Säkerhet för tjänsteföretag

Sidan blev senast uppdaterad:

Driver du ett tjänsteföretag där konsumenter som köper din tjänst ofta utsätts för risker? Som tjänsteleverantör har du huvudansvaret för att tjänsten är säker och behöver därför leva upp till produktsäkerhetslagen.

Förebyggande säkerhetsarbete

För att en tjänst ska vara säker är det viktigt att du analyserar vilka risker som finns och att du arbetar för att förebygga dem. Säkerhetsarbetet ska involvera alla i verksamheten och vara något som sker i det dagliga arbetet. 

På Konsumentverkets webbplats hittar du mer information om förebyggande säkerhetsarbete för dig som erbjuder tjänster 

I flikarna nedan har vi samlat information och länkar om säkerhetsarbete inom områdena fjäll- och vinterturism samt sport och fritid. Informationen riktar sig till dig som är verksam inom dessa områden.

Fjäll-och vinterturism

Guidade turer på fjället

För att kunna erbjuda dina kunder säkra guidade turer på fjället ska guidens lägsta kompetens motsvara kraven i Naturvårdsverkets utbildningsnorm för fjälledare.

Mer om säkra guidade turer och faktorer som ska beaktas när guidad tur på fjället planeras hittar du hos Konsumentverket

Konsumentverket har tagit fram en vägledning för guidade turer på fjället som du kan använda som stöd i ditt förebyggande säkerhetsarbetet, med syfte att förebygga personskador.

Vägledning till guidade turer i fjällen hos Konsumentverket
Mer information om fjällsäkerhet hittar du hos Fjällsäkerhetsrådet

Guidade turer med snöskoter

För att kunna erbjuda dina kunder säkra guidade turer med snöskoter ska guiden ha kunskap inom:

  • Ledarskap.
  • Första hjälpen.
  • Is- och lavinkunskap.
  • Bygga bivack i snö.

Konsumentverket har tagit fram vägledning för guidade turer med snöskoter som du kan använda som stöd i ditt förebyggande säkerhetsarbete, med syfte att förebygga personskador.

Vägledning till guidade turer med snöskoter
Mer information om snöskoteråkning, regler och vad som är bra att veta hittar du hos snöskoterrådet

Allmänna råd om glaciärverksamhet

För dig som har guidade turer i högfjällsterräng med fallrisk eller på glaciärer gäller samma höga säkerhet som i Alperna. Guiden som leder en grupp i glacial miljö ska ha en kompetens som lägst motsvarar UIAGM bergsguide.

Allmänna råd om glaciärsäkerhet (Konsumentverkets författningssamling)

Sport och fritid

För dig som driver verksamhet inom sport och fritid är produktsäkerhetslagen en central lagstiftning. Det gäller både för själva utförandet av aktiviteten och utrustningen, med undantag för skyddsutrustning som regleras av lagstiftningen om personlig skyddsutrustning.

Produktsäkerhet och produktsäkerhetslagen på Konsumentverkets webbplats
Regler för personlig skyddsutrustning på Konsumentverkets webbplats

Konsumentverket har tillsammans med branschen tagit fram överenskommelser för att göra marknaden mer säker. De har även tagit fram vägledningar inom vissa områden för att beskriva och förtydliga innehåll i lagen.

Vägledningar som tagits fram är inom områdena:

Alla Konsumentverkets branschöverenskommelser, vägledningar och författningssamling inom området sport, fritid och skyddsutrustning

Underrättelseskyldighet

Driver du, eller har du drivit, en verksamhet som erbjuder tjänster där kundernas hälsa och säkerhet kan utsättas för risker? Då är du skyldig att informera Konsumentverket. Det kan du göra genom att fylla i blanketten för farlig tjänst.

Ladda ner och fyll i blankett för farlig tjänst på Konsumentverkets webbplats 

Kom ihåg

Som företagare är du skyldig att hålla dig uppdaterad på lagstiftningen för att försäkra dig om att du och ditt företag lever upp till det som gäller för din verksamhet.

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp