Göra affärer med offentlig verksamhet

Sidan blev senast uppdaterad:

När en myndighet eller en annan offentlig aktör ska köpa en vara eller en tjänst sker normalt en offentlig upphandling. Staten, landstingen och kommunerna köper allt ifrån sjukvård, kontorsmaterial, omsorg och konsulttjänster till idrottsarenor.

De offentliga upphandlingarna i Sverige omfattar 683 miljarder kronor varje år. Att samverka och göra affärer med offentlig sektor kan innebära stora möjligheter för dig som är företagare.

Offentliga aktörer, till exempel myndigheter, landsting och kommuner, köper allt ifrån sjukvård, omsorg, kontorsmaterial, och konsulttjänster till idrottsarenor. Inköpen skiljer sig något från privata inköp eftersom det finns regelverk som styr hur inköp får genomföras i offentlig sektor, till exempel upphandlingslagarna LOU och LOV. Regelverken ser ungefär likadana ut inom hela EU.

Är du intresserad av att göra affärer med offentlig sektor?

På Upphandlingsmyndighetens webbplats får du vägledning genom hela upphandlingsprocessen – från planering till avslutad leverans och uppföljning.

Göra affärer med offentlig sektor-stöd för leverantörer hos Upphandlingsmyndigheten

Här hittar du upphandlingarna

Första steget mot att göra affärer med den offentliga sektorn är att hitta affärerna, det vill säga upphandlingarna. Huvudregeln är att upphandlingar ska annonseras, eftersom det ger förutsättningar för att effektiv konkurrens ska kunna uppstå. Upphandlingar annonseras oftast i annonsdatabaser och på myndigheternas egna webbplatser. 

Registrerade annonsdatabaser hos Konkurrensverket

Du kan även gå till olika kommuners webbplatser, där läggs normalt information om aktuella upphandlingar ut. Om det saknas information kan du alltid kontakta den upphandlingsansvariga på kommunen.

Hitta affären i offentlig sektor hos Upphandlingsmyndigheten

Har du frågor om offentlig upphandling?

Om du har frågor till Upphandlingsmyndigheten kan du antingen chatta eller ringa dem. Du kan även ställa frågor via deras frågeportal där du även hittar svar på frågor från andra.

Till frågeportalen hos Upphandlingsmyndigheten
Kontaktuppgifter och öppettider hos Upphandlingsmyndigheten

Konkurrens- och upphandlingsproblem

Konkurrensverket har uppdraget att bedriva tillsyn över upphandlingslagstiftningen, de tar gärna emot tips från företag om överträdelser av upphandlings- eller konkurrensreglerna. 

På Konkurrensverkets webbplats kan du även hitta domstolsavgöranden, information om överprövning samt frågor och svar om offentlig upphandling.

Information om Konkurrensverkets tillsynsarbete hos Konkurrensverket
Om överprövning och tillstånd hos Konsumentverket
Databas med domstolsavgöranden hos Konsumentverket

Mer om offentlig upphandling

Vad skiljer offentlig upphandling från inköp i privat sektor? Vilka lagar styr offentlig upphandling?

Mer information om grunderna för offentlig upphandling hos Konkurrensverket
Lagar som styr offentlig upphandling hos Konkurrensverket

Förbättrad dialog mellan myndigheter och leverantörer

Tidig dialog innebär att en myndighet som ska göra en upphandling har möjlighet att träffa potentiella leverantörer, branschorganisationer, experter och andra aktörer innan kraven utformas i den kommande upphandlingen. Syftet med dialogen är att få kunskap om de lösningar marknaden kan erbjuda eller kanske utveckla utifrån det specifika behovet i upphandlingen.

Om Tidig dialog hos Upphandlingsmyndigheten

Hjälpte den här informationen dig?

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp