Vad är en personuppgift?

Sidan blev senast uppdaterad:

Personuppgifter är all information som direkt eller indirekt kan knytas till en person som är i livet. Typiska personuppgifter är personnummer, namn och adress. Även foton på personer klassas som personuppgifter.

Ett organisationsnummer är en personuppgift om det handlar om en enskild firma. Registreringsnumret på en bil är en personuppgift om det går att knyta till en person, medan registreringsnumret på en firmabil som används av flera anställda, inte är en personuppgift.

I vissa fall räknas även olika slags elektroniska identiteter, som exempelvis ip-nummer, som personuppgifter om de kan kopplas till en viss person.

Film: Vad är en personuppgift?

Längd: 1:04

Till sidans topp

Känsliga uppgifter 

I dataskyddsförordningen skiljer man mellan vanliga personuppgifter och känsliga personuppgifter. Med känsliga personuppgifter menas bland annat uppgifter som avslöjar personens etniska ursprung, politiska åsikter, religionsåskådning eller sexuella läggning. Även uppgifter om personens hälsa och om personen tillhör en fackförening klassas som känsliga.

Det ställs strängare krav på företag som registrerar och hanterar känsliga personuppgifter. Företaget måste kunna visa att det har övertygande skäl för att få registrera sådana uppgifter och uppgifterna måste skyddas extra väl så att inga obehöriga kan komma åt dem.

Uppgifter om att en person misstänkts för brott eller har begått brott klassas inte som känsliga i lagens mening. Men även sådana uppgifter får bara registreras om företaget kan visa att det har starka skäl för det, som exempelvis att det behöver registrera uppgifterna för att kunna göra en brottsanmälan till polisen.

Läs mer om känsliga personuppgifter och uppgifter om brott (Datainspektionen)

Hjälpte den här informationen dig?

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp