Produktsäkerhet

Sidan blev senast uppdaterad:

Varor och tjänster som du säljer ska vara säkra. Många produkter ska vara CE-märkta för att få säljas. Genom CE-märket garanterar tillverkaren att produkten uppfyller EU:s särskilda produktsäkerhetskrav för den produkten.

CE-märkning är ett exempel på ett obligatoriskt märkningskrav. Det finns också frivlliga märken för att certifiera varor och tjänster.

Läs mer om produktsäkerhet, obligatorisk och frivillig märkning på sidan Produktsäkerhet och CE-märkning

Utöver krav på säkerhet och märkning, kan din vara eller tjänst också behöva uppfylla andra krav, exempelvis att varan eller tjänsten ska kunna fungera tillsammans med andra produkter.

Standarder hjälper dig att uppfylla olika krav som ställs i lagar och regler eller av kunder. Standarder hjälper dig att att undvika fallgropar, skapa ordning och reda och sätta kravnivåer på varor och tjänster.

Läs mer om standarder på sidan Standarder, certifiering och märkning

När du måste bevisa att kraven i en standard eller i tekniska föreskrifter är uppfyllda kan du låta en oberoende organisation certifiera, prova eller kontrollera din vara, tjänst eller process.

Läs mer om detta på sidan Certifiering, kontroll och provning

Du måste också ha koll på att dina produkter inte innehåller förbjudna kemikalier. Du kan behöva informera dina kunder om dina produkter innehåller vissa ämnen.

Läs mer om kemikalier i produkter på sidan Produktansvaret för kemikalier

Hjälpte den här informationen dig?

Berätta gärna mer om vad du tycker om sidan!

Fältet är obligatoriskt

Fältet är obligatoriskt

Behandling av personuppgifter

När du fyller i formuläret sparas de personuppgifter du lämnar hos Bolagsverket. Bolagsverket ansvarar för dessa uppgifter. Vi sparar uppgifterna för att vi ska kunna kontakta dig. Uppgifterna används inte för något annat ändamål.

Mer om personuppgifter, om dina rättigheter och hur du kan klaga

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp