Bokföring

Alla affärshändelser i företaget ska bokföras enligt bokföringslagen. Det som kännetecknar en affärshändelse är att den förändrar företagets ställning och/eller resultat.

Sidan blev senast uppdaterad:

Exempel på affärshändelser är

  • in- och utbetalningar från kassa, bank och andra konton
  • förändringar av fordringar och skulder
  • överföringar mellan konton
  • beslut om bokslutsdispositioner
  • egna insättningar och uttag
  • varor och tjänster som köps och säljs
  • löner som betalas
  • inventarier som köps in.

Affärshändelser dokumenteras genom verifikationer, som exempelvis fakturor, kvitton, skuldebrev, kontoutdrag och andra underlag som innehåller information om affärshändelsen.

Du hittar mer information om bokföring på Bokföringsnämndens och Skatteverkets webbplatser.

Till sidans topp

Den löpande bokföringen   

Grundbokföring och huvudbokföring

De olika affärshändelserna ska bokföras så att de kan presenteras i den ordning som de har registrerats (grundbokföring) samt i en systematisk ordning (huvudbokföring). Detta innebär följande:

  • Grundbokföring, som innebär att du dag för dag bokför alla affärshändelser.
  • Huvudbokföring, som innebär att du delar upp affärshändelser på olika konton. På så vis får du en systematisk översikt över företagets ställning och resultat, så att företagets utveckling kan följas löpande.

Det är inget som hindrar att du gör grund- och huvudbokföringen samtidigt, exempelvis genom att du registrerar alla verifikationer i ett bokföringsprogram.

Till sidans topp

Film: Om bokföring

I filmen går vi igenom vanliga frågor som företagare ställer till Skatteverket om bokföring. Längd: 4:53 minuter.

Hjälpte den här informationen dig?

Ja Nej

Tack för din återkoppling!

Berätta gärna vad du tycker om sidan. Dina synpunkter hjälper oss att förbättra verksamt.se.