Bokföring av dina affärshändelser

Sidan blev senast uppdaterad:

När du bokför så registrerar du alla företagets affärshändelser. Enligt bokföringslagen måste du bokföra alla dina affärshändelser och det finns olika program du kan välja till din hjälp.

Film: Introduktion till Bokföringsnämndens 13 filmer om bokföring

Bokföringsnämnden har tagit fram en serie med 13 filmer som kortfattat beskriver det du behöver veta för att lyckas med din bokföring. (Längd: 1:24 minuter.)

Ta del av filmen Introduktion till Bokföringsnämndens 13 filmer om bokföringens i textformat

Mer detaljerad information om bland annat bokföring finns i Bokföringsnämndens handledning Att Föra Bok

Bokför digitalt!

Det finns många fördelar med att börja administrera ditt företag digitalt, det är ofta både billigare och enklare. När du ska börja bokföra med hjälp av datorn så är det bäst att använda ett program från någon av de programvaruleverantörer som finns på marknaden. Med ett bokföringsprogram kan du få en helhetslösning för bokföring, fakturering, stöd för att skicka in din årsredovisning digitalt och kopplingar till din bank. Du kan också få automatiska påminnelser om någon inte har betalat en faktura, eller om du själv glömt att skicka en faktura för ett utfört arbete. 

Tänk på att bokföringen måste göras på ett varaktigt sätt. Det innebär att det som bokförts inte ska kunna raderas eller på annat sätt göras oläsligt i efterhand. Därför kan du inte använda ett kalkylprogram som till exempel Excel.

Vad gäller för kvitton och fakturor? 

Du ska alltid spara kvittot eller fakturan i den form som företaget tog emot det. Får du exempelvis ett papperskvitto ska du spara det i pappersform. Får du kvitton eller fakturor digitalt på mejl ska du spara dem i digital form, till exempel på datorns hårddisk. Du får fotografera eller skanna ett papperskvitto eller en pappersfaktura och använda den digitala kopian ditt bokföringsprogram. Du får också skriva ut en digital faktura och spara på papper. I båda fallen måste du då spara kvittot eller fakturan i den ursprungliga formen de första tre åren.

Vad är en affärshändelse?

Affärshändelser är allt som påverkar ekonomin i verksamheten – en förändring av en tillgång eller skuld eller en åtgärd som orsakar en kostnad eller ger en intäkt. 

Exempel på affärshändelser är

  • in- och utbetalningar från kassa, bank och andra konton
  • förändringar av fordringar och skulder
  • överföringar mellan konton
  • egna insättningar och uttag
  • köp och försäljning av varor och tjänster
  • utbetalning av löner
  • inköp av inventarier.

Affärshändelser dokumenteras genom verifikationer som exempelvis fakturor, kvitton, skuldebrev, kontoutdrag och andra underlag som innehåller information om affärshändelsen.

Till sidan om Verifikationer

Frågor och svar om bokföring hos Bokföringsnämnden
Om bokföring hos Skatteverket

Den löpande bokföringen

De olika affärshändelserna ska bokföras löpande. 

Om löpande bokföring på sidan Löpande bokföring

Arkivering

Enligt bokföringslagen måste du arkivera din bokföring i sju år. Vissa dokument kan du behöva ha kvar ännu längre, till exempel dokument som innehåller information om förvärv av fastigheter.

Arkivering av räkenskapsinformation i Bokföringslagen hos riksdagen

Frågor och svar om bokföring

I verksamt.se:s FAQ finns svaren på de vanligaste frågorna om bokföring

Hjälpte den här informationen dig?

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp