Energi och teknik

Sidan blev senast uppdaterad:

Här listar vi några vanliga miljömärkningar inom energi- och teknikområdet.

CE-märket är en symbol som måste sättas på vissa produkter. Märkningen visar att produkten uppfyller de grundläggande säkerhetskraven i ett eller flera EU-direktiv. Maskiner, leksaker och elektriska apparater är exempel på produkter som omfattas av krav på CE-märkning för att få säljas.
Läs mer om CE-märkning på Marknadskontrollrådets webbplats

Energimärkning är obligatorisk för till exempel vitvaror och tv-apparater och är gemensam för EU-länderna.
Läs mer om energimärkning på Marknadskontrollrådets webbplats

Energy Star är ett internationellt märkningsprogram för energieffektivitet.
Gå till Energy Stars webbplats

Forest Stewardship Council, FSC är ett frivilligt och globalt system för certifiering av träprodukter. FSC verkar för ett miljöanpassat, socialt ansvarstagande och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar.
Gå till webbplatsen för Forest Stewardship Council, FSC

Programme for the Endorsement of Forest Certification, PEFC har certifieringsregler liknande de som tagits fram av FSC, men är mer anpassad till småskaligt skogsbruk.
Gå till webbplatsen för Programme for the Endorsement of Forest Certification, PEFC

TCO Certified är en märkning för kontors- och IT-utrustning som datorer, skärmar och mobiltelefoner. Krav ställs på låg energiförbrukning, begränsning av miljöfarliga ämnen och återvinning.
Gå till TCO Certifieds webbplats

Hjälpte den här informationen dig?

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp