Miljö- och hållbarhetsmärkningar för mat

Sidan blev senast uppdaterad:

Här listar vi några vanliga märkningar för mat som är ekologisk eller bra val ur miljö- eller hållbarhetssynpunkt.

Aquaculture Stewardship Council, ASC

Aquaculture Stewardship Council, ASC, är ett världsomspännande certifieringsprogram för odlade fisk- och skaldjursprodukter.

Besök Aquaculture Stewardship Councils (ASC) webbplats

Demeter 

Demeter är ett internationellt nätverk av kontrollorganisationer för biodynamisk odling och dess produkter. Produkterna uppfyller minst samma krav som gäller för ekologisk odling. Dessutom agerar man enligt ett resursbevarande kretsloppstänkande.

Besök Demeters webbplats

Europalövet

EU-lövet är EU:s ekologiska märkning för jordbruksprodukter. Den ställer bland annat krav på djuromsorg och ekologiskt foder. Kemiska bekämpningsmedel, genmodifierade organismer (GMO) och konstgödsel är förbjudna. 

Besök Europalövets webbplats

Fairtrade 

 Fairtrade certifierar produkter som kaffe, te, socker och kakao. Det är en oberoende produktmärkning som syftar till att förbättra arbets- och levnadsvillkor för odlare och anställda i utvecklingsländer. Fairtrade-märkningen är ingen ekologisk märkning, men en Fairtrade-certifierad producentorganisation måste arbeta systematiskt med att minska sin miljöpåverkan och att integrera miljöhänsyn i hela verksamheten. 

Besök Fairtrades webbplats

KRAV 

KRAV är en svensk miljömärkning för mat baserad på ekologiska grunder med höga krav på djuromsorg, hälsa, socialt ansvar och klimatpåverkan. Kemiska bekämpningsmedel, konstgödsel eller genmodifierade organismer (GMO) får inte användas.

Besök KRAVs webbplats

Marine Stewardship Council, MSC

Marine Stewardship Council, MSC, är en världsomspännande certifierings- och miljömärkningsprogram för vildfångade fisk- och skaldjursprodukter.

Besök Marine Stewardship Councils (MSC) webbplats

Naturbeteskött

Naturbeteskött är kött från djur som betat på hagmarker och strandängar som inte röjts. Naturbetesängar är viktiga för den biologiska mångfalden. Det finns flera märkningar av naturbeteskött, exempelvis Svenskt Sigill Naturbete och Kaprifolkött.

Rainforest Alliance

Rainforest Alliance är en internationell ideell miljöorganisation och märkning. Målet är att skydda djur, natur och ekosystem. Ekologisk odling förespråkas men är inget krav och kemiska bekämpningsmedel är tillåtna, men man arbetar för att minska användningen. Produkter är exempelvis bananer, kaffe, ananas och te.

Besök Rainforest Alliances webbplats

Svenskt Sigill

Svenskt Sigill är en kvalitetsmärkning av livsmedel som är tillverkade av svenska råvaror i Sverige. Krav ställs på miljöhänsyn och djuromsorg, men det är ingen ekologisk märkning.

Besök Svenskt Sigills webbplats

Hjälpte den här informationen dig?

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp