Hållbart företagande – guider och verktyg

Sidan blev senast uppdaterad:

Hållbart företagande handlar om att förena lönsamhet, miljöhänsyn och socialt ansvarstagande. För dig som vill driva ditt företag på ett hållbart sätt finns här tips på verktyg som kan hjälpa dig.

Vad är CSR?

CSR, Corporate Social Responsibility, används som begrepp då man talar om hållbart företagande. Begreppet CSR kan definieras som företagsansvar och är en förutsättning för hållbart företagande. CSR-aktiviteter kännetecknas av att de sträcker sig utanför det ansvar som företagen har enligt lagar och förordningar.

Till sidans topp

Metoder och guider

Hållbarhetsguiden

Hållbarhetsguiden erbjuder stöd genom att samla information, metoder och goda exempel på hur man kan använda design för att nå en hållbar affär. Webbplatsen är byggd för att stödja både designer och uppdragsgivare i det innovations- och förändringsarbete som krävs för att utveckla budskap, produkter, processer, system eller miljöer som möter framtidens krav.

Gå till Hållbarhetsguiden på SVIDs webbplats

Hållbarhetsguiden hos Business Sweden

Guiden är ett är ett hjälpmedel och syftar till att ge vägledning till hållbart företagande för både små och medelstora företag som ska exportera. Guiden innehåller sex steg till lyckat hållbarhetsarbete och ger grundläggande kunskap om vad hållbart företagande innebär. Här finns också exempel på utmaningar och risker inom olika områden samt tips på förebyggande åtgärder.

Gå till Hållbarhetsguiden på Business Swedens webbplats

Till sidans topp

Nätverk

CSR Sweden

CSR Sweden är ett företagsnätverk som fokuserar på företagens samhällsansvar och samhällsengagemang. Nätverkets främsta uppgifter är att inspirera företagen i arbetet med ansvarsfrågor och att främja diskussionen mellan näringsliv och politiker.

Gå till CSR Sweden

Till sidans topp

Fler tips och råd

Energi- och klimatrådgivningen

Energi- och klimatrådgivningen hjälper dig med opartiska och kostnadsfria tips och råd om hur du kan påverka din energianvändning och hur du ska göra för att påverka miljön så lite som möjligt. Du får bland annat råd om hur du kan minska din energianvändning, hur du kan spara pengar och samtidigt minska din miljö- och klimatpåverkan. Informationen är samordnad av Kommunförbundet Stockholms län.

Gå till Energi- och klimatrådgivningen

Energimyndigheten

På Energimyndighetens webbplats hittar du din kommunala energi- och klimatrådgivare. Du kan även få information om hur ditt företag kan effektivisera energianvändningen. Energimyndigheten stöttar också nya företag inom miljöteknik.

Gå till Energimyndighetens webbplats

Swedish Cleantech  webbplats för miljöteknik

Swedish Cleantech är den officiella samlingsplatsen för svensk kompetens och lösningar inom miljöteknikområdet. Du som är företagare inom miljöteknik har möjlighet att här registrera ditt företag och kostnadsfritt marknadsföra miljötekniklösningar till potentiella köpare och investerare nationellt och internationellt.

Gå till Swedish Cleantech

Läs mer

Mer om hållbart företagande

Se film och få konkreta tips för att komma igång med ditt hållbarhetsarbete.

Hjälpte den här informationen dig?

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp