Naturturismföretag

Sidan blev senast uppdaterad:

Här har vi samlat exempel på information som kan vara till nytta för dig som driver företag som erbjuder aktiviteter och andra turismtjänster med naturupplevelsen i centrum.

Om ditt företag vill genomföra aktiviteter i naturen måste du som arrangör känna till vilka regler som gäller och vilka skyldigheter och vilket ansvar du och företaget har. Hos din länsstyrelse och Naturvårdsverket hittar du mer information. 

Gå vidare till din länsstyrelse 
Organiserat friluftsliv på Naturvårdsverkets webbplats 
Informera om allemansrätten på Naturvårdsverkets webbplats
Skyddad natur på Naturvårdsverket webbplats

Några exempel på publikationer, vägledningar och verktyg från Naturvårdsverket: 

Vägledning och informationsmaterial om allemansrätten

"Allemansrätten - en vägledning" handlar om vad man får och inte får göra i naturen och kan användas av alla som vill lära sig mer om ämnet, men med särskilt fokus på dig som arbetar med naturvägledning. Det finns även olika former av informationsmaterial för att informera om allemansrätten, både på svenska och andra språk.

Allemansrätten - en vägledning på Naturvårdsverkets webbplats 

Informationsmaterial om allemansrätten för dig som är naturvägledare eller guide på Naturvårdsverkets webbplats

lnformation om allemansrätten på flera språk på Naturvårdsverkets webbplats

Publikationen Friluftsliv och naturturism i skyddad natur

Publikationen ”Friluftsliv och naturturism i skyddad natur” innehåller tips, råd och regler för organiserad verksamhet.

Publikationen Friluftsliv och naturturism i skyddad natur på Naturvårdsverkets webbplats

Vägledningen Organiserat friluftsliv och naturturism i skyddad natur

Vägledningen ”Organiserat friluftsliv och naturturism i skyddad natur” vänder sig främst till förvaltare men kan i vissa delar även vara till nytta för företagare som or-ganiserar naturturism.

Vägledningen "Organiserat friluftsliv och naturturism i skyddad natur" på Naturvårdsverkets webbplats

Kartverktyget Skyddad natur

Kartverktyget ”Skyddad natur” innehåller information om nationalparker, naturreservat och andra skyddade områden.

Kartverktyget Skyddad natur på Naturvårdsverkets webbplats


Annans mark 

Vill du driva verksamhet på mark som någon annan äger? ”Turism på annans mark” är en publikation som beskriver hur samverkan kan ske mellan markägare och naturturistföretagare utan egen mark. Den har tagits fram av Lantbrukarnas Riksförbund, Naturturismföretagen, Visit Dalarna och Sveriges Jordägareförbund och innehåller även exempel på avtal.  

Kommer du att ha utomhusmatlagning i verksamheten? Det finns branschriktlinjer för utomhusmatlagning. Branschriktlinjer är branschens förslag till hur företag kan utforma verksamheten för att uppfylla livsmedelslagstiftningens krav.   

Utsätts konsumenterna som deltar i din verksamhet för risker? Som tjänsteleverantör har du huvudansvaret för att tjänsten är säker och behöver därför leva upp till produktsäkerhetslagen.  

Säkerhet för tjänsteföretag 

Vill du arbeta mer med hållbarhet i ditt företag? Då finns det information, guider och verktyg som kan underlätta för dig. Det finns även en hållbarhetsmärkning för naturbaserade upplevelser, Nature´s Best Sweden, samt andra certifieringar och märkningar kopplade till hållbarhet inom besöksnäringen. 

Mer information och kunskap

Naturturismföretagen – branschorganisation för natur- och ekoturismföretag

Naturturismföretagen är en branschorganisation för natur- och ekoturismföretag och verkar för bättre förutsättningar att driva naturbaserad turism samt en hållbar utveckling av näringen. Naturturismföretagen är tillsammans med Visit Sweden huvudman för Nature´s Best Sweden, som är en hållbarhetsmärkning för naturbaserade upplevelser.

Natur- och ekoturism på Naturturismföretagens webbplats

Handbok för entreprenörer inom naturturism från Landsbygdsnätverket

”Med naturen som arbetsgivare - En handbok för entreprenörer inom naturturism” vänder sig till dig som funderar på att starta eller redan driver företag kopplat till naturturism. Handboken har fem fokusområden: affärsmöjligheten, lokal förankring och samverkan, infrastruktur, hållbarhet och digital transformation. Den har tagits fram av Landsbygdsnätverket, som är ett nätverk med organisationer, föreningar och myndigheter som på olika sätt har betydelse för landsbygdsutveckling.

Ladda ner "Med naturen som arbetsgivare" på Landsbygdsnätverkets webbplats

Hitta rådgivning och finansiering inom besöksnäringen

I vår matchningstjänst hittar du som besöksnäringsföretagare olika typer av stöd som kan hjälpa dig och ditt företag framåt. Du kan hitta allt från seminarier och utbildningar, till erbjudanden om finansiering. Dessutom finns också kontaktuppgifter till både rådgivare och organisationer som är specialiserade inom just din bransch.

Hitta rådgivning och finansiering inom besöksnäringen

Jordbruksverkets kunskapsbank

I Jordbruksverkets kunskapsbank hittar du information kopplat till utveckling av besöksnäringen på landsbygden och kan bland annat se exempel på var du kan vända dig för hjälp med finansiering för att utveckla din verksamhet samt läsa vad Jordbruksverket gör för att främja turism.

Jordbruksverkets kunskapsbank

Tillväxtverkets kunskapsbank

I kunskapsbanken har Tillväxtverket samlat egen och andra aktörers kunskap, som både de som arbetar för att hjälpa Sveriges företag inom besöksnäringen och företagen själva kan ha nytta av. Där finns bland annat statistik och fakta och analyser och trender inom turism och besöksnäring, men även information om naturturism och material från seminarieserien ”Internationell paketering” som vände sig till kultur- och naturturismföretag och genomfördes i samarbete mellan Tillväxtverket och Visit Sweden.

Naturturism på Tillväxtverkets webbplats
Seminarieserien Internationell paketering på Tillväxtverkets webbplats

Visit Swedens kunskapsbank

I ”Kunskapsbanken” hos Visit Sweden, som har i uppdrag att marknadsföra Sverige som destination och resmål, kan du kan ta del av filmer, publikationer, presentationer, verktyg med mera inom en mängd områden, bland annat med särskild inriktning mot naturturism och material från en seminarieserie för natur- och kulturturismföretag om internationell paketering som genomfördes i samarbete med Tillväxtverket.

Programmet Naturturism på Visit Swedens webbplats
Projektet Internationell paketering på Visit Swedens webbplats

Checklistor

Våra checklistor hjälper dig att få en bra överblick på vad du behöver göra när du ska starta företag. Checklistorna för evenemang, hotell och logi, eller restaurang informerar om vilka tillstånd du behöver söka och vad du bör tänka på. Genom att besvara några frågor får du en lista som är anpassad för din situation. 

Checklista för evenemang
Checklista för hotell och logi
Checklista för restaurang

Fjällsäkerhet hos Naturvårdsverket

Naturvårdsverket har två webbplatser om fjällsäkerhet. Dels Fjällsäkerhetsrådets webbplats där du får kunskap och goda råd som hjälper dig att färdas tryggare och säkrare i fjällen, dels lavinprognoser.se  där du får dagliga prognoser för sex populära fjällområden.

Säkerhet i fjällen på Naturvårdsverket webbplats

 

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp