Patent, varumärke och design

Sidan blev senast uppdaterad:

Ett varumärke kan gälla i princip hur länge som helst, men du är själv ansvarig för att förnya varumärket hos PRV vart tionde år. Även designskydd behöver förnyas och för patent ska du betala årsavgifter så länge patentet ska gälla.

Ett varumärke kan gälla i princip hur länge som helst, men du är själv ansvarig för att förnya varumärket hos Patent- och registreringsverket (PRV) vart tionde år. Ett designskydd gäller högst 25 år, men du måste förnya skyddet vart femte år. När det gäller patent betalar du årsavgifter så länge du vill att patentet ska gälla, som längst 20 år. För läkemedelspatent finns ett tilläggsskydd på maximalt fem år utöver de 20 åren. Du kan med fördel vända dig till PRV:s kundtjänst för frågor om avgifter och giltighet för de olika skyddsformerna.

Bevaka

Det är mycket viktigt att ha koll på sin bransch, inte minst när det gäller teknikutveckling. Det kan vara bra att bevaka sina konkurrenter. Dels för att få reda på vilka nya uppfinningar och konstruktionslösningar som tas fram, dels för att hålla koll på att inte någon trampar in på dina patent. Eller att du gör intrång på någon annan.

När det gäller varumärke, patent och design erbjuder PRV gratis tillgång till:

PRV kan också bistå med mera avancerade konsulttjänster. Kontakta PRV:s konsultverksamhet PRV InterPat för söktjänster och omvärldsbevakning inom immaterialrätt.

Till PRV InterPat hos PRV

En arbetstagares rätt till en egen uppfinning

Om ditt företag växer och du anställer konstruktörer är det bra att känna till att det finns en lag om arbetstagares rätt till den uppfinning som arbetstagaren har tagit fram. Enligt Lag (1949:345) om rätten till arbetstagares uppfinningar har du som arbetsgivare företrädesrätt till uppfinningar som dina medarbetare i företaget gjort i tjänsten. Faller uppfinningen inom företagets verksamhetsområde har arbetsgivaren rätt att mot en ersättning, under vissa förutsättningar, överta uppfinningen eller kräva en licens. Vill inte du som arbetsgivare utnyttja din rätt har uppfinnaren själv rätt att förfoga över uppfinningen.

Läs Lag (1949:345) om rätten till arbetstagares uppfinningar

Invändningar

När ett varumärke eller patent godkänns kungörs de i Svensk Varumärkestidning respektive Svensk Patenttidning. Ett meddelat designskydd kungörs i Registreringstidning för design. Anledningen är att den som anser att rättigheten meddelats felaktigt ska ha möjlighet att lämna in en invändning och begära att varumärket, patentet eller designskyddet upphävs.

Tiden för att lämna in en invändning är tre månader för varumärken, nio månader för patent och två månader för design. Den som är innehavare får alltid möjlighet att yttra sig över invändningen innan PRV avgör frågan. PRV:s beslut kan överklagas till Patent- och marknadsdomstolen av den som beslutet går emot.

Intrång

Att göra intrång i någon annans skyddade rättighet är ett brott som man kan bli åtalad för. Som innehavare av patent, varumärke, design eller upphovsrätt kan du väcka talan i patent- och marknadsdomstolen mot någon som du anser gör intrång i din rättighet.

Om otillåten användning och intrång hos PRV

Frågor och svar om varumärke

Här finns svar på de vanligaste frågorna om varumärke

Skydda dina immateriella tillgångar

Starta

Det finns många fördelar med att ta hand om och skydda dina immateriella tillgångar. Hos PRV kan du skydda din uppfinning, ditt varumärke och din design.

Hjälpte den här informationen dig?

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp