Certifieringar och märkningar inom besöksnäringen

Sidan blev senast uppdaterad:

Här har vi samlat certifieringar och märkningar som kan vara aktuella i ditt arbete med hållbarhet inom besöksnäringen.

Att certifiera och sedan märka din verksamhet ger dina kunder/gäster trygghet om att den uppfyller krav i en standard. Ditt företag får också verktyg för att kontinuerligt arbeta och utveckla för hållbarhet. Ett certifikat utfärdas av ett oberoende certifieringsorgan. 

I flikarna nedan finns länkar till certifieringar, både allmänna miljömärkningar och mer specifika miljömärkningar för besöksnäringen. 

Miljömärkningar

Bra Miljöval 

Bra Miljöval är Svenska Naturskyddsföreningens märkning för olika varor och tjänster som sparar på naturresurserna.
Bra Miljöval för företag hos Naturskyddsföreningen

EU Ecolabel 

EU Ecolabel är EU:s officiella miljömärke för varor och turism. Miljömärkning Sverige AB ansvarar för EU Ecolabel i Sverige.
Gemensam europeisk webbplats för EU Ecolabel 

ISO 14001

ISO 14001 är en internationell standard som ska hjälpa företag att införa ett miljöledningssystem. Det ställs krav på certifiering, kontinuerliga förbättringar och extern revision.
Detta är miljöledningssystemet ISO 14001 - Svenska institutet för standarder, SIS 

KRAV 

Restauranger och kaféer som serverar mat tillagad av ekologiska råvaror kan KRAV-märkas. KRAV ägs av sina medlemmar, som kommer från företag och organisationer i  livsmedelsbranschen. 
Mer om märkningen hos KRAV 

Svanen 

Svanen är Nordens officiella miljömärkning för varor och tjänster. Både miljö- och klimatkrav ställs och kraven höjs kontinuerligt.
Svanen miljömärkning

Branschspecifika miljömärkningar

Certifierad naturguide>

Branschorganisationen Naturturismföretagen certifierar naturguider. 
Certifierad naturguide hos Naturturismföretagen  

Green Key 

Green Key är en internationell miljömärkning för anläggningar inom besöks- och turistbranschen. 
Green Key miljömärkning för besöksnäringen  

Hållbart Evenemang 

Certifiering för evenemangsarrangörer, som innebär att evenemanget uppnår ett antal hållbarhetskrav. Certifieringen drivs av Greentime.
Certifierat Hållbart Evenemang hos Greentime 

Nature´s Best/Naturens Bästa 

Nature´s Best (Naturens Bästa) är en kvalitetsmärkning av ekoturismföretagares verksamheter. Certifieringen drivs av branschorganisationen Naturturismföretagen.  
Nature´s Best Swedens märkning för ekoturism

Svenska Möten 

Svenska Möten är medlemsorganisation för mötesanläggningar, med krav på hållbarhet.
Klassificering hos Svenska Möten 

Swedish Welcome

Swedish Welcome är en hållbarhetsmärkning för företag inom besöksnäringen. Märkningen innebär att företaget följer en metodik kring sitt hållbarhets- och kvalitetsarbete. 
 Swedish Welcomes arbete för hållbar besöksnäring 

Mer information om certifiering inom besöksnäringen 

Tillväxtverket 

Det finns en mängd certifieringar, märkningar, uppföljningssystem och standarder för att ge ökad kvalitet och hållbarhet inom besöksnäringen. Hos Tillväxtverket kan du läsa mer om vad de innebär.  

Certifiering, märkning och standarder inom besöksnäring på Tillväxtverkets webbplats 

Jordbruksverket 

Jordbruksverket informerar om vad som gäller för att bli ekologiskt certifierad. 

Regler och certifiering för ekologisk produktion på Jordbruksverkets webbplats 

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp