Bokföring för dina affärshändelser

Sidan blev senast uppdaterad:

När du bokför så för du anteckningar över alla dina affärshändelser i företaget. Enligt bokföringslagen måste du bokföra alla dina affärshändelser, och det finns olika program du kan välja till din hjälp.

Film: Introduktion till Bokföringsnämndens 13 filmer om bokföring

Bokföringsnämnden har tagit fram en serie med 13 filmer där du får veta allt du behöver för att lyckas med din bokföring. (Längd: 1:24 minuter.)

Ta del av filmen Introduktion till Bokföringsnämndens 13 filmer om bokföringens i textformat

Vad är en affärshändelse?

Det som kännetecknar en affärshändelse är att den förändrar företagets ställning och/eller resultat.

Exempel på affärshändelser är

  • in- och utbetalningar från kassa, bank och andra konton
  • förändringar av fordringar och skulder
  • överföringar mellan konton
  • beslut om bokslutsdispositioner
  • egna insättningar och uttag
  • varor och tjänster som köps och säljs
  • löner som betalas
  • inventarier som köps in.

Affärshändelser dokumenteras genom verifikationer, som exempelvis fakturor, kvitton, skuldebrev, kontoutdrag och andra underlag som innehåller information om affärshändelsen.

Till sidan om Verifikationer

Om bokföring hos Bokföringsnämnden
Om bokföring hos Skatteverket

Den löpande bokföringen

Grundbokföring och huvudbokföring

De olika affärshändelserna ska bokföras så att de kan presenteras i den ordning som de har registrerats (grundbokföring) samt i en systematisk ordning (huvudbokföring). Detta innebär följande:

  • Grundbokföring, som innebär att du dag för dag bokför alla affärshändelser.
  • Huvudbokföring, som innebär att du delar upp affärshändelser på olika konton. På så vis får du en systematisk översikt över företagets ställning och resultat, så att företagets utveckling kan följas löpande.

Det är inget som hindrar att du gör grund- och huvudbokföringen samtidigt, exempelvis genom att du registrerar alla verifikationer i ett bokföringsprogram.

Om löpande bokföring på sidan Löpande bokföring

Att tänka på när du bokför digitalt

Det finns många fördelar med att börja administrera ditt företag digitalt, det är ofta både billigare och enklare. När du ska börja bokföra med hjälp av datorn så är det bäst att använda ett program från någon av de programvaruleverantörer som finns på marknaden. Med dagens digitala bokföringsprogram kan du få en helhetslösning för både bokföring, fakturering, stöd för att skicka in din årsredovisning digitalt och kopplingar till din bank. Du kan också få automatiska påminnelser om någon inte har betalat en faktura, eller om du själv glömt att skicka en faktura för ett utfört arbete. 

Tänk på att bokföringen måste vara i bestämd form. Det innebär att det som bokförts inte ska kunna raderas eller på annat sätt göras oläsligt i efterhand. Därför kan du inte använda ett kalkylprogram som till exempel Excel.

Vad gäller för digitala kvitton och fakturor? 

Du ska alltid spara kvittot, verifikationen eller fakturan i den form som företaget tog emot det. Får du exempelvis ett papperskvitto ska du alltid spara papperskopian, får du kvittot eller fakturan digitalt på mejl ska du spara den i digital form, till exempel på datorns hårddisk.  

Arkivering

Enligt bokföringslagen måste du arkivera din bokföring i minst sju år. Vissa dokument kan du behöva ha kvar ännu längre, till exempel dokument som innehåller information om förvärv av fastigheter.

Du bör alltid spara kvitton, verifieringar och fakturor i samma form som du mottog dem. Om du till exempel får ett papperskvitto, bör du spara papperskvittot. Om du får ett digitalt kvitto eller en faktura via e-post kan du spara dem i digital form.

Arkivering av räkenskapsinformation i Bokföringslagen hos riksdagen

Podcast: Bokföring digitalt

Lyssna på intervju med Elin Oldin. (Längd: 23:23 minuter.)

Textad sammanfattning av poddavsnittet Bokföring digitalt

Frågor och svar om bokföring

I verksamt.se:s FAQ finns svaren på de vanligaste frågorna om bokföring

Hjälpte den här informationen dig?

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp