Offentlig upphandling

Sidan blev senast uppdaterad:

När en myndighet eller en annan offentlig aktör ska köpa en vara eller en tjänst sker normalt en offentlig upphandling. Staten, landstingen och kommunerna köper allt ifrån sjukvård, kontorsmaterial, omsorg och konsulttjänster till idrottsarenor.

De offentliga upphandlingarna i Sverige omfattar 683 miljarder kronor varje år. Att samverka och göra affärer med offentlig sektor kan innebära stora möjligheter för dig som är företagare.

Offentliga aktörer, till exempel myndigheter, landsting och kommuner, köper allt ifrån sjukvård, omsorg, kontorsmaterial, och konsulttjänster till idrottsarenor. Inköpen skiljer sig något från privata inköp eftersom det finns regelverk som styr hur inköp får genomföras i offentlig sektor, till exempel upphandlingslagarna LOU och LOV. Regelverken ser ungefär likadana ut inom hela EU.

Är du intresserad av att göra affärer med offentlig sektor?

På Upphandlingsmyndighetens webbplats får du vägledning genom hela upphandlingsprocessen – från planering till avslutad leverans och uppföljning.

Gå till Upphandlingsmyndighetens webbplats
Till steg för steg-vägledning på Upphandlingsmyndighetens webbplats

Film: Offentlig upphandling – för dig som leverantör

(Längd: 2:02 minuter.)

Ta del av filmen Offentlig upphandling – för dig som leverantör i textformat

Här hittar du upphandlingarna

Första steget mot att göra affärer med den offentliga sektorn är att hitta affärerna, det vill säga upphandlingarna. Huvudregeln är att upphandlingar ska annonseras, eftersom det ger förutsättningar för att effektiv konkurrens ska kunna uppstå. Upphandlingar annonseras oftast i annonsdatabaser och på myndigheternas egna webbplatser. 

På Upphandlingsmyndighetens webbplats hittar du länkar till de databaser som samlar upphandlingar

Du kan även gå till olika kommuners webbplatser, där läggs normalt information om aktuella upphandlingar ut. Om det saknas information kan du alltid kontakta den upphandlingsansvariga på kommunen.

Har du frågor om offentlig upphandling?

Kontakta Upphandlingsmyndigheten, telefon: 08-586 21 700, måndag–fredag under kontorstid. E-post: info@uhmynd.se

Konkurrens- och upphandlingsproblem

Konkurrensverket har uppdraget att bedriva tillsyn över upphandlingslagstiftningen, de tar gärna emot tips från företag om överträdelser av upphandlings- eller konkurrensreglerna. 

På Konkurrensverkets webbplats kan du även hitta domstolsavgöranden, information om överprövning samt frågor och svar om offentlig upphandling.

Information om Konkurrensverkets tillsynsarbete på Konkurrensverkets webbplats

Om överprövning och tillstånd på Konkurrensverkets webbplats

Databas med domstolsavgöranden på Konkurrensverkets webbplats

Frågor och svar om offentlig upphandling och konkurrens

Mer om offentlig upphandling

Vad skiljer offentlig upphandling från inköp i privat sektor? Vilka lagar styr offentlig upphandling?

Mer information om grunderna för offentlig upphandling hittar du på Konkurrensverket.se

Information om vilka lagar som styr offentlig upphandling på Konkurrensverkets webbplats

Förbättrad dialog mellan myndigheter och leverantörer

Tidig dialog innebär att en myndighet som ska göra en upphandling har möjlighet att träffa potentiella leverantörer, branschorganisationer, experter och andra aktörer innan kraven utformas i den kommande upphandlingen. Syftet med dialogen är att få kunskap om de lösningar marknaden kan erbjuda eller kanske utveckla utifrån det specifika behovet i upphandlingen.

Läs mer om tidig dialog på Upphandlingsmyndighetens webbplats

Hjälpte den här informationen dig?

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp