Betalningssvårigheter

Sidan blev senast uppdaterad:

Har du betalningssvårigheter eller söker finansiering på grund av coronaviruset? Här hittar du bland annat information om hur du kan ansöka om anstånd med din skatt, finansiering och lån.

På den här sidan kan du läsa om

 1. Översiktsbild över stöd och åtgärder
 2. Skatter och avgifter för enskild näringsverksamhet och handelsbolag
 3. Skatter och avgifter för aktiebolag 
 4. Tillfälliga ändringar för ansökan till a-kassa om du pausar ditt företag
 5. Livesända webbseminarier med Skatteverket
 6. Finansering
 7. Lån

Översiktsbild över stöd och åtgärder

Här finns en översiktlig sammanställning över flertalet av de stödåtgärder och lagändringar som är framtagna för företag till följd av coronaviruset. I bilden kan du se vad som gäller för enskild firma respektive aktiebolag och om du är arbetsgivare eller inte. Innehållet i bilden uppdateras löpande.

Översiktsbild i pdf-format

Skatter och avgifter för enskild näringsverksamhet och handelsbolag

Ändra preliminärskatt för 2020

Du kan ändra din preliminära skatt för år 2020 om du beräknar att få ett sämre resultat eller till och med gå med förlust. Det innebär att du får betala in mindre eller ingen skatt under de kommande månaderna samt att du kan få tillbaka den skatt du betalat in för januari och februari.

I och med de sänkta arbetsgivaravgifterna för aktiebolag regleras också egenavgifterna för dig som driver en enskild firma eller är delägare i ett handelsbolag. Det innebär att även om du skulle redovisa ett överskott i din nya preliminära inkomstdeklaration så kommer egenavgifterna att bli lägre beräknade än vanligt, det vill säga 10,21 procent jämfört med vanliga 28,97 procent. De lägre egenavgifterna gäller för hela 2020 och upp till överskott på 100 000 kronor, därefter blir det vanliga egenavgifter. Denna nedsättning påverkar schablonavdraget som ska göras vid beräkning av överskottet i näringsverksamheten. Schablonavdrag medges med 10 procent upp till ett överskott om 100 000 kronor.

Du kan lämna in en ny preliminär inkomstdeklaration hur många gånger som helst under året. På så sätt slipper du betala in för mycket i preliminärskatt.

Läs mer om debiterad preliminärskatt hos Skatteverket
Räkna ut din skatt, hos Skatteverket

Avsättning till periodiseringsfond i deklarationen 2020

Periodiseringsfond innebär att du kan skjuta upp en del av beskattningen av inkomsten i näringsverksamheten till ett senare år. För dig som driver enskild näringsverksamhet eller är delägare i handelsbolag har regeringen bestämt att ändra reglerna för periodiseringsfonder.

Reglerna innebär att du i din deklaration för 2020 kan sätta av 100 procent av din skattepliktiga vinst för år 2019 i en periodiseringsfond, dock högst 1 miljon kronor. Avsättningen till periodiseringsfonden kommer du sedan att kunna kvitta mot dina framtida förluster. För många företagare innebär det att den skattepliktiga vinsten därmed sätts ned till noll kronor. Detta är ett alternativ till de vanliga reglerna som finns kvar.

Läs mer om periodisering för enskilda näringsidkare
Läs mer om periodisering för delägare i handelsbolag

Möjlighet att skjuta upp betalning av skatter och avgifter (anstånd)

Företag som drabbas ekonomiskt av coronaviruset kan ansöka om att få skjuta upp betalning av skatter och avgifter till ett senare tillfälle, så kallat anstånd. Det finns två sorters anstånd:

 • Tillfälligt anstånd med betalning av arbetsgivaravgifter, avdragen skatt och moms.
 • Anstånd med skattebetalning för andra typer av skatter.

Tillfälligt anstånd med skattebetalning

Företag som drabbas ekonomiskt av coronaviruset kan också ansöka om tillfälligt anstånd med betalning av arbetsgivaravgifter, avdragen skatt och moms. Betalningen kan skjutas upp i ett år från beslutsdatumet. Anståndet gäller för upp till tre redovisningsperioder mellan januari och september 2020. Det finns flera sätt att ansöka om tillfälligt anstånd men du får beslutet snabbast om du använder tjänsten Ansök om tillfälligt anstånd med skatteinbetalning som du öppnar i Mina sidor på skatteverket.se.

Läs om tillfälligt anstånd med skattebetalning

Anstånd med skattebetalning

Företag kan även ansöka om anstånd med skattebetalning för andra typer av skatter, till exempel punktskatter.

Läs om anstånd med skattebetalning

Skatter och avgifter för aktiebolag

Ändra preliminärskatt för 2020

Du kan ändra den preliminära skatt för år 2020 om du beräknar att företaget kommer få ett sämre resultat eller till och med gå med förlust. Om du till exempel inför året räknade med att göra en vinst men nu räknar med att göra ett sämre resultat eller till och med gå med förlust, kan ni ändra bolagets preliminära skatt för verksamhetsåret. Bolaget får då betala in mindre eller ingen preliminärskatt under resten av verksamhetsåret men får också tillbaka av den skatt ni redan betalat in för de månader som hunnit gå av verksamhetsåret.

Du kan lämna in en ny preliminär inkomstdeklaration hur många gånger som helst under året. På så sätt slipper du betala in för mycket i preliminärskatt.

Om bolaget har betalat in en preliminärskatt under förra verksamhetsåret som nu visar sig ha varit för hög kan ni få tillbaka mellanskillnaden genom att justera preliminärskatten för förra verksamhetsåret.

Läs mer om debiterad preliminärskatt hos Skatteverket
Räkna ut din skatt, hos Skatteverket

Möjlighet att skjuta upp betalning av skatter och avgifter (anstånd)

Företag som drabbas ekonomiskt av coronaviruset kan ansöka om att få skjuta upp betalning av skatter och avgifter till ett senare tillfälle, så kallat anstånd. Det finns två sorters anstånd:

 • Tillfälligt anstånd med betalning av arbetsgivaravgifter, avdragen skatt och moms.
 • Anstånd med skattebetalning för andra typer av skatter.

Tillfälligt anstånd med skattebetalning

Företag som drabbas ekonomiskt av coronaviruset kan också ansöka om tillfälligt anstånd med betalning av arbetsgivaravgifter, avdragen skatt och moms. Betalningen kan skjutas upp i ett år från beslutsdatumet. Anståndet gäller för upp till tre redovisningsperioder mellan januari och september 2020. Det finns flera sätt att ansöka om tillfälligt anstånd men du får beslutet snabbast om du använder tjänsten Ansök om tillfälligt anstånd med skatteinbetalning som du öppnar i Mina sidor på skatteverket.se.

Läs om tillfälligt anstånd med skattebetalning

Anstånd med skattebetalning

Företag kan även ansöka om anstånd med skattebetalning för andra typer av skatter, till exempel punktskatter.

Läs om anstånd med skattebetalning

Betalningsansvar för juridiska personers obetalda skatter och avgifter

Om du är företrädare för en juridisk person kan du bli personligt betalningsansvarig för i princip alla obetalda skatter och avgifter på den juridiska personens skattekonto.

I och med coronaviruset kommer Skatteverket som huvudregel inte att ansöka om företrädaransvar mot dig så länge de obetalda skatterna och avgifterna omfattas av lagen om anstånd med inbetalning av skatt i vissa fall. Det enda undantaget är företag som uppenbart utnyttjat möjligheterna helt i strid med syftet med anståndsbestämmelserna.

Läs om betalningsansvar för juridiska personers obetalda skatter hos Skatteverket

Livesända webbseminarier med Skatteverket

Skatteverket bjuder in till livesända webbseminarier för att informera och svara på frågor om de skatteåtgärder som införts på grund av coronaviruset Under webbseminariet som heter Skatteverkets information för företag med anledning av coronaviruset får du bland annat information om vilka åtgärder som ditt företag kan använda sig av och hur du gör rent praktiskt.

Läs mer och anmäl dig till Skatteverkets webbseminarier

Tillfälliga ändringar för ansökan till a-kassa om du pausar ditt företag

Regeringen har beslutat om tillfälliga ändringar för ansökan till a-kassa. Det innebär att du kan pausa din verksamhet mer än en gång under fem år så länge du tänker dra igång verksamheten igen. Förändringen gäller dels dig som har haft uppehåll under de senaste fem åren, dels dig som kan komma att göra uppehåll framöver.

Alla a-kassor har olika villkor när du ansöker om ersättning. Du måste därför kontakta din a-kassa för att se vilka villkor som gäller för dig.

Om du pausar verksamheten i år kan pausen som längst pågå till utgången av 2021. Tänk på att du behöver göra följande så länge verksamheten inte är helt avslutad:

 • Lämna redovisning av verksamheten i din Inkomstdeklaration, även om du bara har noll att redovisa
 • Deklarera moms, så länge företaget är momsregistrerat, även om inga köp eller försäljningar har gjorts
 • Deklarera arbetsgivaravgifter, så länge företaget är arbetsgivarregistrerat, även om du inte har betalat ut några löner eller andra ersättningar

Läs mer om vilande företag hos Skatteverket
Läs mer om vilande aktiebolag hos Bolagsverket
Läs mer om a-kassor hos Sveriges a-kassor

Finansiering

Finansielt stöd från Riksbanken

Riksbanken har beslutat att låna ut pengar för att hjälpa företag som drabbas ekonomiskt till följd av coronaviruset. Det är banken som avgör villkoret för lånet och vilka företag som får lånet beviljat.

Läs mer hos Riksbanken

Lån

Företagslån hos Almi

Inom sitt ordinarie tjänsteutbud erbjuder Almi olika typer av lån. Är du i behov av finansiering kan du ansöka om lån hos Almi. Om du redan har lån finns det möjlighet att söka anstånd med amorteringar. Regeringen har beslutat att Almi får ett kapitaltillskott på 3 miljarder kronor för att öka sin utlåning till små och medelstora företag i hela landet.

Läs mer hos Almi

Almis Brygglån

Bärkraftiga små och medelstora företag i Sverige som har finansieringsbehov till följd av coronavirusets spridning kan ansöka om Almis Brygglån. Lånet ger möjlighet till villkor som är särskilt anpassade till rådande situation. Lånet kombineras alltid med rådgivning där du kan diskutera och simulera de effekter coronaviruset har på ditt kassaflöde, resultat- och balansräkning.

Läs mer om brygglån hos Almi

Företagsakuten – Riksgäldens garantiprogram för företag

Små och medelstora företag som är livskraftiga, men som till följd av coronaviruset fått ekonomiska svårigheter, får möjlighet till statlig lånegaranti. Lånegaranti innebär att staten garanterar upp till 70 procent av lånebeloppet. Företag kan ansöka om lån inom garantiprogrammet genom att vända sig till sin långivare/bank.

Läs mer om kreditgarantier hos Riksgälden

Mer information till följd av coronaviruset

Här hittar du som företagare mer information om stöd och åtgärder

Du hittar bland annat information om tillfälliga ändringar i lagar och regler samt annan viktig myndighetsinformation.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vi gör vårt bästa för att hålla dig uppdaterad kring stödåtgärder, ändrade regler och tillfälliga lagar med anledning av coronapandemin.

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp