Vanliga miljömärkningar och certifiering

Sidan blev senast uppdaterad:

Här har vi samlat vanliga miljömärkningar för produkter och tjänster.

Oberoende standardmärkningar

Bra Miljöval

Bra Miljöval är Svenska Naturskyddsföreningens märkning för olika varor och tjänster som sparar på naturresurserna.

Besök Svenska Naturskyddsföreningens webbplats

EU Ecolabel 

EU Ecolabel är EU:s officiella miljömärke. Miljömärkning Sverige AB ansvarar för EU Ecolabel i Sverige. Produkterna granskas ur ett livscykelperspektiv från råvara till avfall. Produkterna ska uppfylla stränga miljö-, funktions- och kvalitetskrav.

Besök EU Ecolabels webbplats

Svalan 

Svalan är en märkning på produkter som Astma- och Allergiförbundet rekommenderar ur allergisynpunkt. Produkter som märks är bland annat hygienprodukter, kuddar och dammsugare.

Besök Astma- och Allergiförbundets webbplats

Svanen

Svanen är Nordens officiella miljömärkning för varor och tjänster. Både miljö- och klimatkrav ställs och kraven höjs kontinuerligt.

Besök Svanens webbplats

Certifiering

ISO 14001

ISO 14001 är en internationell standard som handlar om miljöledning. Syftet är att hjälpa företag att införa ett miljöledningssystem och därigenom kunna minska företagens negativa miljöpåverkan. Krav ställs på certifiering, kontinuerliga förbättringar och extern revision.

ISO 14001 på SIS - Swedish Standards Institutes webbplats

Hjälpte den här informationen dig?

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp