Verifikationer

Sidan blev senast uppdaterad:

Verifikationer är underlag som dokumenterar affärshändelser. Det kan också vara justeringar av bokföringen, till exempel en rättelse av en tidigare bokföringspost.

En verifikation kan vara en faktura, ett kvitto, ett skuldebrev, ett kontoutdrag eller annat underlag som innehåller information om affärshändelsen. Ett kontoutdrag måste kompletteras med underlag som visar vad transaktionen avser för att vara en verifikation, exempelvis "insättning av dagskassa".

Om du har många verifikationer att hålla reda på kan det vara bra att stämpla dem med ankomstdatum. Det underlättar när du ska sortera och bokföra dem.

För likartade affärshändelser är det tillåtet att använda en gemensam verifikation. Exempelvis kan den gemensamma verifikationen vid kontanthandel bestå av uppgifter som har sammanställts från en kassarapport.

För varje affärshändelse ska det finnas en verifikation

På verifikationen ska det finnas uppgifter om:

 • när verifikationen har upprättats
 • när affärshändelsen har ägt rum
 • vad affärshändelsen avser
 • vilket belopp det gäller
 • vilka köpare och säljare som är inblandade
 • vilka dokument som har legat till grund för affärshändelsen och var originalhandlingarna förvaras (om den inte finns bland verifikationerna)
 • verifikationsnummer eller något annat identifikationstecken samt andra uppgifter som är nödvändiga för att man ska kunna sammankoppla verifikationen med den bokförda händelsen.

För momsredovisningen krävs att ytterligare uppgifter finns på verifikationen, till exempel ska beloppet med moms vara specificerat och momsregistreringsnummer finnas.

Om det saknas underlag till en affärshändelse måste du själv skapa en verifikation med alla uppgifter som ska ingå. Ett sådant underlag kallas bokföringsorder. Det kan till exempel vara rättelse av en tidigare felaktig bokföring eller ett uttag från kassan till dig själv i enskild näringsverksamhet, så kallat "eget uttag".

Verifikationsnummer

Verifikationerna får ett verifikationsnummer (löpnummer) eller någon annan form av identifieringstecken när du bokför affärshändelsen.

Verifikationsnumret ska tydligt framgå på verifikationen och verifikationerna ska ordnas i löpnummerordning så att det är enkelt att följa bokföringen.

Spara räkenskaperna

Enligt bokföringslagen ska verifikationer och annan räkenskapsinformation sparas i minst sju år.

Vissa dokument bör dock sparas en längre tid, till exempel kvitton, fakturor och andra underlag som kan styrka anskaffningsutgiften för exempelvis fastigheter och förbättringsutgifter.

Redovisningsregler - hos Bokföringsnämnden

Kontantbranscher

Om du bedriver verksamhet inom en kontantbransch som till exempel:

 • butikshandel
 • restaurang
 • frisör
 • taxi
 • torg- eller marknadshandel

gäller inslag i kassaregister och taxameter som bokföring av de enskilda kontanta in- och utbetalningarna. Som gemensam verifikation över dagens försäljning krävs det att du bevarar både Z-dagrapporten och kassakontrollremsan som är två olika utskrifter ur kassaregistret.

Hjälpte den här informationen dig?

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp