Betalningssvårigheter

Sidan blev senast uppdaterad:

Har du betalningssvårigheter eller söker finansiering på grund av coronaviruset? Här hittar du bland annat information om hur du kan ansöka om anstånd med din skatt, finansiering och lån.

Skatter och avgifter för enskild näringsverksamhet och handelsbolag

Ändra preliminärskatten - lämna en ny preliminär inkomstdeklaration för 2021

Du kan ändra din preliminära skatt för år 2021 om du beräknar att få ett sämre resultat eller till och med gå med förlust. Det innebär att du får betala in mindre eller ingen skatt under de kommande månaderna det här året.

Du kan lämna in en ny preliminär inkomstdeklaration hur många gånger som helst under året. På så sätt slipper du betala in för mycket i preliminärskatt.

Till e-tjänsten preliminär inkomstdeklaration
Debiterad preliminärskatt hos Skatteverket
Räkna ut din skatt, hos Skatteverket

Möjlighet att skjuta upp betalning av skatter och avgifter (anstånd)

Du som drabbas ekonomiskt kan ansöka om att få skjuta upp betalning av skatter och avgifter till ett senare tillfälle, så kallat anstånd. Det finns två sorters anstånd:

  • tillfälligt anstånd med betalning av arbetsgivaravgifter, avdragen skatt och moms
  • anstånd med skattebetalning för andra typer av skatter.

Tillfälligt anstånd med skattebetalning

Du som drabbas ekonomiskt kan också ansöka om tillfälligt anstånd med betalning av arbetsgivaravgifter, avdragen skatt och moms. Betalningen kan skjutas upp i ett år från beslutsdatumet. Anstånd kan också medges för årsmoms (en period) som redovisas under 27 december 2019-17 januari 2022. I samband med att anståndet upphör finns det möjlighet att ansöka om förlängning av anståndet i ytterligare ett år. Det finns flera sätt att ansöka om tillfälligt anstånd men du får beslutet snabbast om du använder tjänsten Ansök om tillfälligt anstånd med skatteinbetalning genom att logga in på Mina sidor på skatteverket.se.

Tillfälligt anstånd med skattebetalning hos Skatteverket

Anstånd med skattebetalning

Du kan även ansöka om anstånd med skattebetalning för andra typer av skatter, till exempel punktskatter.

Anstånd med skattebetalning hos Skatteverket

Skatter och avgifter för aktiebolag

Ändra preliminärskatten - lämna en ny preliminär inkomstdeklaration för innevarande verksamhetsår

Det går att ändra den preliminära skatten om du beräknar att få ett sämre resultat eller till och med gå med förlust. Om du till exempel inför året räknade med att göra en vinst men nu räknar med att göra ett sämre resultat eller till och med gå med förlust, kan du ändra bolagets preliminära skatt för verksamhetsåret. Det innebär att du får betala in mindre eller ingen preliminärskatt under resten av verksamhetsåret men får också tillbaka av den skatt du redan betalat in för de månader som hunnit gå av verksamhetsåret.

Om du har betalat in en preliminärskatt under förra verksamhetsåret som nu visar sig ha varit för hög, kan du få tillbaka mellanskillnaden genom att justera preliminärskatten för förra verksamhetsåret.
 
Du kan lämna in en ny preliminär inkomstdeklaration hur många gånger som helst under året. På så sätt slipper ni betala in för mycket i preliminärskatt.

Till e-tjänsten preliminär inkomstdeklaration
Debiterad preliminärskatt hos Skatteverket
Räkna ut din skatt, hos Skatteverket

Möjlighet att skjuta upp betalning av skatter och avgifter (anstånd)

Du som drabbas ekonomiskt kan ansöka om att få skjuta upp betalning av skatter och avgifter till ett senare tillfälle, så kallat anstånd. Det finns två sorters anstånd:

  • tillfälligt anstånd med betalning av arbetsgivaravgifter, avdragen skatt och moms,
  • anstånd med skattebetalning för andra typer av skatter.

Tillfälligt anstånd med skattebetalning

Du som drabbas ekonomiskt kan också ansöka om tillfälligt anstånd med betalning av arbetsgivaravgifter, avdragen skatt och moms. Betalningen kan skjutas upp i ett år från beslutsdatumet. Anståndet gäller för upp till tre redovisningsperioder mellan januari och december 2020. Det finns flera sätt att ansöka om tillfälligt anstånd men du får beslutet snabbast om du använder tjänsten Ansök om tillfälligt anstånd med skatteinbetalning genom att logga in på Mina sidor på skatteverket.se.

Tillfälligt anstånd med skattebetalning hos Skatteverket

Anstånd med skattebetalning

Du kan även ansöka om anstånd med skattebetalning för andra typer av skatter, till exempel punktskatter.

Anstånd med skattebetalning hos Skatteverket

Betalningsansvar för juridiska personers obetalda skatter och avgifter

Om du är företrädare för en juridisk person kan du bli personligt betalningsansvarig för i princip alla obetalda skatter och avgifter på den juridiska personens skattekonto.

Skatteverket kommer som huvudregel inte att ansöka om företrädaransvar mot dig så länge de obetalda skatterna och avgifterna omfattas av lagen om anstånd med inbetalning av skatt i vissa fall. Det enda undantaget är företag som uppenbart utnyttjat möjligheterna helt i strid med syftet med anståndsbestämmelserna.

Betalningsansvar för juridiska personers obetalda skatter hos Skatteverket

Tillfälliga ändringar för ansökan till a-kassa om du pausar ditt företag (vilande företag)

Regeringen har beslutat om tillfälliga ändringar för ansökan till a-kassa. Det innebär att du kan pausa din verksamhet mer än en gång under fem år så länge du tänker dra igång verksamheten igen. Förändringen gäller dels dig som har haft uppehåll under de senaste fem åren, dels dig som kan komma att göra uppehåll framöver. 

Den 9 november förslog regeringen att de tillfälliga förändringarna i a-kassan förlängs så att de även ska gälla 2021.

Alla a-kassor har olika villkor när du ansöker om ersättning. Du måste därför kontakta din a-kassa för att se vilka villkor som gäller för dig.

Om du pausar verksamheten i år kan pausen som längst pågå till utgången av 2021. Tänk på att du behöver göra följande så länge verksamheten inte är helt avslutad:

  • Lämna redovisning av verksamheten i din Inkomstdeklaration, även om du bara har noll att redovisa
  • Deklarera moms, så länge företaget är momsregistrerat, även om inga köp eller försäljningar har gjorts
  • Deklarera arbetsgivaravgifter, så länge företaget är arbetsgivarregistrerat, även om du inte har betalat ut några löner eller andra ersättningar

Vilande företag hos Skatteverket
Vilande aktiebolag hos Bolagsverket
A-kassor hos Sveriges a-kassor

Tillåtet med vissa åtgärder i företaget för dig som blivit arbetslös

Regeringen har beslutat om en förordningsändring som innebär att en företagare anses vara arbetslös trots att vissa begränsade åtgärder görs i näringsverksamheten. Det innebär att det är tillåtet med uppdatering av en webbplats eller sociala medier i begränsad omfattning eller upprätthållande av viss begränsad kund- eller leverantörskontakt. Syftet är att underlätta för företagare att senare kunna återuppta sin verksamhet.

Den tillfälliga regeln förlängs och gäller till 31 december 2021.

Pressmeddelande: Tillåtet med marknadsföringsåtgärder för företagare med a-kassa

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vi gör vårt bästa för att hålla dig uppdaterad kring stödåtgärder, ändrade regler och tillfälliga lagar med anledning av coronapandemin.

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp