Hållbart företagande i besöksnäringen

Sidan blev senast uppdaterad:

Driver du företag inom besöksnäringen och vill utveckla det hållbart? Vi guidar dig till värdefull information och tjänster om hållbarhet hos olika myndigheter och organisationer.

Vad innebär hållbart företagande? 

Hållbarhet handlar bland annat om att spara på egna resurser och minska den negativa miljöpåverkan. Ett hållbart företag är ett företag där lönsamhet, miljöhänsyn och socialt engagemang förenas. Besöksnäringen har stora möjligheter att utvecklas hållbart och ha en positiv påverkan på miljö, samhälle och människa.  
Hållbart företagande 

För dig som arrangerar evenemang finns praktiska råd om hur du kan göra det hållbart. 
Skapa hållbara evenemang

Kunskap om turism och hållbarhet

Hållbar turism hos Tillväxtverket

Tillväxtverket har samlad kunskap om hur besöksnäringen jobbar med och kan utveckla sin hållbarhet. Där finns fakta, guider, handböcker och statistik. 

Hållbar turism hos Tillväxtverket

Naturturismföretag hos Tillväxtverket

På Tillväxtverket finns kunskap och stöd för företagare inom naturturism.

Stöd för naturturismföretag hos Tillväxtverket

Hållbarhetsguiden på Tillväxtverket

Tillväxtverkets guide beskriver en process för hur regioner, kommuner, destinationer och större företag inom besöksnäringen, men även andra näringar, kan genomföra sitt hållbarhetsarbete.

Tillväxtverkets hållbarhetsguide

Hållbarhet i Visit Swedens kunskapsbank

Visit Swedens kunskapsbank har en avdelning om hållbarhet för besöksnäringen. Där presenteras löpande föreläsningar, filmer och webbkurser som ger insikt och idéer till hur du kan utveckla företaget.


Hållbarhet i Visit Swedens kunskapsbank

 

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp