Offentlig upphandling

När en myndighet eller en annan offentlig aktör ska köpa en vara eller en tjänst sker normalt en offentlig upphandling. Staten, landstingen och kommunerna köper allt ifrån sjukvård, kontorsmaterial, omsorg och konsulttjänster till idrottsarenor.

Sidan blev senast uppdaterad:

Den svenska offentliga sektorn köper varje år varor, tjänster och entreprenader för uppskattningsvis 500 miljarder kronor. Att göra affärer med offentlig sektor innebär därmed en stor affärsmöjlighet för dig som är företagare.

Till sidans topp

Är du intresserad av att göra affärer med offentlig sektor?

På webbplatsen upphandlingsmyndigheten.se får du vägledning genom hela upphandlingsprocessen – från planering till avslutad leverans och uppföljning.

Till steg för steg-vägledning för dig som vill ta dig in på den offentliga marknaden.

Till sidans topp

Film med tips för dig som leverantör

Till sidans topp

 

Till sidans topp

Här hittar du upphandlingarna

Första steget mot att göra affärer med den offentliga sektorn är att hitta affärerna, det vill säga upphandlingarna. Huvudregeln är att upphandlingar ska annonseras, eftersom det ger förutsättningar för att effektiv konkurrens ska kunna uppstå. Upphandlingar annonseras oftast i annonsdatabaser och på myndigheternas egna webbplatser.

Du kan även gå till olika kommuners webbplatser, där läggs normalt information om aktuella upphandlingar ut. Om det saknas information kan du alltid kontakta den upphandlingsansvariga på kommunen.

Har du frågor om offentlig upphandling?

Kontakta Upphandlingsmyndigheten, telefon: 08-586 21 700, måndag–fredag under kontorstid. E-post: info@uhmynd.se

Till sidans topp

Frågor och svar

Hos Konkurrensverket hittar du svar på vanliga frågor om offentlig upphandling.

Till sidans topp

Mer om offentlig upphandling

Vad skiljer offentlig upphandling från inköp i privat sektor? Vilka lagar styr offentlig upphandling?

På kkv.se hittar du information om grunderna för offentlig upphandling.

Till sidans topp

Förbättrad dialog mellan myndigheter och leverantörer

Tidig dialog innebär att en myndighet som ska göra en upphandling har möjlighet att träffa potentiella leverantörer, branschorganisationer, experter och andra aktörer innan kraven utformas i den kommande upphandlingen. Syftet med dialogen är att få kunskap om de lösningar marknaden kan erbjuda eller kanske utveckla utifrån det specifika behovet i upphandlingen.

Läs mer om tidig dialog på Upphandlingsmyndighetens webbplats.

Hjälpte den här informationen dig?

Ja Nej

Tack för din återkoppling!

Berätta gärna vad du tycker om sidan. Dina synpunkter hjälper oss att förbättra verksamt.se.