Årsredovisning för aktiebolag

Sidan blev senast uppdaterad:

Alla aktiebolag ska ta fram en årsredovisning och skicka in den till Bolagsverket. Det är både snabbare och enklare att skicka in din årsredovisning digitalt.

 1. Film: Årsredovisning för små aktiebolag
 2. Lämna in årsredovisningen digitalt
 3. Skicka till Bolagsverket
 4. Vilket regelverk gäller för ditt aktiebolags årsredovisning?
 5. Frågor och svar om årsredovisning
 6. K2-årsredovisning
 7. K3-årsredovisning
 8. Revisor

Film: Årsredovisning för små aktiebolag

Hur funkar det här med årsredovisning? I den här filmen går vi igenom vad du behöver göra i sex olika steg. (Längd: 4:03 minuter.)

Ta del av filmen Årsredovisning för små aktiebolag i textformat

Lämna in årsredovisningen digitalt

Aktiebolag som följer regelverket K2 och K3 kan skicka in årsredovisningen digitalt till Bolagsverket. Några av fördelarna är:

 • Det går snabbt att skicka in årsredovisningen.
 • Informationen hämtas direkt från företagets bokföringssystem. Det minskar risken för fel.
 • Du får direkt en kvittens på att årsredovisningen kommit in. 
 • Om årsredovisningen är fullständig så registreras den direkt.
 • Det bidrar till minskad miljöpåverkan eftersom du inte använder papper.

Du behöver en programvara som stöder digital inlämning för att kunna skicka in årsredovisningen digitalt till Bolagsverket.

Så här gör du

 1. Ladda upp årsredovisningen med den eventuella revisionsberättelsen. Det gör du direkt från din programvara som stöder digital inlämning.
 2. Bjud in den styrelseledamot eller verkställande direktör som ska skriva under. Du behöver personnummer och e-postadress till den du bjuder in.
 3. Skicka in årsredovisningen. Den du bjudit in loggar in med sin e-legitimation, skriver under fastställelseintyget och skickar in årsredovisningen. Klart!

När du skickar in årsredovisningen digitalt får du en bekräftelse på att den kommit in. Om årsredovisningen är fullständig registreras den direkt.

Läs mer om digital inlämning av årsredovisning på bolagsverket.se

Förutom årsredovisningen ska du även skicka in

 • fastställelseintyg
 • revisionsberättelse – om ditt bolag har krav på revisor
 • koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse – om ditt aktiebolag är ett moderbolag i en större koncern.

Skicka till Bolagsverket

Alla aktiebolag ska ta fram en årsredovisning och skicka in den till Bolagsverket. När årsstämman har fastställt balans- och resultaträkningen har du en månad på dig att skicka in årsredovisningen till Bolagsverket. Det innebär att årsredovisningen ska finnas hos Bolagsverket senast sju månader efter räkenskapsårets slut. Du kan välja att skicka din årsredovisning med posten eller lämna in den digitalt till Bolagsverket.

Vilket regelverk gäller för ditt aktiebolags årsredovisning?

Om ditt aktiebolag räknas som ett mindre företag kan du välja att ta fram årsredovisningen enligt de förenklade K2-reglerna istället för huvudregelverket, som är K3. För större aktiebolag finns inte möjligheten att välja. Större aktiebolag ska alltid ta fram årsredovisningen enligt huvudregelverket K3.

Vad räknas som större företag?

Med större företag menas sådana företag som uppfyller minst två av följande kriterier två år i rad (samma kriterier):

 • Medelantalet anställda har under vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 50.
 • Balansomslutningen har för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 40 miljoner kronor.
 • Nettoomsättningen i företaget har för vart och ett av de senaste två räkenskapsåren uppgått till mer än 80 miljoner kronor.

Övriga företag räknas som mindre företag. Noterade företag anses alltid som större företag. I de flesta fall ska även kreditinstitut, värdepappersbolag och försäkringsföretag tillämpa reglerna för större företag.

Frågor och svar om årsredovisning

Ska du lämna in din årsredovisning men är osäker på vad som gäller för just ditt företag?

Läs svar på de vanligaste frågorna om årsredovisning

K2-årsredovisning

Aktiebolag som räknas som mindre kan välja att ta fram årsredovisningen enligt det förenklade K2-regelverket. När du väljer att ta fram årsredovisningen enligt K2-reglerna måste du följa samtliga regler. Du kan inte välja att tillämpa andra råd än de som beskrivs i vägledningen.

För räkenskapsår som påbörjas efter den 31 december 2015 tillämpas K2 Årsredovisning i mindre företag i stället för K2 Årsredovisning i mindre aktiebolag.

Läs om K2-regelverket på Bokföringsnämndens webbplats

Det här ska ingå i K2-årsredovisningen

 • Förvaltningsberättelse 
 • Resultaträkning
 • Balansräkning
 • Noter som kompletterar informationen i balans- och resultaträkningen.

K3-årsredovisning

Om du tar fram en årsredovisning enligt K3-regelverket ska regelverket tillämpas i sin helhet. Det gäller oavsett om du frivilligt har valt att tillämpa K3 eller om det är tvingande för ditt aktiebolag.

Läs om K3-regelverket på Bokföringsnämndens webbplats

Det här ska ingå i K3-årsredovisningen

 • Förvaltningsberättelse
 • Resultaträkning 
 • Balansräkning 
 • Noter (som kompletterar informationen i balans- och resultaträkningen).
 • Rapport över årets förändring i eget kapital (kan lämnas som tilläggsupplysning).

Om ditt aktiebolag räknas som större måste det i årsredovisningen även ingå en kassaflödesanalys. För mindre aktiebolag är den frivillig.

Revisor

Mindre aktiebolag kan välja att inte ha revisor. Men om ditt aktiebolag uppfyller minst två av följande kriterier ska det ha en kvalificerad revisor:

 • Fler än 3 anställda (i medeltal).
 • Mer än 1,5 miljoner kronor i balansomslutning.
 • Mer än 3 miljoner kronor i nettoomsättning.

Ett och samma kriterium ska ha varit uppfyllt under två år i rad. Detta innebär att nystartade bolag inte omfattas av revisionsplikt under de första två åren.

Om aktiebolaget inte har någon revisor registrerad vid räkenskapsårets slut och bolaget inte måste ha revisor enligt lag eller bolagsordning, så behövs ingen revisionsberättelse.

Läs mer om årsredovisning i aktiebolag på Bolagsverket.se 

Hjälpte den här informationen dig?

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp