Redovisning och inbetalning

Löner och ersättningar som anställda får ska redovisas i en arbetsgivardeklaration månaden efter utbetalning. Du ska även redovisa hur stora arbetsgivaravgifter som du ska betala, beräknat på de utbetalda lönerna.

Sidan blev senast uppdaterad:

Arbetsgivardeklaration

Du lämnar in arbetsgivardeklarationen elektroniskt med hjälp av e-legitimation eller i pappersform. I samband med att du lämnar in arbetsgivardeklarationen ska du betala in skatten och arbetsgivaravgifterna till ditt företags skattekonto den 12:e varje månad (i januari och i augusti den 17:e).

För företag som har en omsättning per år som är högre än 40 miljoner kronor lämnas arbetsgivardeklarationen senast den 26:e varje månad, men arbetsgivaravgifter och avdragen preliminärskatt ska ändå finnas på skattekontot den 12:e.

Till sidans topp

Kontrolluppgifter

Kontrolluppgifterna ska varje år lämnas till både Skatteverket och dina anställda. Kontrolluppgifterna är en sammanställning av hur mycket du betalat ut i lön och förmåner till den anställde samt hur mycket skatt du har dragit från lönen.

Så här lämnar du kontrolluppgifter

Till Skatteverket ska du lämna uppgifterna på blankett:

KU10 "Kontrolluppgift från arbetsgivare m fl" (SKV 2300). Det ska du göra senast den 31 januari året efter utbetalningsåret.

Du kan lämna kontrolluppgifterna på Skatteverkets webbplats genom att logga in med e-legitimation. Läs mer på Skatteverkets webbplats.

Du kan välja att sammanställa kontrolluppgifterna till dina anställda på en särskild kontrolluppgiftsblankett eller på det sista lönebeskedet för året.

Hjälpte den här informationen dig?

Ja Nej

Tack för din återkoppling!

Berätta gärna vad du tycker om sidan. Dina synpunkter hjälper oss att förbättra verksamt.se. Om du vill ha svar från oss, ange din e-postadress.