Vad gäller för e-faktura?

Sidan blev senast uppdaterad:

Manuell fakturahantering är tidskrävande och består av många olika arbetsuppgifter. På den här sidan kan du läsa om att alla inköp i offentlig sektor enligt lag ska faktureras med elektronisk faktura (e-faktura) efter den 1 april 2019.

Risken att man gör fel, tappar bort papper eller missar betalningar vid fakturahantering ökar när momenten är många och manuella. Om du istället väljer elektronisk hantering av fakturor försvinner många moment och du sparar både tid och pengar. Om du levererar varor eller tjänster till kommuner, regioner eller myndigheter måste du från och med den 1 april 2019 använda e-faktura.

Vad är en e-faktura?

En e-faktura är en faktura i digital form. Modern teknologi används för att överföra och integrera fakturan i ditt och din kunds bokföringsprogram. När du som leverantör skickar en e-faktura kommer den direkt in i din kunds bokföringsprogram och registreras automatiskt. För att det ska fungera måste dina kunder ha ett program som klarar av att ta emot e-fakturor. Det är viktigt att du känner till att en PDF-faktura inte räknas som en e-faktura.

Fördelar med e-faktura

Fördelarna med e-faktura är många. Det är snabbt och enkelt och minimerar fel då många av uppgifterna är förifyllda. Du får bättre kontroll när du inte behöver sortera papper och leta i pärmar. Det är också hållbart ur miljösynpunkt då man inte behöver göra några pappersutskrifter.

Hur gör jag?

Om du har en leverantör av bokföringsprogram eller faktureringstjänst – fråga dem hur de kan hjälpa dig med e-faktura. Din bank kan också hjälpa dig. Det finns olika lösningar, vilket val man gör beror på verksamhetens storlek och behov.

Levererar du varor eller tjänster till kommun, region eller myndighet?

Den 1 april 2019 blev det lag på att alla inköp i offentlig sektor ska faktureras med e-faktura enligt en ny europeisk standard. Det innebär att du som leverantör till offentlig sektor måste skicka e-fakturor och att alla offentliga organisationer måste kunna ta emot dem. Pappersfakturor och PDF-fakturor måste styras om till e-faktura.

Lagkravet att skicka och ta emot e-faktura gäller för alla offentliga upphandlingar som påbörjas efter den 1 april 2019, inklusive direktupphandlingar. Offentliga upphandlingar som påbörjats innan detta datum omfattas inte retroaktivt av lagen.

På DIGG:s webbplats (Myndigheten för digital förvaltning) hittar du mer information om den nya lagen och hur du som leverantör kan förbereda dig.

Obligatorisk e-faktura till offentlig sektor hos Myndigheten för digital förvaltning

Att tänka på

Glöm inte att informera dina kunder om att du går över till e-faktura och säkerställ att de kan ta emot de e-fakturor du skickar.

Hjälpte den här informationen dig?

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp