Bokföring

Sidan blev senast uppdaterad:

Alla affärshändelser i företaget ska bokföras enligt bokföringslagen. Det som kännetecknar en affärshändelse är att den förändrar företagets ställning och/eller resultat.

Exempel på affärshändelser är

  • in- och utbetalningar från kassa, bank och andra konton
  • förändringar av fordringar och skulder
  • överföringar mellan konton
  • beslut om bokslutsdispositioner
  • egna insättningar och uttag
  • varor och tjänster som köps och säljs
  • löner som betalas
  • inventarier som köps in.

Affärshändelser dokumenteras genom verifikationer, som exempelvis fakturor, kvitton, skuldebrev, kontoutdrag och andra underlag som innehåller information om affärshändelsen.

Läs mer om bokföring på Bokföringsnämndens webbplats
Läs mer om bokföring på Skatteverkets webbplats

Till sidans topp

Den löpande bokföringen   

Grundbokföring och huvudbokföring

De olika affärshändelserna ska bokföras så att de kan presenteras i den ordning som de har registrerats (grundbokföring) samt i en systematisk ordning (huvudbokföring). Detta innebär följande:

  • Grundbokföring, som innebär att du dag för dag bokför alla affärshändelser.
  • Huvudbokföring, som innebär att du delar upp affärshändelser på olika konton. På så vis får du en systematisk översikt över företagets ställning och resultat, så att företagets utveckling kan följas löpande.

Det är inget som hindrar att du gör grund- och huvudbokföringen samtidigt, exempelvis genom att du registrerar alla verifikationer i ett bokföringsprogram.

Till sidans topp

Film: Om bokföring

I filmen går vi igenom vanliga frågor som företagare ställer till Skatteverket om bokföring. Längd: 4:53 minuter.

Klicka här för att ta del av filmens innehåll i textformat

Till sidans topp

Att tänka på när du bokför digitalt

Det finns många fördelar med att börja administrera ditt företag digitalt, det är ofta både billigare och enklare. När du ska börja bokföra med hjälp av datorn så är det bäst att använda ett program från någon av de programvaruleverantörer som finns på marknaden. Med dagens digitala bokföringsprogram kan du få en helhetslösning för både bokföring, fakturering, stöd för att skicka in din årsredovisning digitalt och kopplingar till din bank. Du kan också få automatiska påminnelser om någon inte har betalat en faktura, eller om du själv glömt att skicka en faktura för ett utfört arbete. 

Tänk på att bokföringen måste vara i bestämd form. Det innebär att det som bokförts inte ska kunna raderas eller på annat sätt göras oläsligt i efterhand. Därför kan du inte använda ett kalkylprogram som till exempel Excel. 

Till sidans topp

Vad gäller för digitala kvitton och fakturor? 

Du ska alltid spara kvittot, verifikationen eller fakturan i den form som företaget tog emot det. Får du exempelvis ett papperskvitto ska du alltid spara papperskopian, får du kvittot eller fakturan digitalt på mejl ska du spara den i digital form, till exempel på datorns hårddisk.  

Podcast: Bokföring digitalt

Lyssna på intervju med Elin Oldin.

Till sidans topp

Frågor och svar om bokföring

Här finns svaren på de vanligaste frågorna om bokföring.

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för din återkoppling!

Berätta gärna vad du tycker om sidan. Dina synpunkter hjälper oss att förbättra verksamt.se.

Behandling av personuppgifter

När du fyller i formuläret sparas de personuppgifter du lämnar hos Bolagsverket. Bolagsverket ansvarar för dessa uppgifter. Vi sparar uppgifterna för att vi ska kunna kontakta dig. Uppgifterna används inte för något annat ändamål.

Mer om personuppgifter, om dina rättigheter och hur du kan klaga

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp