Digitalisera ditt företag

Sidan blev senast uppdaterad:

Här kan du läsa mer om digitalisering och hitta länkar till kostnadsfria utbildningar.

Digitalisering kan innebära olika saker beroende på vilken bransch du är verksam inom. Det kan till exempel handla om att digitalisera vissa administrativa uppgifter, använda sig av digital marknadsföring eller använda digitalisering i utvecklingen av nya produkter och tjänster. Genom digitalisering kan du strukturera dina arbetsuppgifter och processer och på så sätt bli mer effektiv.

Vissa affärsmodeller kan helt bygga på digitalisering medan det för andra företag kan innebära att du når nya kunder och marknader. Många framgångsrika företag idag arbetar ”datadrivet”. Det innebär att affärsbeslut och bolagsutveckling styrs av insamlade data, till exempel på hur kunderna har använt tjänsten hittills eller andra viktiga parametrar som kan användas för att ytterligare förbättra tjänsten. 

Hållbar digitalisering

Generellt sett har digitaliseringen övervägande positiva hållbarhetseffekter. Det skapar möjlighet till effektivisering, planering och styrning vilket oftast är till fördel både för lönsamhet, miljö och klimat. Digitaliseringens negativa hållbarhetspåverkan kopplas oftast till exempelvis elförbrukning, vilken typ av el som driver datahallar och var datahallarna ligger. 

Utbildning i AI

Vill du lära dig mer om AI? Elements of AI är en utbildning om grunderna i AI och riktar sig till dig som vill lära dig mer. Du behöver inte några avancerade matematiska kunskaper eller programmerarkunskaper. Utbildningen är gratis och när du genomfört utbildningen får du ett certifikat.

Till utbildningen Elements of AI

Erbjudanden till dig som vill utveckla ditt företag med hjälp av digitalisering

Vill du utveckla ditt företag? Vill du ta vara på digitaliseringens möjligheter? Nu finns tjänsten Utveckla ditt företag med digitalisering, där du kan söka efter offentliga insatser som stimulerar ökad digitalisering i små och medelstora företag.

Till tjänsten Utveckla ditt företag med digitalisering

Utbildning för dig som vill digitalisera ditt företag

Utbildningen Digitalisera ditt företag är till för dig som vill lära dig mer om digitalisering. Kursen tar cirka 60 till 120 minuter att genomföra och undervisning sker i både film och text. Utbildningen är framtagen av verksamt.se och Internetstiftelsen och är konstadsfri att genomföra.

Till utbildningen Digitalisera ditt företag hos Internetstiftelsen

Metodstöd för att energieffektivisera ditt företag

Vill du energieffektivisera ditt företag? Ibland kan det vara svårt att veta hur man bäst går tillväga. Energimyndigheten har tagit fram en rad hjälpmedel för att underlätta för dig som vill arbeta strukturerat med energifrågorna i ditt företag.

Till Energimyndighetens metodstöd

Dags att digitalisera

Dags att digitalisera är en digital kunskapsbank som innehåller information och inspiration för dig som vill digitalisera ditt företag. Där finns filmer,  möjligheten att skapa ett eget konto där du kan skapa en handlingsplan för ditt företag och länkar för dig som vill lära dig mer. 

Till kunskapsbanken Dags att digitalisera 

Digital brevlåda

Skaffa en digital brevlåda så får du post från myndigheter digitalt i stället för på papper. 

Skaffa digital brevlåda och hitta länkar till olika leverantörer

Digitalakademin 

Digitalakademin riktar sig till företag som vill lära sig mer om digitalisering och digitaliseringens möjligheter. Utbildningen är kostnadsfri och går igenom bland annat digital annonsering, sociala medier och försäljning online.

Om Digitalakademin hos Almi

Hjälpte den här informationen dig?

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp