Förbättra din likviditet

Sidan blev senast uppdaterad:

Likviditeten visar företagets förmåga att betala sina räkningar och andra utgifter. Man kan säga att medan resultatet visar skillnaden mellan intäkter och kostnader, visar likviditeten skillnaden mellan pengar som kommer in och pengar som går ut.

Förmågan att kunna sköta sina betalningar är livsviktig som företagare och man talar ofta om bra eller dålig likviditet. Här får du tips på vad du kan göra för att förbättra likviditeten i ditt företag.

Till sidans topp

Se över dina kostnader

Börja med att se över dina kostnader. Många gånger är det enklare att skala av kostnader än att sälja för mer för att få effekt på resultatet.

Till sidans topp

Fakturera så fort som möjligt

Fakturera varor och tjänster så fort som möjligt. Ändra betalningsvillkoren från exempelvis 30 dagar till 10 eller 14 dagar när du skriver nya avtal. Tänk också på att skicka betalningspåminnelse så fort en faktura har förfallit.

Om du har en stor leverans där slutleveransen ligger långt fram i tiden kan du be din kund betala en del av beloppet i förskott.

Till sidans topp

Gör en likviditetsbudget

Med vårt räkneverktyg kan du göra en enkel likviditetsbudget som du också kan exportera till excel.

Likviditetsbudget

Till sidans topp

Höj kontokrediten

Ett sätt att förbättra likviditeten är att höja företagets kontokredit. Men tänk på att det kostar att ha kredit och att du måste betala ränta. Dessutom är det olönsamt att ha en kontokredit som alltid är utnyttjad. Då är det bättre att ha motsvarande skuld som ett vanligt lån till lägre ränta.

Till sidans topp

Leasa inventarier

Utred gärna om det kan löna sig att hyra eller leasa inventarier istället för att äga dem. Leasing är i de flesta fall ett dyrare alternativ än köp, men kan vara intressant i uppstartsfasen och för exempelvis inventarier som du inte utnyttjar fullt ut. Var uppmärksam på eventuella bindningstider.

Till sidans topp

Förläng dina leverantörskrediter

Försök alltid förhandla fram bättre villkor med dina leverantörer. Om leverantören gärna vill sälja och själv har god likviditet kanske du kan förlänga kredittiden från 30 till 45, 60 eller 90 dagar. Du får dock räkna med att säljaren kompenserar genom att ta ut ett något högre pris.

Det kan också vara värt att försöka avtala med leverantörerna att de får betalt först när du har fått betalt från din kund.

Till sidans topp

Håll koll på din preliminärskatt

Om du får mindre intäkter än du tidigare har beräknat kan du lämna in en preliminär inkomstdeklaration med ändrade uppgifter, så att du inte behöver betala för hög preliminärskatt. Tänk på att du måste betala restskatt senare om du betalar för lite skatt under året.

Till sidans topp

Sälj av tillgångar

Att sälja tillgångar är ingen långsiktig lösning, men kan förbättra likviditeten på kort sikt.

Till sidans topp

Vänd dig till Kronofogden

Om du inte får betalt kan du vända dig till Kronofogden. Både för att få din fordran fastställd och för att få hjälp att få betalt.

Läs mer om att Få betalt på Kronofogdens webbplats

Information om hur du kan undvika ekonomiska problem som företagare får du i Kronofogdens Koll på läget.

Läs mer om Koll på läget på Kronofogdens webbplats

Hjälpte den här informationen dig?

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp