Bokföringsexempel

Sidan blev senast uppdaterad:

Nedan följer några exempel på hur olika affärshändelser ska bokföras. Kontona är valda från BAS-kontoplanen.

Bokföringsexempel 1 – Kontant inköp av kontorsmaterial

Du köper in diverse kontorsmaterial för 500 kronor inklusive moms till företaget. Momsbeloppet är 100 kronor. Du betalar kontant.

Bokföringsexempel 1 – Kontant inköp av kontorsmaterial
    Debet Kredit
1910 Kassa   500 kr
2640 Ingående moms 100 kr  
6100 Kontorsmaterial 400 kr  
    500 kr 500 kr

Bokföringsexempel 2 – Bokföring enligt

faktureringsmetoden

Du har köpt in varor för 500 kronor inklusive moms till försäljning i din butik. Momsbeloppet är 100 kronor

Du har fått en faktura som förfaller till betalning om 30 dagar.

Bokföringsexempel 2 – Bokföring enligt faktureringsmetoden
    Debet Kredit
2440 Leverantörsskulder   500 kr
2640 Ingående moms 100 kr  
4010 Varuinköp 400 kr  
    500 kr 500 kr

30 dagar senare betalar du fakturan genom ditt bankkonto.

Bokföringsexempel 2 – Bokföring enligt faktureringsmetoden
    Debet Kredit
1930 Bank   500 kr
2440 Leverantörsskulder 500 kr  
    500 kr 500 kr

Bokföringsexempel 3 – Bokföring enligt kontantmetoden

Du har köpt in varor för 500 kronor inklusive moms till försäljning i din butik. Momsbeloppet är 100 kronor

Du har fått en faktura som nu har förfallit till betalning. Du betalar genom ditt bankkonto.

Bokföringsexempel 3 – Bokföring enligt kontantmetoden
    Debet Kredit
1930 Bank   500 kr
2640 Ingående moms 100 kr  
4010 Varuinköp 400 kr  
    500 kr 500 kr

 

Hjälpte den här informationen dig?

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp