Tillsvidareanställning och provanställning

Tillsvidareanställning är den vanligaste anställningsformen på den svenska arbetsmarknaden.

Sidan blev senast uppdaterad:

Fast anställning - samma sak som tillsvidareanställning

Fast anställning betyder samma sak som tillsvidareanställning. En tillsvidareanställning kännetecknas av att man i förväg inte vet hur lång tid anställningen ska pågå. Anställningen upphör normalt genom uppsägning efter en viss uppsägningstid.

Anställningen kan också upphöra på grund av pensionering eller på grund av att den anställde får hel sjukersättning som inte är tidsbegränsad eller genom ett avtal om att anställningen ska upphöra.

Till sidans topp

När uppkommer en tillsvidareanställning?

Enligt lagen om anställningsskydd gäller alla anställningar tillsvidare om inte något annat har avtalats. En tillsvidareanställning kan även uppstå på grund av att man på otillåten grund har anställda för begränsad tid. Det krävs dock att den anställde vänder sig till domstol för att få den olagliga anställningen omvandlad till en tillsvidareanställning. Kom ihåg att du enligt lagen om anställningsskydd skriftligen måste underrätta den anställde om vissa villkor för anställningen. Om tjänsten ska vara tidsbegränsad ska detta framgå.

Till sidans topp

Provanställning

Det är tillåtet att anställa en person på prov. Många företag har det som en rutin att alltid inleda en anställningsrelation med en provanställning. Det är ett bra sätt att lära känna personen.

Prövotiden får enligt lag vara högst sex månader om inte arbetsgivaren är bunden av något kollektivavtal som innebär kortare eller längre provanställningsavtal. Det måste dock finnas ett prövobehov, det vill säga ett behov av att prova om den anställde är lämplig för tjänsten. Det kan antingen vara för att se om hen passar i företaget eller klarar av att utföra vissa uppgifter.

En provanställning av en person kan därför inte upprepas såvida det inte rör sig om alldeles speciella omständigheter. Det kan till exempel gå om det rör sig om ett helt annat arbete med helt andra krav än det den anställde tidigare prövats för.

Provanställningen kan också förlängas om arbetsgivaren och den anställde inte fullt ut utnyttjat den maximalt tillåtna provanställningsperioden, om den nya perioden följer omedelbart på den förra. Förutsättningen är att provanställningen sammanlagt inte är längre än lagens sex månader eller den maximala provanställningstiden enligt det gällande kollektivavtalet. I andra fall anser man att det endast behövs en prövoperiod. Man kan till exempel inte ha varit vikarie först och därefter bli provanställd. I detta fall finns inget prövobehov.

Visar det sig att det inte finns något prövobehov, räknas anställningen som en tillsvidareanställning.

Till sidans topp

Anställningsavtal

Du måste redan från början göra klart för den anställde att anställningen är en provanställning och vad det betyder. Upprätta helst ett skriftligt avtal som både du och den anställde undertecknar. Läs mer om anställningsavtal.
 

Hjälpte den här informationen dig?

Ja Nej

Tack för din återkoppling!

Berätta gärna vad du tycker om sidan. Dina synpunkter hjälper oss att förbättra verksamt.se. Om du vill ha svar från oss, ange din e-postadress.