonomin. 

Transporter hos EU-kommissionen 

Ekonomi och företagande hos EU-kommissionen 

Jordbruksverket

På Jordbruksverkets webbplats finns information vad gäller djur eller djurprodukter som skickas utomlands.

Information hos Jordbruksverket

Kommerskollegium

Kommerskollegium har en särskild samlingssida med handelsrelaterad information med anledning av coronavirusets spridning. Där finns bland annat information om särskilda exporttillstånd för personlig skyddsutrustning, förändrade regler för handeln och analyser för hur exporten och importen påverkas av det rådande läget.

Till Kommerskollegiums samlingssida om coronaviruset

Livsmedelsverket

På Livsmedelsverkets webbplats finns information för dig som exporterar livsmedel. Där finns också kontaktinformation för dig som har frågor angående detta. 

Information hos Livsmedelsverket

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vi gör vårt bästa för att hålla dig uppdaterad kring stödåtgärder, ändrade regler och tillfälliga lagar med anledning av coronapandemin.

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp