Produktsäkerhet

Sidan blev senast uppdaterad:

Varor och tjänster som du säljer ska vara säkra. Många produkter ska vara CE-märkta för att få säljas. Genom CE-märket garanterar tillverkaren att produkten uppfyller EU:s särskilda produktsäkerhetskrav för den produkten.

CE-märkning är ett exempel på ett obligatoriskt märkningskrav. Det finns också frivilliga märken för att certifiera varor och tjänster.

Utöver krav på säkerhet och märkning, kan din vara eller tjänst också behöva uppfylla andra krav, exempelvis att varan eller tjänsten ska kunna fungera tillsammans med andra produkter.

Standarder hjälper dig att uppfylla olika krav som ställs i lagar och regler eller av kunder. Standarder hjälper dig att att undvika fallgropar, skapa ordning och reda och sätta kravnivåer på varor och tjänster.

När du måste bevisa att kraven i en standard eller i tekniska föreskrifter är uppfyllda kan du låta en oberoende organisation certifiera, prova eller kontrollera din vara, tjänst eller process.

Läs på sidan Standarder, certifiering och märkning

Du måste också ha koll på att dina produkter inte innehåller förbjudna kemikalier. Du kan behöva informera dina kunder om dina produkter innehåller vissa ämnen.

Läs om kemikalier i produkter på sidan Produktansvaret för kemikalier

Hjälpte den här informationen dig?

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp