Årsredovisning för ekonomisk förening

Sidan blev senast uppdaterad:

En ekonomisk förening ska alltid upprätta årsredovisning och ha revisor.

Årsredovisningen ska upprättas enligt något av Bokföringsnämndens K-regelverk. Om föreningen räknas som mindre kan ni välja att upprätta årsredovisning enligt de förenklade K2-reglerna i stället för huvudregelverket K3.

För större föreningar finns inte möjlighet att välja, utan de måste upprätta årsredovisningen enligt huvudregelverket K3. 

Större företag

Med större företag menas bland annat ekonomiska föreningar som uppfyller mer än ett av de följande villkor två år i rad (samma villkor):

 • Mer än 50 anställda i medeltal.
 • Mer än 40 miljoner kronor i redovisad balansomslutning. 
 • Mer än 80 miljoner kronor i redovisad nettoomsättning. .

Övriga räknas normalt som mindre företag.

Årsredovisning enligt K2

Ekonomiska föreningar som räknas som mindre kan välja att upprätta årsredovisning enligt det förenklade K2-regelverket.

K2-regelverket på Bokföringsnämndens webbplats

Det här ska ingå i K2-årsredovisningen:

 • Förvaltningsberättelse
 • Resultaträkning
 • Balansräkning
 • Noter (som kompletterar informationen i balans- och resultaträkningen).

Årsredovisningen enligt K3

K3-regelverket är huvudregelverket för årsredovisningar. Större föreningar måste tillämpa K3. Mindre föreningar kan i stället välja att tillämpa K2.

K3-regelverket på Bokföringsnämndens webbplats

Det här ska finnas med i en K3-årsredovisning:

 • Förvaltningsberättelse
 • Resultaträkning.
 • Balansräkning
 • Tilläggsupplysningar
 • Rapport över årets förändring i eget kapital (får även lämnas som en tilläggsupplysning).

Om föreningen räknas som större måste det i årsredovisningen även ingå en kassaflödesanalys. För mindre föreningar är det frivilligt.

Skicka in till Bolagsverket

Alla större föreningar ska skicka in sin årsredovisning till Bolagsverket. Mindre föreningar behöver bara skicka in sina årsredovisningshandlingar om myndigheten begär det.

Detta ska du skicka in:

 • Årsredovisning med fastställelseintyg
 • Revisionsberättelse
 • Koncernredovisning med revisionsberättelse, om föreningen är moderbolag i en större koncern.

Dessa handlingar ska lämnas till Bolagsverket inom en månad efter att föreningsstämman har fastställt balans- och resultaträkningen. Det innebär att årsredovisningen ska finnas tillgänglig hos Bolagsverket allra senast inom sju månader från räkenskapsårets utgång.

Läs mer hos Bolagsverket om årsredovisning i ekonomisk förening

Revisor

Alla ekonomiska föreningar ska ha en revisor som granskar årsredovisningen. Det finns inget krav på att revisorn ska vara auktoriserad i en liten förening. Men om föreningen räknas som större (se ovan) krävs att minst en revisor är auktoriserad.

Externa länkar

Ekonomiska föreningar på Bokföringsnämndens webbplats

Att föra bok på Bokföringsnämndens webbplats 

Hjälpte den här informationen dig?

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp