Offert och anbud

Sidan blev senast uppdaterad:

En offert är ett erbjudande om en tjänst eller en vara med specificerade villkor. I offerten ingår ofta produktbeskrivning, pris, betalnings- och leveransvillkor. Ibland säger man anbud istället för offert.

Offert

Vanligt förekommande är att det finns ett dokument till grund för villkoren för den eventuella affären (köpeavtalet). Villkor som inte finns med i offerten kan oftast inte göras gällande senare. Utarbetade prislistor är också offerter. Offerten bör vara så specificerad att kunden lätt kan jämföra olika offerter.

En offert bör innehålla

  • specifikation av vara eller tjänst
  • pris per enhet och totalt pris
  • rabatter
  • leveranstid
  • leverans- och betalningsvillkor.

Offerten är bindande för säljaren under en skälig betänketid för köparen, om inget annat anges i offerten. Därför är det en bra regel att tydligt ange den tid som offerten gäller.

I vissa affärstransaktioner används ordererkännande/orderbekräftelse. Det är en bekräftelse på vad köparen accepterat. Dokumentet ska innehålla alla de villkor som parterna har kommit överens om.

Till sidans topp

Ett avtal sluts

Huvudprincipen är som tidigare nämnts att avtal är giltiga oavsett formen. De kan alltså slutas muntligt och/eller skriftligt.
När ett avtal sluts följer parterna ofta en viss gång. Säljaren av varan eller tjänsten lämnar ett anbud med preciserade villkor till köparen. Köparen kan välja mellan att:

  • acceptera anbudet i sin helhet (ren accept)
  • acceptera anbudet med vissa ändringar (oren accept)
  • inte acceptera anbudet.

Om anbudet accepteras innebär detta att parterna har slutit ett avtal. Om anbudet accepteras med vissa ändringar innebär det att det nu är köparen som lämnar säljaren ett anbud, som denne kan anta eller ändra. Om anbudet inte accepteras alls har inget avtal kommit till stånd.

Mer om anbud

Sälja till offentliga kunder

Offentliga upphandlingar är en stor affärsmöjlighet för både stora och små företag att sälja till offentliga kunder.

Hjälpte den här informationen dig?

Berätta gärna mer om vad du tycker om sidan!

Fältet är obligatoriskt

Fältet är obligatoriskt

Behandling av personuppgifter

När du fyller i formuläret sparas de personuppgifter du lämnar hos Bolagsverket. Bolagsverket ansvarar för dessa uppgifter. Vi sparar uppgifterna för att vi ska kunna kontakta dig. Uppgifterna används inte för något annat ändamål.

Mer om personuppgifter, om dina rättigheter och hur du kan klaga

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp