Vad är en personuppgift?

Sidan blev senast uppdaterad:

Personuppgifter är all information som direkt eller indirekt kan knytas till en person som är i livet. Typiska personuppgifter är personnummer, namn och adress. Även foton på personer klassas som personuppgifter.

Ett organisationsnummer är en personuppgift om det handlar om en enskild firma. Registreringsnumret på en bil är en personuppgift om det går att knyta till en person, medan registreringsnumret på en firmabil som används av flera anställda, inte är en personuppgift.

I vissa fall räknas även olika slags elektroniska identiteter, som exempelvis ip-nummer, som personuppgifter om de kan kopplas till en viss person.

Läs mer om personuppgifter hos Integritetsskyddsmyndigheten (IMY)

Film: Vad är en personuppgift?

(Längd: 1:04 minuter.)

Kan du inte se filmen? Texten på den här sidan motsvarar innehållet.

Känsliga uppgifter 

I dataskyddsförordningen skiljer man mellan vanliga personuppgifter och känsliga personuppgifter. Med känsliga personuppgifter menas bland annat uppgifter som avslöjar personens etniska ursprung, politiska åsikter, religionsåskådning eller sexuella läggning. Även uppgifter om personens hälsa och om personen tillhör en fackförening klassas som känsliga.

Det ställs strängare krav på företag som registrerar och hanterar känsliga personuppgifter. Det är som huvudregel förbjudet att behandla känsliga personuppgifter, men det finns undantag. Företaget måste kunna visa att något av de undantag som räknas upp i dataskyddsförordningen för behandling av sådana personuppgifter är tillämpligt. Uppgifterna måste skyddas extra väl så att inga obehöriga kan komma åt dem.

Uppgifter om lagöverträdelser, exempelvis om att en person har begått brott, klassas inte som känsliga i dataskyddsförordningens mening, men anses ändå vara en kategori personuppgifter som förtjänar särskilt skydd. Enligt dataskyddsförordningen får endast myndigheter behandla sådana uppgifter. Företag får bara behandla sådana uppgifter om det finns stöd för sådan behandling i unionsrätt eller nationell rätt. Integritetsskyddsmyndigheten kan dock besluta att andra än myndigheter får behandla personuppgifter om lagöverträdelser.

Om känsliga personuppgifter och uppgifter om lagöverträdelser hos Integritetsskyddsmyndigheten, IMY

Hjälpte den här informationen dig?

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp