Årsbokslut och redovisning för enskild näringsverksamhet

Sidan blev senast uppdaterad:

Som enskild näringsidkare ska du avsluta den löpande bokföringen med ett förenklat årsbokslut, ett vanligt årsbokslut eller med en årsredovisning.

Förenklat årsbokslut

Du som har en omsättning på högst tre miljoner kronor får upprätta ett förenklat årsbokslut enligt det så kallade K1-regelverket. Om omsättningen är högre måste du upprätta ett vanligt årsbokslut.

Det här ska ingå i ett förenklat årsbokslut

  • En balansräkning som visar företagets ekonomiska ställning med tillgångar, skulder och eget kapital på räkenskapsårets sista dag.
  • En resultaträkning som visar det gångna räkenskapsårets intäkter, kostnader och resultat.

Vägledning för Bokföringsnämndens K1-regelverk visar hur enskilda firmor ska upprätta ett förenklat årsbokslut. Den innehåller även instruktioner om vad som ska bokföras i företaget. Du kan upprätta ditt förenklade årsbokslut genom att använda Skatteverkets e-tjänst Förenklat årsbokslut. Då kan du enkelt hämta uppgifterna från e-tjänsten till din deklaration. Du kan också göra ditt årsbokslut i ett redovisningsprogram eller på papper.

Film: Förenklat årsbokslut hos Skatteveverket

Använd Skatteverkets e-tjänst för att göra ett förenklat årsbokslut

Läs vägledning för K1-regelverk på Bokföringsnämndens webbplats

Ladda ner blankett SKV 2150 Förenklat årsbokslut från Skatteverkets webbplats

Om du inte upprättar förenklat årsbokslut

Om din omsättning är högre än tre miljoner kronor per år måste du upprätta ett vanligt årsbokslut enligt bokföringslagen och annan normgivning från Bokföringsnämnden. Du kan också välja att frivilligt upprätta ett vanligt årsbokslut, även om din verksamhet har lägre årsomsättning än tre miljoner kronor.

Ett vanligt årsbokslut består av:

  • En balansräkning som visar företagets ställning med tillgångar, skulder och eget kapital på räkenskapsårets sista dag.
  • En resultaträkning som visar det gångna räkenskapsårets intäkter, kostnader och resultat.
  • Tilläggsupplysningar till balans- och resultaträkningen.

Årsredovisning

I sällsynta fall måste du som är enskild näringsidkare upprätta en årsredovisning enligt K3-regelverket, om ditt företag räknas som större. Det är dock ytterst få enskilda firmor som är så stora.

Läs om vad som räknas som större företag på sidan Aktiebolag

Normalt inget krav på revisor

En enskild näringsidkare behöver normalt inte ha någon revisor. Endast om din verksamhet räknas som större och du måste upprätta årsredovisning finns krav på revision.

Skatteverkets broschyr Bokföring, bokslut och deklaration finns i två delar och vänder sig till dig som enskild näringsidkare.

Mer om enskild näringsverksamhet

Skatter och avgifter

För dig som driver enskild näringsverksamhet ingår preliminärt beräknad inkomstskatt och egenavgifter i F-skatten som du betalar in varje månad på skattekontot.

Hjälpte den här informationen dig?

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp