Sjukskrivning

Den första dagen i sjuklöneperioden är en karensdag. Då ska du inte betala någon sjuklön. Från kalenderdag 2 till 14 ska du som arbetsgivare betala sjuklön till den anställde. Sjuklönen är 80 procent av lönen. Efter fjortonde kalenderdagen tar Försäkringskassan över.

Sidan blev senast uppdaterad:

Sjuklöneperiod (dag 1-14)

Den första dagen i sjuklöneperioden är en karensdag. Då ska du inte betala någon sjuklön. Den anställde får heller ingen ersättning från Försäkringskassan.

Från och med den andra dagen till och med den fjortonde dagen ska du som arbetsgivare betala sjuklön till den anställde. Den tid som du som arbetsgivare betalar sjuklön kallas för sjuklöneperiod och räknas i kalenderdagar.

Efter fjortonde kalenderdagen får den anställde ersättningen från Försäkringskassan.

Till sidans topp

Anmälningsplikt efter 14 dagar

Du är skyldig att anmäla sjukskrivning som pågår längre än 14 kalenderdagar till Försäkringskassan. Du måste göra anmälan senast den 21:a sjukdagen.

Tänk på tystnadsplikten

Det råder tystnadsplikt för information i sjukförsäkran och sjukintyg.

Till sidans topp

Beräkna sjuklönen

Sjuklönen är 80 procent av sjuklöneunderlaget. Sjuklöneunderlaget består av den anställdes lön och andra förmåner som hen går miste om vid sjukdom. Förmåner som har samma funktion som lön ingår i underlaget, men inte kompensation för kostnader i arbetet.

Den anställde får sjuklön endast för de dagar hen går miste om lön - det vill säga för de dagar under sjuklöneperioden som skulle ha varit arbetsdagar.

Till sidans topp

Sjukförsäkran

När arbetstagaren återkommer till arbetet ska hen lämna en skriftlig sjukförsäkran. Sjukförsäkran är ditt underlag för beräkning av sjuklön. I försäkran ska det stå att arbetstagaren har varit sjuk och i vilken omfattning.

Till sidans topp

Läkarintyg efter sju dagar

Om sjukskrivningen varar längre än sju kalenderdagar ska arbetstagaren lämna ett läkarintyg till dig. Det är en förutsättning för att den anställde ska få sjuklön från och med den åttonde dagen.

Till sidans topp

Återinsjuknande i samma sjuklöneperiod

Om en arbetstagare blir sjuk och återgår till arbetet och inom fem kalenderdagar blir sjuk igen börjar inte någon ny sjuklöneperiod. Det gäller oavsett om arbetstagaren insjuknar i samma sjukdom eller i något annat.

Det här innebär att arbetstagaren inte drabbas av en ny karensdag vid återinsjuknandet och att du som arbetsgivare sammanlagt endast betalar ut tretton dagar sjuklön för perioden. Däremot gäller samma regler för sjukanmälan, sjukförsäkran och sjukintyg vid återinsjuknande.

Kom-i-håg vid sjukfrånvaro

Dag 1
Den anställde lämnar sjukanmälan och karensdag infaller.

Dag 2 – 14
Du som är arbetsgivare betalar sjuklön till den anställda.

Dag 8
Den anställde måste lämna ett läkarintyg för att få fortsatt sjuklön.

Dag 14
Sjuklöneperiodens sista dag.

Dag 15
Du anmäler till Försäkringskassan om den anställde fortsätter vara sjuk.

Till sidans topp

Försäkringskassan har mer information

Försäkringskassan webbplats hittar du mer information, bland annat om sjukpenning, rehabilitering och arbetsskador.

Hjälpte den här informationen dig?

Ja Nej

Tack för din återkoppling!

Berätta gärna vad du tycker om sidan. Dina synpunkter hjälper oss att förbättra verksamt.se. Om du vill ha svar från oss, ange din e-postadress.