Årsredovisning för bostadsrättsföreningar

Sidan blev senast uppdaterad:

En bostadsrättsförening ska alltid upprätta årsredovisning och ha revisor.

Bostadsrättsföreningar ska alltid upprätta årsredovisning och ha revisor. Revisorn ska ha den insikt och erfarenhet av redovisning och ekonomiska förhållanden som krävs för att kunna genomföra en god revision. Om föreningen räknas som stor måste den ha en godkänd eller auktoriserad revisor.

Årsredovisningen ska upprättas enligt något av Bokföringsnämndens K-regelverk. En bostadsrättsförening som räknas som en stor förening ska upprätta årsredovisning enligt huvudregelverket K3 och skicka in årsredovisningen till Bolagsverket. Bostadsrättsföreningen räknas som stor om den når upp till mer än ett av följande villkor två år i rad (samma villkor)

 • Mer än 50 anställda i medeltal.
 • Mer än 40 miljoner kronor i redovisad balansomslutning.
 • Mer än 80 miljoner kronor i redovisad nettoomsättning.

Om föreningen uppfyller mer än ett av villkoren ovan måste den också ha en auktoriserad revisor. Det finns dock nästan ingen bostadsrättsförening som är så stor.

En mindre bostadsrättsförening är normalt inte skyldig att skicka in sin årsredovisning till Bolagsverket, men kan få ett föreläggande från myndigheten om att göra det. En mindre förening kan välja att upprätta årsredovisning enligt de förenklade K2-reglerna i stället för huvudregelverket K3.

Årsredovisning enligt K2

Bostadsrättsföreningar som räknas som mindre kan välja att upprätta årsredovisningen enligt det förenklade K2-regelverket.

K2-regelverket på Bokföringsnämndens webbplats

Det här ska ingå i årsredovisningen:

 • Förvaltningsberättelse
 • Resultaträkning 
 • Balansräkning 
 • Kassaflödesanalys (gäller årsredovisningar som upprättas för räkenskapsår som inleds 1 januari 2023 eller senare) 
 • Noter som kompletterar informationen i balans- och resultaträkningen.

Årsredovisning enligt K3

K3-regelverket är huvudregelverket för årsredovisningar. Större föreningar måste tillämpa K3. Mindre föreningar kan i stället välja att tillämpa K2.

K3-regelverket på Bokföringsnämndens webbplats

Det här ska ingå i årsredovisningen:

 • Förvaltningsberättelse 
 • Resultaträkning 
 • Balansräkning 
 • Kassaflödesanalys (för mindre bostadsrättsföreningar måste en kassaflödesanalys ingå i årsredovisningen som upprättas för ett räkenskapsår som inleds 1 januari 2023 eller senare)
 • Noter som kompletterar informationen i balans- och resultaträkningen.

Externa länkar

Bostadsrättsföreningar på Bokföringsnämndens webbplats

Att föra bok på Bokföringsnämndens webbplats 

Hjälpte den här informationen dig?

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp