Miljömärkning och certifiering

Sidan blev senast uppdaterad:

Här har vi samlat vanliga märkningar för produkter.

Oberoende standardmärkningar

Bra Miljöval är Svenska Naturskyddsföreningens märkning för olika varor och tjänster som sparar på naturresurserna.
Svenska Naturskyddsföreningen

EU Ecolabel är EU:s officiella miljömärke. Miljömärkning Sverige AB ansvarar för EU Ecolabel i Sverige. Produkterna granskas ur ett livscykelperspektiv från råvara till avfall. Produkterna ska uppfylla stränga miljö-, funktions- och kvalitetskrav.
EU Ecolabel

Svalan är en märkning på produkter som Astma- och Allergiförbundet rekommenderar ur allergisynpunkt. Produkter som märks är bland annat hygienprodukter, kuddar och dammsugare.
Astma- och Allergiförbundet

Svanen är Nordens officiella miljömärkning för varor och tjänster. Både miljö- och klimatkrav ställs och kraven höjs kontinuerligt.
Svanen

Certifiering

ISO 14000 är en internationell standard vars syfte är att hjälpa företag att införa ett miljöledningssystem och därigenom kunna minska företagens negativa miljöpåverkan. Krav ställs på certifiering, kontinuerliga förbättringar och extern revision.
SIS - Swedish Standards Institute

Hjälpte den här informationen dig?

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp