Årsbokslut för enskild näringsverksamhet

Sidan blev senast uppdaterad:

Som enskild näringsidkare ska du normalt avsluta den löpande bokföringen med ett förenklat årsbokslut eller ett vanligt årsbokslut.

Förenklat årsbokslut

Du som har en omsättning på högst tre miljoner kronor får upprätta ett förenklat årsbokslut enligt det så kallade K1-regelverket. Om omsättningen är högre måste du upprätta ett vanligt årsbokslut.

Det här ska ingå i ett förenklat årsbokslut:

  • En balansräkning som visar företagets ekonomiska ställning med tillgångar, skulder och eget kapital på räkenskapsårets sista dag.
  • En resultaträkning som visar det gångna räkenskapsårets intäkter, kostnader och resultat.

Reglerna om förenklat årsbokslut finns i Bokföringsnämndens vägledning K1 för enskilda näringsidkare. Vägledningen innehåller även instruktioner om vad som ska bokföras i företaget. K1-reglerna beskrivs och förklaras på ett enkelt sätt i Skatteverkets broschyr Bokföring, bokslut och deklaration del 1. 

Du kan upprätta ditt förenklade årsbokslut genom att använda Skatteverkets e-tjänst Förenklat årsbokslut. Då kan du enkelt hämta uppgifterna från e-tjänsten till din deklaration. Du kan också göra ditt årsbokslut i ett redovisningsprogram eller på papper.

Bokföring, bokslut och deklaration del 1, SKV 282, på Skatteverkets webbplats
Vägledningen K1 för enskilda näringsidkare på Bokföringsnämndens webbplats

Film: Förenklat årsbokslut hos Skatteveverket

Använd Skatteverkets e-tjänst för att göra ett förenklat årsbokslut

Ladda ner blankett SKV 2150 Förenklat årsbokslut från Skatteverkets webbplats

Skatteverkets webbseminarier om att avsluta bokföringen inför deklarationen 

Om du inte upprättar förenklat årsbokslut

Om din omsättning är högre än tre miljoner kronor per år måste du upprätta ett vanligt årsbokslut enligt Bokföringsnämndens K-regelverk Årsbokslut. Du kan också välja att  upprätta ett vanligt årsbokslut, även om din verksamhet har lägre omsättning än tre miljoner kronor.

Ett vanligt årsbokslut ska bestå av:

  • En balansräkning som visar företagets ställning med tillgångar, skulder och eget kapital på räkenskapsårets sista dag.
  • En resultaträkning som visar det gångna räkenskapsårets intäkter, kostnader och resultat.
  • Tilläggsupplysningar till balans- och resultaträkningen.

Vägledningen Årsbokslut på Bokföringsnämndens webbplats

Årsredovisning

I sällsynta fall måste du som är enskild näringsidkare upprätta en årsredovisning. Det gäller om ditt företag räknas som större. Det är dock ytterst få enskilda firmor som är så stora. . Årsredovisningen ska upprättas enligt Bokföringsnämndens K3-regelverk. 

Läs om vad som räknas som större företag på sidan Aktiebolag

Normalt inget krav på revisor

En enskild näringsidkare behöver normalt inte ha någon revisor. Endast om din verksamhet räknas som större och du måste upprätta årsredovisning finns krav på revision. 

Bokföringsnämnden har samlat information om bokföringsskyldighet, bokföring, årsbokslut och årsredovisning för enskilda näringsidkare.

Mer om enskild näringsverksamhet

Skatter och avgifter

För dig som driver enskild näringsverksamhet ingår preliminärt beräknad inkomstskatt och egenavgifter i F-skatten som du betalar in varje månad på skattekontot.

Hjälpte den här informationen dig?

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp