Avsluta en anställning

En anställning avslutas oftast av den anställde själv som byter arbetsgivare. Men du som arbetsgivare kan också avsluta en anställning om du har saklig grund för det.

Sidan blev senast uppdaterad:

En tillsvidareanställning upphör inte per automatik vid någon viss bestämd tidpunkt. Den gäller till dess att antingen den anställde eller arbetsgivaren avslutar den. Den kan avslutas genom:

  • uppsägning
  • avskedande
  • frivillig överenskommelse om att anställningen ska upphöra.

Om det endast är du som arbetsgivare som vill avsluta anställningen krävs saklig grund.

Till sidans topp

Tidsbegränsad anställning upphör automatiskt

Vid tidsbegränsade anställningar gäller den avtalade anställningstiden. Du har rätt att kräva att slutdatum hålls om ni inte har avtalat någon uppsägningstid. Om du vill avsluta en tidsbegränsad anställning i förväg måste du ha avtalat om den möjligheten från början i anställningsavtalet.

Till sidans topp

Avsluta en provanställning

Vill du avsluta anställningen efter provanställningen måste du underrätta den anställde om detta minst två veckor innan provanställningen slutar. Om den anställde är fackligt organiserad ska facket varslas inom samma tid. Facket har rätt till överläggningar med arbetsgivaren.

Om den anställde inte vill bli tillsvidareanställd efter provanställningen måste hen meddela dig senast den sista dagen för provanställningen.

Till sidans topp

LAS och kollektivavtal gäller

Regler om uppsägning och avskedande finns i lagen om anställningsskydd (LAS). Lagen ger den anställde skydd mot felaktiga uppsägningar och innebär inskränkningar i arbetsgivarens frihet att säga upp personal.

De flesta kollektivavtal innehåller också regler om uppsägning och avskedande. Glöm därför inte att titta i ditt kollektivavtal.

Till sidans topp

Frivillig överenskommelse

Arbetsgivaren och den anställde kan komma överens om att anställningen ska avslutas. En sådan överenskommelse ska vara frivillig och kan träffas när som helst.

Vid frivilliga överenskommelser gäller reglerna i avtalslagen. En anställd som känt sig tvingad att ingå en överenskommelse kan alltså få den ogiltigförklarad. Hen kan hänvisa till att det är oskäligt med hänsyn till omständigheterna vid avtalets tillkomst och även omständigheterna i övrigt.

Om ni gör en frivillig överenskommelse efter att en tvist uppstått om anställningens giltighet, kallas det förlikning.

Ta hjälp av experter

Vid avskedande, uppsägning av personliga skäl eller arbetsbrist bör du söka hjälp av en arbetsgivarorganisation eller en arbetsrättsjurist. Detta gäller särskilt för de fall där förhandlingar med en facklig organisation inte leder till någon lösning, det vill säga där en tvist är förestående.

Bryter du mot någon bestämmelse kan du bli tvungen att betala skadestånd. Det kan också vara bra att i första hand försöka komma överens på frivillig väg.

Hjälpte den här informationen dig?

Ja Nej

Tack för din återkoppling!

Berätta gärna vad du tycker om sidan. Dina synpunkter hjälper oss att förbättra verksamt.se. Om du vill ha svar från oss, ange din e-postadress.