Bokföring

Alla affärshändelser i företaget ska bokföras enligt bokföringslagen. Det som kännetecknar en affärshändelse är att den förändrar företagets ställning och/eller resultat.

Sidan blev senast uppdaterad:

Exempel på affärshändelser är

  • in- och utbetalningar från kassa, bank och andra konton
  • förändringar av fordringar och skulder
  • överföringar mellan konton
  • beslut om bokslutsdispositioner
  • egna insättningar och uttag
  • varor och tjänster som köps och säljs
  • löner som betalas
  • inventarier som köps in.

Affärshändelser dokumenteras genom verifikationer, som exempelvis fakturor, kvitton, skuldebrev, kontoutdrag och andra underlag som innehåller information om affärshändelsen.

Läs mer om bokföring på Bokföringsnämndens webbplats
Läs mer om bokföring på Skatteverkets webbplats

Till sidans topp

Den löpande bokföringen   

Grundbokföring och huvudbokföring

De olika affärshändelserna ska bokföras så att de kan presenteras i den ordning som de har registrerats (grundbokföring) samt i en systematisk ordning (huvudbokföring). Detta innebär följande:

  • Grundbokföring, som innebär att du dag för dag bokför alla affärshändelser.
  • Huvudbokföring, som innebär att du delar upp affärshändelser på olika konton. På så vis får du en systematisk översikt över företagets ställning och resultat, så att företagets utveckling kan följas löpande.

Det är inget som hindrar att du gör grund- och huvudbokföringen samtidigt, exempelvis genom att du registrerar alla verifikationer i ett bokföringsprogram.

Till sidans topp

Film: Om bokföring

I filmen går vi igenom vanliga frågor som företagare ställer till Skatteverket om bokföring. Längd: 4:53 minuter.

Till sidans topp

Vad gäller för digitala kvitton och fakturor? 

Du ska alltid spara kvittot, verifikationen eller fakturan i den form som företaget tog emot det. Får du exempelvis ett papperskvitto ska du alltid spara papperskopian, får du kvittot eller fakturan digitalt på mejl ska du spara den i digital form, till exempel på datorns hårddisk.  

Podcast: Bokföring digitalt

Lyssna på intervju med Elin Oldin.

Till sidans topp

Frågor och svar om bokföring

Här finns svaren på de vanligaste frågorna om bokföring.

Hjälpte den här informationen dig?

Ja Nej

Tack för din återkoppling!

Berätta gärna vad du tycker om sidan. Dina synpunkter hjälper oss att förbättra verksamt.se.