Årsredovisning för aktiebolag

Sidan blev senast uppdaterad:

Alla aktiebolag ska avsluta den löpande bokföringen med en årsredovisning och skicka in den till Bolagsverket. Det är både snabbare och enklare att skicka in din årsredovisning digitalt.

 1. Film: Årsredovisning för små aktiebolag
 2. Lämna in årsredovisningen till Bolagsverket
 3. Lämna in årsredovisningen digitalt
 4. Vilket regelverk gäller för ditt aktiebolags årsredovisning?
 5. Frågor och svar om årsredovisning
 6. Årsredovisning enligt K2
 7. Årsredovisning enligt K3
 8. Revisor
 9. Externa länkar
 10.  

Film: Årsredovisning för små aktiebolag

Hur funkar det här med årsredovisning? I den här filmen går vi igenom vad du behöver göra i sex olika steg. (Längd: 4:03 minuter.)

Ta del av filmen Årsredovisning för små aktiebolag i textformat

Lämna årsredovisningen till Bolagsverket

Alla aktiebolag ska ta fram en årsredovisning och lämna in den till Bolagsverket. När årsstämman har fastställt balans- och resultaträkningen har du en månad på dig att lämna in årsredovisningen till Bolagsverket. Det innebär att årsredovisningen ska finnas hos Bolagsverket senast sju månader efter räkenskapsårets slut. Du kan välja att lämna in din årsredovisning digitalt till Bolagsverket eller skicka den med posten.

Lämna in årsredovisningen digitalt

Aktiebolag som följer regelverket K2 eller K3 kan skicka in årsredovisningen digitalt till Bolagsverket. Några av fördelarna är:

 • Det går snabbt att skicka in årsredovisningen.
 • Informationen hämtas direkt från företagets bokföringssystem. Det minskar risken för fel.
 • Du får direkt en kvittens på att årsredovisningen kommit in. 
 • Om årsredovisningen är fullständig så registreras den direkt.
 • Det bidrar till minskad miljöpåverkan eftersom du inte använder papper.

Du behöver en programvara som stöder digital inlämning för att kunna skicka in årsredovisningen digitalt till Bolagsverket.

Så här gör du

 1. Ladda upp årsredovisningen med den eventuella revisionsberättelsen. Det gör du direkt från din programvara som stöder digital inlämning.
 2. Bjud in den styrelseledamot eller verkställande direktör som ska skriva under. Du behöver personnummer och e-postadress till den du bjuder in.
 3. Skicka in årsredovisningen. Den du bjudit in loggar in med sin e-legitimation, skriver under fastställelseintyget och skickar in årsredovisningen. Du gör allt digitalt och ska inte skicka något på papper. Klart! 

När du skickar in årsredovisningen digitalt får du en bekräftelse på att den kommit in. Om årsredovisningen är fullständig registreras den direkt.

Läs mer om delar och bilagor i årsredovisningen på Bolagsverkets webbplats

Förutom årsredovisningen ska du även skicka in

 • fastställelseintyg
 • revisionsberättelse – om ditt bolag har krav på revisor
 • koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse – om ditt aktiebolag är ett moderbolag i en större koncern.

Film: Skicka in årsredovisningen digitalt

I den här filmen tar vi upp vad du behöver göra för att skicka in din årsredovisning digitalt.

 

Vad räknas som större företag?

Med större företag menas sådana företag som uppfyller minst två av följande kriterier två år i rad (samma kriterier):

 • Medelantalet anställda har under vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 50.
 • Balansomslutningen har för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 40 miljoner kronor.
 • Nettoomsättningen i företaget har för vart och ett av de senaste två räkenskapsåren uppgått till mer än 80 miljoner kronor.

Övriga företag räknas som mindre företag. Noterade företag anses alltid som större företag. I de flesta fall ska även kreditinstitut, värdepappersbolag och försäkringsföretag tillämpa reglerna för större företag.

Frågor och svar om årsredovisning

Ska du lämna in din årsredovisning men är osäker på vad som gäller för just ditt företag?

Läs svar på de vanligaste frågorna om årsredovisning

Årsredovisning enligt K2

Aktiebolag som räknas som mindre kan välja att upprätta årsredovisningen enligt det förenklade K2-regelverket.

K2-regelverket på Bokföringsnämndens webbplats

Det här ska ingå i årsredovisningen:

 • Förvaltningsberättelse 
 • Resultaträkning
 • Balansräkning
 • Noter som kompletterar informationen i balans- och resultaträkningen.

Årsredovisning enligt K3

K3-regelverket är huvudregelverket för årsredovisningar. Större aktiebolag måste tillämpa K3. Mindre aktiebolag kan i stället välja att tillämpa K2. 

K3-regelverket på Bokföringsnämndens webbplats

Det här ska ingå i årsredovisningen:

 • Förvaltningsberättelse
 • Resultaträkning 
 • Balansräkning 
 • Noter som kompletterar informationen i balans- och resultaträkningen.

Om ditt aktiebolag räknas som större måste det i årsredovisningen även ingå en kassaflödesanalys. För mindre aktiebolag är den frivillig.

Revisor

De minsta aktiebolagen kan välja att inte ha revisor. Men om ditt aktiebolag uppfyller minst två av följande kriterier ska det ha en kvalificerad revisor:

 • Fler än 3 anställda (i medeltal).
 • Mer än 1,5 miljoner kronor i balansomslutning.
 • Mer än 3 miljoner kronor i nettoomsättning.

Ett och samma kriterium ska ha varit uppfyllt under två år i rad. Detta innebär att nystartade bolag inte omfattas av revisionsplikt under de första två åren. Om aktiebolaget inte har någon revisor registrerad vid räkenskapsårets slut och bolaget inte måste ha revisor enligt lag eller bolagsordning, så behövs ingen revisionsberättelse.

Läs mer om årsredovisning i aktiebolag på Bolagsverket.se 

Externa länkar

Läs om Aktiebolag på Bokföringsnämndens webbplats
Att föra bok på Bokföringsnämndens webbplats

Hjälpte den här informationen dig?

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp